Πέμπτη 13 Μαΐου 2021
Connect with us

Συνεργασίες

Ιδιωτική Ασφάλιση: από την Ιδέα, στον Θεσμό και στον Σκοπό- Του Γιάννη Ρούντου

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Η 11η Νοεμβρίου, «Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης», έγινε γιορτή ως μια απάντηση στον Φόβο. Στο ερώτημα: «Τί είναι Ασφάλεια;», έχω την πεποίθηση πως η σωστή απάντηση πρέπει να αναφέρεται σε ένα βαθύ αίσθημα βεβαιότητας, στη σιγουριά ότι τα πάντα τελούν σε τάξη πρόβλεψης, ελέγχου και προσδοκίας.

 

Ασφάλεια είναι να νιώθεις προετοιμασμένος για το πιθανό ή το αναμενόμενο. Τί κάνουμε για να ικανοποιήσουμε αυτό το αίσθημα βεβαιότητας, το τόσο σημαντικό για την ισορροπία της ζωής μας και της ζωής των οικείων μας; Κάνουμε Ασφάλιση, δηλαδή αγοράζουμε αυτή τη σιγουριά. Χάριν του υγιούς αισθήματος (Ασφάλεια) για μια καλύτερη ζωή, πράττουμε (Ασφάλιση), για τη θωράκιση ή/και την βελτίωση της επιθυμητής ποιότητας στη ζωή μας.

 

Η νοηματική αλληλουχία του αισθήματος και της πράξης αντιστοιχεί στην αδιαίρετη σχέση Ασφάλειας – Ασφάλισης. Είναι σχέση που υπερβαίνει το πεπερασμένο όριο των κατά συνθήκην αξιών, όπως είναι η οικονομία του χρήματος, καθώς αποτελεί ένα υπερυψούμενο αίτημα για κάθε άνθρωπο που ονειρεύεται, πάσχει και επιζητεί να φέρει τη ζωή του κοντά στην αριστοτελική ευδαιμονία – κι ας μην τη γνωρίζει φιλοσοφικά. Εκεί όπου, στο αιτιατό της ικανοποίησης, συνδέονται το υλικό στοιχείο -τέτοιο είναι η παροχή μιας υπηρεσίας ή μιας αποζημίωσης- με το πνευματικό στοιχείο, δηλαδή την ψυχική ισορροπία και διανοητική πλήρωση.

 

Μόνον ένας «θεός» ορίζει αυτή τη δυαδικότητα αισθήματος και πράξης, Ασφάλειας και Ασφάλισης. Είναι ο εγγενής «θεός» που βρίσκεται μέσα στον κάθε άνθρωπο και ορίζεται ως «ασφαλιστική συνείδηση», έχοντας τα άυλα, ευγενή χαρακτηριστικά της Ηθικής στη βάση τριών Αξιών: της Ευθύνης (ατομική και συλλογική, που προσδιορίζει την προσωπική ταυτότητα μέσα στο κοινωνικό σύνολο), της Πίστης (σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εταίρων – κοινωνών) και του  Έργου (δράση και απόδοση). Θεωρώ πως αυτή είναι η βάση των Αξιών του Σκοπού της Ασφάλισης.

 

Επειδή σε δύσκολους καιρούς κτυπούν καμπάνες και γεννώνται μεγάλα κινήματα, σημαία της εποχής μας -και όχι «σημαία ευκαιρίας» για τυχοδιώκτες και υποκριτές- είναι η ατζέντα των 17 Στόχων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτό το σύγχρονο «ευαγγέλιο» με Σκοπό έναν καλύτερο κόσμο, έχει ένα πολύ δυναμικό χαρακτηριστικό: αποτελεί μια παγκόσμια συμφωνία, έναν «κοινό τόπο» αναφοράς και ως κοινή παραδοχή, η συμφωνία μπορεί να συγκεντρώσει κάθε θετική ενέργεια και για την προσέγγιση του Σκοπού της Ασφάλισης. Είναι Στόχοι που εμπεριέχονται, πιστεύω, στην ολοκληρωμένη, την ώριμη «ασφαλιστική συνείδηση».

