«Μείνε Δραστήριος σε Κάθε Ηλικία - Δώσε Ζωή στα Χρόνια Σου»

«Μείνε Δραστήριος σε Κάθε Ηλικία - Δώσε Ζωή στα Χρόνια Σου»

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας (ΠΗΦ) καθιερώθηκε από την ΠαγκόσμιαΣυνομοσπονδία Φυσικοθεραπευτών (World Confederation for Physical Therapy - WCPT))να εορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου.

Από το 1951, που εορτάστηκε για πρώτηφορά, συμπληρώνονται σήμερα 66 χρόνια.Η ημέρα αυτή σηματοδοτεί την ενότητα και την αλληλεγγύη της Φυσικοθεραπευτικήςκοινότητας σε όλο τον κόσμο και έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τωνσυνανθρώπων μας, αλλά και των φορέων, σχετικά με την καθοριστική συμβολή τηςεπιστήμης της Φυσικοθεραπείας στην πρόληψη ή και τη βελτίωση της υγείας, τηςκινητικότητας, της αυτονομίας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των ανθρώπωνόλων των ηλικιών.Από το 2008 η WCPT καθιέρωσε την «Κίνηση για την Υγεία» ως θέμα της ΠαγκόσμιαςΗμέρας Φυσικοθεραπείας.

Οι Φυσιοθεραπευτές ως ειδικοί στην κίνηση και την άσκηση,με βαθειά και εμπεριστατωμένη γνώση των προδιαθεσικών παραγόντων, της παθολογίαςκαι των πιθανών επιπτώσεων σε όλα τα ανθρώπινα συστήματα, είναι οι ιδανικοίεπαγγελματίες για την επιλογή, την προώθηση, την καθοδήγηση, τη συνταγογράφηση καιτη διαχείριση της άσκησης.Φέτος, το μήνυμα της εκστρατείας της ΠΗΦ «Μείνε Δραστήριος σε Κάθε Ηλικία - ΔώσεΖωή στα Χρόνια Σου» απευθύνεται σε άτομα από την 3 η ηλικία και μετά, τα οποίαδικαιούνται να έχουν όχι μόνο χρόνια πολλά, αλλά γεμάτα ζωή και ζωντάνια.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας:
• Περισσότεροι από το 1/3 των ανθρώπων άνω των 70 χρόνων αδυνατούν ναακολουθήσουν τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για σωματική άσκηση• Η Φυσικοθεραπεία μειώνει κατά 50% τον κίνδυνο περιορισμού της κινητικότηταςπρολαμβάνοντας τραυματισμούς και βελτιώνοντας τη φυσική δραστηριότηταΙδιαίτερα σημαντική είναι η πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WorldHealth Organization- WHO), η οποία, στην 69 η Συνέλευσή της τον Μάϊο του 2016, υιοθέτησεγια την τετραετία 2016-2020 ένα σχέδιο δράσης για την Γήρανση και την Υγεία. Σύμφωναμε το σχέδιο αυτό, κάθε άνθρωπος από την 3 η ηλικία και μετά θα μπορεί να απολαμβάνειτην αυτονομία του, αλλά και την μακροζωία του με υγεία.Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών συμμετέχει και προτείνει δράσεις καιεκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τα Περιφερειακά Τμήματα.Στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών, το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής διοργανώνει στοΖάππειο Μέγαρο την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου από 11:00 έως 20:00, με την πολύτιμησυνδρομή των Επιστημονικών Τμημάτων του Π.Σ.Φ., διάφορες δράσεις που περιλαμβάνουνδοκιμασίες για το κοινό, με σκοπό να αναδειχθεί δυναμικά η επιστημονική ταυτότητα και οπολυδιάστατος ρόλος της Φυσικοθεραπείας και, κατ’ επέκταση, του Φυσικοθεραπευτή.Θα αναδειχθούν οι επι μέρους ενότητες της Καρδιοαγγειακής και ΑναπνευστικήςΦυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης, της Γηριατρικής Φυσικοθεραπείας, της ΑθλητικήςΦυσικοθεραπείας, της Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας, της ΝευρολογικήςΦυσικοθεραπείας, της Φυσικοθεραπείας στην Ψυχική Υγεία και της Φυσικοθεραπείας στηνΥγεία Γυναικών και Δυσλειτουργείας Πυελικού Εδάφους και θα διανεμηθεί σχετικόενημερωτικό υλικό.Παράλληλα, θα τονιστεί και θα αναλυθεί μέσω του ενημερωτικού υλικού, που θαδιανεμηθεί, η θετική συμβολή της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση του διαβήτη, τηςυπέρτασης και του καρκίνου.
Οφείλουμε να θυμόμαστε πάντα και κάθε μέρα ότι, σύμφωνα και με τον ΠαγκόσμιοΟργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η φυσικοθεραπεία αποτελεί επένδυση, συντελώντας σημαντικάστη εξοικονόμηση των πόρων που απαιτούνται για την πρόληψη, την φροντίδα και τηνυποστήριξη των πασχόντων ή μη στα Εθνικά Συστήματα Υγείας και στην Οικονομίαγενικότερα.
Την Κυριακή 10/9 στο Ζάππειο Μέγαρο η Φυσικοθεραπεία φοράει τα γιορτινά της. Σαςπεριμένουμε 11:00-20:00 να γιορτάσουμε και να αναδείξουμε την επιστήμη μας.

back to top