Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020
Connect with us

Εκκλησιαστικά

Προχωρούν οι εργασίες στο Ναό των Εισοδίων Αιγίου

Δημοσιεύθηκε

στις

Ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης του Ιστορικού Μνημείου του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου της πόλεως του Αιγίου. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τον εφοπλιστή Αθανάσιο Μαρτίνο, ως ελάχιστη ανταπόδοση της σπουδαίας αυτής και φιλάνθρωπης πράξεώς του μετά από πρωτοβουλία του Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου και με το εν συνεχεία ενδιαφέρον τουν νυν Μητροπολίτη κ. Ιερωνύμου. Πλέον το όραμα των κατοίκων του Αγίου γίνεται πραγματικότητα.

Ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης του Ιστορικού Μνημείου του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου της πόλεως του Αιγίου. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιοτου Ναού εκφράζει την ευγνωμοσύνη του προς τον εφοπλιστή Αθανάσιο Μαρτίνο, ως ελάχιστη ανταπόδοση της σπουδαίας αυτής και φιλάνθρωπης πράξεώς του μετά από πρωτοβουλία του Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου και με το εν συνεχεία ενδιαφέρον τουν νυν Μητροπολίτη κ. Ιερωνύμου. Πλέον το όραμα των κατοίκων του Αγίου γίνεται πραγματικότητα.

Περισσότερα
Advertisement

Εκκλησιαστικά

Mήνυμα ἀγάπης, μετανοίας, ἐλπίδος καί ἑνότητος ἀπό τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα τῶν Πατρῶν

Δημοσιεύθηκε

στις

Mήνυμα ἀγάπης, μετανοίας, ἐλπίδος καί ἑνότητος ἀπό τόν Ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα τῶν Πατρῶν.

Σέ κλῖμα συγκινησιακῆς φορτίσεως, ἀλλά καί ἱερᾶς κατανύξεως, ἑορτάσθη ἡ ἱερά μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Πολιούχου Πατρῶν. Βεβαίως ὁ ἑορτασμός ἦτο ξεχωριστός καί πρωτόγνωρος λόγῳ τῶν ἐπικρατουσῶν συνθηκῶν ἓνεκα τῆς λοιμικῆς νόσου πού δακρύζει τήν Πατρίδα μας καί ὃλον τόν κόσμο.

Τήν παραμονή ἐτελέσθη ὁ μέγας Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος παρά τόν πόνο διά τά συμβάντα καί τήν λύπην πού αἰσθάνονται οἱ Πατρινοί, διά τόν ἐφετινόν ἑορτασμό ἐτόνισε ὃτι πρέπει νά χαιρώμεθα ἐσωτερικά καί νά καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ εὐχαριστοῦντες Αὐτόν διά τήν μεγάλη δωρεά Του νά ἒχωμε τόν Σταυρόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τόν τάφον καί τήν Ἃγίαν του Κάρα. Μεγάλη εὐλογία ἐτόνισε γιά τήν πόλη μας, οἱ χαριτόβρυτοι αὐτοί θησαυροί. Αὐτά τά ἱερά σεβάσματα εἶναι ἡ χαρά μας, ἡ ἀπαντοχή μας, ἡ παρηγοριά μας.

Παρεκάλεσε σέ ἓντονα συναισθηματικά φορτισμένο κλῖμα, τό ἃγιο Ἀπόστολο Ἀνδρέα, νά ἲδῃ τήν θλίψη τῶν τέκνων του, νά ἀκούσῃ τόν πόνο, τόν κλαυθμό καί τόν στεναγμό τους καί νά μεταφέρῃ τόν πόθο τῆς ψυχῆς τους καί τήν μετάνοιά τους στόν θρόνο τοῦ Κυρίου, παρακαλώντας τόν πανοικτίρμονα Δεσπότη νά σώσῃ τόν Λαόν Του καί τήν κληρονομία Του ἐκ τῆς συνεχούσης δεινῆς καταστάσεως καί νά ἀπαλλάξῃ ἐκ τῆς λοιμικῆς νόσου καί δοκιμασίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ Σεβασμιώτατος γονυπετής μαζί μέ τούς Ἱερεῖς καί τούς Διακόνους, ἀνέπεμψε δέηση ὑπέρ ὑγιείας τῶν ἀσθενούντων ἀδελφῶν μας καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κοιμηθέντων, ἓνεκα τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἐπίσης ἐδεήθη γιά τό Ἰατρικό καί Νοσηλευτικό προσωπικό τοῦ Νοσοκομείου τῆς πόλεως καί τῆς πατρίδος ἡμῶν καί ὃλου τοῦ κόσμου.