 

Ας δούμε τί μπορεί να σημαίνουν οι 17 Στόχοι για τον Σκοπό -ή αλλιώς την Αποστολή– μιας ασφαλιστικής επιχείρησης όπως η INTERAMERICAN για την οποία εργάζομαι, που θέλει να είναι ένας οργανισμός «που βοηθά τους ανθρώπους να ζουν πιο ασφαλείς, περισσότερο και καλύτερα». Οι διαστάσεις των Στόχων στο σύνολό τους είναι πολλαπλές και χαρακτηρίζουν στη σύνθεσή τους την έννοια της ευκταίας ευημερίας:

  • της κοινωνικής δικαιοσύνης, για τη συνύπαρξη με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην εργασία,
  • της χρηστής διακυβέρνησης, με ακεραιότητα, διαφάνεια και λειτουργία των θεσμών στις κοινότητες,
  • της ποιότητας στην καθημερινότητα, με την αντιμετώπιση της φτώχειας και τη μέριμνα για υγεία,
  • της αειφορίας, με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και με την αποκατάσταση της κλιματικής ισορροπίας,
  • της ανάπτυξης, με δημιουργική επιχειρηματικότητα που ενισχύει την πραγματική οικονομία και κατανέμει δίκαια τους πόρους, για όλες τις φάσεις της ζωής.

 

Η αυθυπονομευμένη από τις «τρύπες» του καιροσκοπισμού που στο παρελθόν βρήκαν έδαφος στον επιχειρηματικό χώρο της, Ιδιωτική Ασφάλιση, διαθέτει -όπως κάθε τομέας δραστηριότητας στο επιχειρείν, που αποδίδει οικονομική και κοινωνική αξία- αυτόν τον σαφή και ευρυφασματικό Οδηγό επαφής με ό,τι θα μπορούσε να της δώσει περιεχόμενο: μια σειρά Στόχων για να φωτίσει τον Σκοπό της. Ποιά είναι τα απλά και πρακτικά δομικά υλικά της Ιδιωτικής Ασφάλισης, σήμερα, στον τόπο μας ώστε να πείσει ότι μπορεί να συνεισφέρει στην ευημερία των πολιτών;

 

«Η διαύγεια είναι η δύναμη» (Yuval Noah Harari, 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα), πολύ περισσότερο τώρα, στο ταραχώδες πρώτο πέμπτο του αιώνα που ζούμε. Είναι η δύναμη που χρειαζόμαστε, βιώνοντας πρωτοφανείς συνθήκες αβεβαιότητας και περιπλοκότητας, με τη βιασύνη μιας φρενήρους και συχνά βίαιης επιτάχυνσης, που επιδρά και στην ομαλότητα της διαδοχής και συνέχειας των γενεών, φέρνοντάς τες σχεδόν αντιμέτωπες. Τα πολύ μεγάλα πολιτικά, τεχνολογικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής θέτουν αγωνιώδη υπαρξιακά ερωτήματα, αναδεικνύοντας τον νεολογισμό της «Βιωσιμότητας» (Sustainability).

 

Υπό τις συνθήκες αυτές η Ιδιωτική Ασφάλιση, στη γιορτή της, αξίζει και οφείλει να άρει την κάθε αμφισβήτηση για την αναγκαιότητά της σε μια ανοικτή οικονομία και κοινωνία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πιο πρόσφατης έρευνας που διενεργεί ετησίως το ΙΟΒΕ (περυσινής, για το 2018), αφήνει ισχυρό αποτύπωμα:

  • συνεισφέροντας άμεσα στην Εθνική Οικονομία περί τα 2,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 1,3% του ΑΕΠ της Ελλάδος,
  • συμβάλλοντας, με έμμεση επίδραση, συνολικά στην Εθνική Οικονομία με 4,1 δισ. ευρώ ή 2,2% του ΑΕΠ,
  • απασχολώντας περισσότερους από 70 χιλιάδες εργαζομένους, εγκολπούται δηλαδή περί το 1,9% του απασχολουμένου δυναμικού στη χώρα μας,
  • δημιουργώντας έσοδα στο κράτος από φόρους και εισφορές, που εκτιμώνται σε 1,65 δισ. ευρώ.

