Πάτρα: Από πήρε το ονομά της η οδός Έλληνος Στρατιώτου

Πάτρα: Από πήρε το ονομά της η οδός Έλληνος Στρατιώτου

Οδός  Έλληνος Στρατιώτου

Κεντρική αρτηρία με εμπορική και κυκλοφοριακή κίνηση.

Χαρακτηριστικά κτήρια: Ναός Αγ. Αλεξίου

Αφιερωμένη στον ανώνυμο Έλληνα στρατιώτη, που δόξασε την χώρα μας σε όλες τις φάσεις της ιστορίας της.

Βιβλίο Πάτρα, Ονομάτων Επίσκεψις

back to top