Τή νύκτα ἐτελέσθη Ἱερά Ἀγρυπνία τῆς ὁποίας προέστη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο καί μετέφερε τό μήνυμα τῆς ἀγάπης, τῆς ὑπομονῆς καί τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ ὃπως ἐκήρυξε ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας σέ ὃλο τόν κόσμο.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος στό κήρυγμά του ἀνεφέρθη στόν ξεχωριστό ἐφετινό ἑορτασμό τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν καί ἐστάθη στήν φωνή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου «Εὑρήκαμε τόν Μεσσίαν», ἡ ὁποία ἒρχεται σέ μᾶς:

1) Ὡς διδαχή περί τοῦ ἑνός καί μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

2) Ὡς Παράκλησις καί παραμυθία, ἀφοῦ ὁ Κύριος εἶναι ὁ Παράκλητος ἡμῶν καί κατά τήν χάριν Αὐτοῦ γίνεται ἡμῶν Παράκλησις ἡ Παναγία Μητέρα Του καί ἐν προκειμένῳ παράκλητος καί ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας. Αὐτή τήν παρηγορία ἒχομε στίς θλίψεις καί δοκιμασίες, ὃπως καί στήν παροῦσα δύσκολη περίοδο.

3) Ὡς μετάνοια ἀφοῦ ὁ Πανάγαθος Πατήρ ἀναμένει τήν ἐπιστροφή τοῦ ἀσώτου καί φιλεύσπλαχνος τά τέκνα του προϋπαντήσας ἀσπάζεται καί μυστικήν τοῖς ἂνω ἐπιτελεῖ εὐφροσύνη, θύων τόν μόσχον τόν σιτευτόν.

4) Ὡς εὐθύνη ἱερά, ἀφοῦ πρέπει νά διατηρήσωμε αὐτή τήν παρακαταθήκη ἀκεραία καί νά τήν παραδώσωμε στούς ἐπιγενομένους.

Οἱ καιροί μας ἐπεσήμανε ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἀπαιτοῦν προσευχή, βαθειά συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητός μας καί ἑνότητα, ὣστε νά ἐξέλθωμε σύν Θεῷ νικητές ἀπό τήν παροῦσα δοκιμασία.

Τέλος, ἀνεφέρθη στήν Πρωτόθρονον Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, τό ὁποῖο ἑορτάζει τήν θρονική ἑορτή, στό σεβάσμιο πρόσωπο τοῦ Παναγιωτάτου καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἐκφράσας τόν σεβασμό καί τίς υἱϊκές εὐχές τῆς Πατραϊκῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπίσης εὐχήθηκε τά δέοντα στόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμο καί τίς θερμές πρός τό σεπτό Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος, μνησθεῖς ὃτι κατ’ ἒτος πολλοί Ἀρχιερεῖς συμμετεῖχαν στήν Ἱερά Πανήγυρη τοῦ Ἁγίου μας.

Ἀκόμη ἐμνήσθη τῆς μεγαλονήσου καί αἳματοβαμμένης Κύπρου καί τῆς κατεχομένης ὑπό τῶν Τούρκων Καρπασίας, ὃπου ἡ πανσεβάσμια Μονή τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί παρεκάλεσε γιά τήν ἐλευθερία τῶν κατεχομένων ἐδαφῶν.

Τέλος, εὐχήθηκε στούς ἀπανταχοῦ γῆς εὑρισκομένους Ἓλληνες Ὀρθοδόξους Χριστιανούς καί ἐδεήθη ὑπέρ τῶν ἀσθενούντων ὑπό τοῦ κορωνοϊοῦ ἀδελεφῶν καί ὑπέρ τοῦ Ἰατρικοῦ καί Νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Νοσοκομείου μας.

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες ἐτελέσθησαν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καί μετεδόθησαν ἀπό Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν καί τά ὑπόλοιπα τοπικά, ὡς καί ἀπό ὃλα τά μέσα τῆς σύγχρονης τεχνολογίας εἲς ἃπαντα τόν κόσμον.

Ἡ ἁγία Κάρα τοῦ Πρωτοκλήτου ἐλιτανεύθη ἐντός τοῦ Ναοῦ καί στά πρόπυλα ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπεμψε δέηση ὑπέρ ὑγιείας καί σωτηρίας τοῦ σύμπαντος κόσμου.

 

 

Περισσότερα

Εκκλησιαστικά

Ο βίος του Αγίου Ανδρέα

Δημοσιεύθηκε

στις

Σήμερα 30 Νοεμβρίου η πόλη της Πάτρας εορτάζει τον πολιούχο της, τον Άγιο Ανδρέα, τον μαθητή που ο Ιησούς πρώτον κάλεσε κοντά του.

Ο Ανδρέας, ψαράς στο επάγγελμα και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, ήταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Μαζί με τον Ιωάννη τον ευαγγελιστή υπήρξαν μαθητές του Ιωάννη του Προδρόμου.