 

Ωστόσο, η διείσδυση της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην ελληνική κοινωνία παραμένει ρηχή σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Με βάση την ίδια μελέτη, ως αιτίες αναφέρονται: η αντίληψη της κοινωνίας πως η ασφάλιση πρέπει να είναι αμιγώς «κρατική υπόθεση», η έλλειψη εφαρμογής φορολογικών κινήτρων, η μη υποχρεωτικότητα εκτός ασφάλισης αυτοκινήτων, η ανυπαρξία θεσμοθετημένης συμπληρωματικότητας μεταξύ κρατικής και ιδιωτικής ασφάλισης στο ασφαλιστικό σύστημα.

 

Στην κατακλείδα: ο σύγχρονος κόσμος της ασφαλιστικής αγοράς αξίζει και οφείλει να αποδεικνύει ότι Ημέρα της Ιδιωτικής Ασφάλισης είναι η κάθε ημέρα του χρόνου, η κάθε στιγμή. Να είναι, με άλλα λόγια, αδιάλειπτα κοντά στον ασφαλισμένο και στις ανάγκες του και να τροφοδοτεί διαρκώς την ικανοποίησή του. Ακόμη,  να πιστεύει σε μια, κατά τη γνώμη μου, αναντίρρητη αλήθεια: πως οι πελάτες της ασφαλιστικής επιχειρηματικής κοινότητας είναι οι πραγματικοί εργοδότες των εργαζομένων στη διοίκηση και τις πωλήσεις αυτής της αγοράς.

 

Γιάννης Ρούντος είναι Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων & Υπευθυνότητας του Ομίλου Εταιρειών INTERAMERICAN

 

Συνεργασίες

Συνέντευξη Τύπου για την INTERAMERICAN που αλλάζει!

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Η INTERAMERICAN ανακοινώνει ενημερωτική εκδήλωση για τις εξελίξεις στον Οργανισμό με τίτλο «Η INTERAMERICAN αλλάζει, επενδύοντας στο Μέλλον!» και με θεματική αναφορά στις σημαντικές αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί και ολοκληρώνονται φέτος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Μάϊου και θα δοθεί σε live streaming για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τους δημοσιογράφους, τους πελάτες της εταιρείας και το ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό, μέσω του Linkedin και του YouTube της INTERAMERICAN.

Κατά το πρώτο μέρος, θα αναπτυχθεί μια συζήτηση μεταξύ του Γιάννη Καντώρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και του έγκριτου δημοσιογράφου Παύλου Τσίμα για τη βιώσιμη ασφάλιση, το επιχειρηματικό μοντέλο και τον νέο τρόπο εργασίας στην INTERAMERICAN, μέσα στην ευρύτερη θεώρηση της κατάστασης των πραγμάτων στην κοινωνία και την οικονομία κατά τη συγκυρία της πανδημίας και των πολλαπλών συνεπειών που έχει επιφέρει.

Κατά το δεύτερο μέρος, ο CEO θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του Οργανισμού κατά το 2020 και τον επιχειρησιακό προσανατολισμό – το σχέδιο ανάπτυξης, με τη συμμετοχή στην παρουσίαση και των διοικητικών στελεχών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της εκδήλωσης θα γνωστοποιηθεί τη Δευτέρα, 17 Μαΐου.

Περισσότερα

Συνεργασίες

Γιάννης Καντώρος: «η INTERAMERICAN οργανωτικά περνάει σε άλλη εποχή»

Δημοσιεύθηκε

στις

 

 

Σε συνέντευξη που παρεχώρησε στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής (25/4) ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN, έδωσε καθαρά το στίγμα της νέας οργανωτικής αντίληψης που η εταιρεία, πρωτοποριακά για την Ελλάδα σε τόσο μεγάλη έκταση, εισάγει στη δομή και λειτουργία της. Πρόκειται για μια σειρά αλλαγών στη λογική ενός πολύ πιο ευέλικτου οργανωτικού σχήματος και τρόπου εργασίας.

 

Στο νέο agile μοντέλο, που εξελίσσεται τμηματικά από το 2019 και ολοκληρώνεται αυτή την περίοδο με τη φάση του τελευταίου, τέταρτου «κύματος», όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της INTERAMERICAN «δεν υπάρχει μια ιεραρχία κάθετη στον οργανισμό, αλλά οριζόντιες ομάδες». Όπως εξηγεί, «οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής στους οποίους παρέχεται η αυτονομία να αποφασίζουν καταργώντας την ιεραρχία, έχουν πολύ καλύτερη γνώση και αντίληψη του τί πρέπει να γίνει στον τομέα της ευθύνης τους», παρατηρώντας πως έτσι επιταχύνεται και η διαδικασία προόδου ενός θέματος. «Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στο agile μοντέλο λειτουργείς με σχέσεις, ενώ στο παραδοσιακό λειτουργείς με κανόνες» τονίζει ο κ. Καντώρος, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο των tribes (φυλών) που έχουν σχηματισθεί.

 

Ακόμη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της INTERAMERICAN σημειώνει πως το νέο, ευέλικτο μοντέλο συγκυριακά συνδέθηκε πολύ αποτελεσματικά με την αναγκαιότητα της εξ αποστάσεως εργασίας.  Ήδη, σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία προχώρησε σε νέα χωροθεσία με κατάργηση των κλειστών και προσωποποιημένων γραφείων, καθώς και στην απόφαση διατήρησης της τηλεργασίας σε ίση αναλογία χρόνου με την παρουσία στο γραφείο όταν περάσει η πανδημία, με επιλογή των εργαζομένων και βέβαια, σύμφωνα με τις ανάγκες της εργασίας και την απόδοση.

 

Στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Γιάννης Καντώρος, αναφερόμενος ευρύτερα στην αγορά και στις επιπτώσεις της πανδημίας, υπογράμμισε την αύξηση της ευαισθησίας και συνειδητοποίησης του ρίσκου εκ μέρους των πολιτών. Με αφορμή τα πρόσφατα deals, χαρακτήρισε ως αναμενόμενη τη συγκέντρωση της ασφαλιστικής αγοράς, που σε βάθος χρόνου θα έχει σημαντικά μικρότερο αριθμό εταιρειών Ζωής – αφού «δεν θα έχει νόημα η διατήρηση μικρών χαρτοφυλακίων», αλλά και στον κλάδο των Γενικών ασφαλίσεων, όπου υπάρχει ήδη πολυδιάσπαση. Για τον κλάδο Υγείας, παρατήρησε ότι «εντείνεται ο ασφαλιστικός προβληματισμός από τη μεγάλη συγκέντρωση των νοσοκομειακών υπηρεσιών, καθώς μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερο κόστος για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τον καταναλωτή».

 

Μιλώντας για την INTERAMERICAN, ο κ. Καντώρος τόνισε τη στρατηγική εστίαση στην πρωτοβάθμια Υγεία, καθώς και το αυξημένο ενδιαφέρον των πελατών για ασφάλιση. Όπως είπε, για την εταιρεία οι νέες πωλήσεις Υγείας κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν αυξημένες κατά 10% έναντι του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου, μολονότι φέτος είχαμε πανδημία ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο οι συνθήκες ήταν κανονικές. Ο επικεφαλής της INTERAMERICAN τόνισε ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται να συνδυάσει την οργανική ανάπτυξη με εξαγορές ή συνεργασίες, όπως ακριβώς γίνεται στους τομείς της Οδικής Βοήθειας και της Υγείας όπου διαθέτει ιδιόκτητες υποδομές.