Σύμφωνα με την παράδοση, κάποια μέρα που βρισκόντουσαν στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού ο Βαπτιστής τούς έδειξε τον Χριστό και τους είπε «ίδε ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Τότε εκείνοι χωρίς κανένα δισταγμό άφησαν αμέσως τον δάσκαλό τους κι ακολούθησαν τον Κύριο.
Η ζωή του Ανδρέα μέχρι και την Ανάληψη του Χριστού υπήρξε σχεδόν ίδια με εκείνη των άλλων μαθητών. Μετά τον σχηματισμό της πρώτης Εκκλησίας, κήρυξε σε Βιθυνία, Εύξεινο Πόντο, Θράκη, Μακεδονία και Ήπειρο. Τελικά, κατέληξε στην Αχαΐα.
Εδώ η διδασκαλία του καρποφόρησε και με τις προσευχές του θεράπευσε θαυματουργικά πολλούς ασθενείς. Έτσι, η χριστιανική αλήθεια είχε μεγάλες κατακτήσεις στον λαό της Πάτρας. Ακόμα και η Μαξιμίλλα, σύζυγος του ανθύπατου Αχαΐας Αιγεάτη, αφού τη θεράπευσε ο Απόστολος από τη βαριά αρρώστια που είχε, πίστεψε στον Χριστό. Το γεγονός αυτό εκνεύρισε τον ανθύπατο και με την παρότρυνση ειδωλολατρών ιερέων συνέλαβε τον Ανδρέα και τον σταύρωσε σε σχήμα Χ.

Περισσότερα

Εκκλησιαστικά

Απόστολε Ανδρέα πάντιμε-Πρωτόγνωρος λόγω της πανδημίας ο σημερινός εορτασμός

Δημοσιεύθηκε

στις

8Κεκλεισμένων των θυρών η θεία λειτουργία, χωρίς δοξολογία και λιτανεία για πρώτη φορά φέτος στα χρονικά

Ὡς τῶν Ἀποστόλων Πρωτόκλητος, καὶ τοῦ Κορυφαίου αὐτάδελφος, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος…

Για πρώτη φορά φέτος, οι Πατρινοί αλλά και οι ορθόδοξοι χριστιανοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας που κατέφθαναν στην αχαϊκή πρωτεύουσα δεν θα μπορέσουν να τιμήσουν με την παρουσία τους τον Πρωτόκλητο των Αποστόλων, Ανδρέα, πολιούχο και προστάτη της πόλεώς μας.

Η πανδημία του κορωνοϊού και το γενικευμένο Lockdown που ισχύει σ’ όλη τη χώρα, φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία των Πατρών, οι πιστοί δεν θα μπορέσουν να μετέχουν στον θρησκευτικό εορτασμό τιμώντας την μνήμη του Απόστολου Ανδρέα.

Δεν θα σχηματιστεί το ποτάμι της ευλάβειας μπροστά στον πανσεβάσμιο θησαυρό της Πάτρας, την Τιμία Κάρα του Αγίου Ανδρέου και στον Σταυρό του Μαρτυρίου του Πρωτόκλητου των Αποστόλων, από τον οποίο αντλούμε δύναμη και ευλογία.

Η μεγάλη αυτή δωρεά που επεφύλλαξε ο Κύριος για την αχαϊκή πρωτεύουσα, η οποία έχει καθαγιασθεί από το αίμα του Πρωτόκλητου των Αποστόλων Αγίου Ανδρέου γι΄ αυτό και φέρει τον τίτλο της αποστολικής πόλης αποτελεί η μοναδική τιμή για τους Πατρινούς, οι οποίοι με πόνο ψυχής δεν μπορούν να τιμήσουν τον Άγιο κατά τη σημερινή ημέρα της εορτής της μνήμης του.

Φέτος, ο εορτασμός δεν θα είναι μεγαλοπρεπής όπως συνέβαινε κάθε χρόνο με την παρουσία χιλιάδων πιστών αλλά και την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Οι θύρες του περικαλούς και επιβλητικού Ναού του Αγίου Ανδρέου θα είναι κλειστές λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού που ταλανίζει όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και όλο τον κόσμο.

Δεν θα τελεστεί η πανηγυρική πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και η δοξολογία παρουσία αρχών και φορέων στον περικαλλή κι επιβλητικό νέο Ιερό Ναό του πολιούχου μας, ούτε η καθιερωμένη λιτανεία της Τιμίας Κάρας του Πρωτοκλήτου και της ιεράς εικόνας του Αγίου Ανδρέου συνοδεία αγημάτων του στρατού, μαθητών σχολείων, της μπάντας του Δήμου, κλήρου και λαού, στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας στην Αγίου Ανδρέου.

Οι συναθροίσεις δεν επιτρέπονται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και επειδή προέχει η υγεία, φέτος, θα τιμήσουμε τον Πολιούχο και Προστάτη μας στα σπίτια μας…

 

Περισσότερα
Advertisement
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement
Advertisement

Αυτή την εβδομάδα