 

Φωτογραφία:

Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου INTERAMERICAN

Περισσότερα

Συνεργασίες

Η πράσινη INTERAMERICAN και η Παγκόσμια Ημέρα της Γης

Δημοσιεύθηκε

στις

 

 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης (22 Απριλίου), η INTERAMERICAN ανακοινώνει δύο πρωτοβουλίες της, που έρχονται να προστεθούν στις ενέργειές της για την έμπρακτη υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 του Ο.Η.Ε. ειδικότερα για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. Η εταιρεία, άλλωστε, έχει εκδηλώσει έμπρακτα το ενδιαφέρον της εδώ και 15 χρόνια για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και τη νέα οικονομία που συνδέεται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα περιορισμού του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά και τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επιπλέον, δραστηριοποιείται και ασφαλιστικά με δύο προϊοντικές γραμμές: τη «Green Line» για την αστική ευθύνη περιβάλλοντος και την «Energy Line» για την κάλυψη επενδύσεων σε ΑΠΕ.

 

Όσον αφορά στις πρόσφατες πρωτοβουλίες της, η INTERAMERICAN έλαβε το Πράσινο Πιστοποιητικό από την Protergia, τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου του ομίλου εταιρειών MΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ, που διατηρεί μερίδα στο μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης της ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης). Το Πιστοποιητικό σημαίνει ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με πάροχο την Protergia, παράγεται ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Εγγυήσεις Προέλευσης). Η INTERAMERICAN θα λαμβάνει Βεβαίωση Ανάκλησης Εγγυήσεων Προέλευσης, που θα μηδενίζει το ανθρακικό αποτύπωμά της εταιρείας, καθώς από τη συνεργασία αυτή αντισταθμίζεται η εκλυόμενη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα  από την ηλεκτρική κατανάλωση των κτηρίων της.

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ενδιαφέροντός της  για την προστασία της βιοποικιλότητας και των δασών, η ΙNTERAMERICAN  προχώρησε σε μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύλλογο Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας, σε συνέχεια δωρεών εξοπλισμού προς τον Σύλλογο αλλά και μηχανολογικής υποστήριξης των οχημάτων του στις εγκαταστάσεις του συνεργείου CarPoint της εταιρείας. Το μνημόνιο συνεργασίας διασφαλίζει  την ουσιαστική συνεργασία των δύο οργανισμών σε θέματα οδικής βοήθειας και κάλυψης των αναγκών των οχημάτων του Συλλόγου για την επιχειρησιακή λειτουργικότητά του, κυρίως κατά την περίοδο υψηλής επικινδυνότητας τους μήνες του καλοκαιριού. 

 

Επισημαίνεται ότι η ΙNTERAMERICAN έχει αναλάβει δεσμεύσεις στην Ελλάδα και διεθνώς, ως μέλος του UN Environment Program Finance Initiative από το 2006 και των Principles for Sustainable Insurance (Αρχών Αειφόρου Ασφάλισης) από το 2012, καθώς επίσης του Global Compact από το 2008 και από το 2020 του Global Compact Network Hellas, ως ιδρυτικό μέλος. Η εταιρεία έχει συνταχθεί με διεθνείς Διακηρύξεις των θεσμικών επενδυτών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος, έχει συνυπογράψει το «New Deal for Europe» (2019), όπως και τη Διακήρυξη των CEOs μεγάλων επιχειρήσεων για την Πράσινη Οικονομία (2020).

 

 

Περισσότερα
EKO
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement
Super market arapis
Coffe Island

Αυτή την εβδομάδα