Connect with us

Εκκλησιαστικά

«Χαίρε νύμφη ανύμφευτε»-Κεκλεισμένων των θυρών σήμερα οι πρώτοι Χαιρετισμοί στους Ναούς της Πάτρας

Published

on

Πρώτοι χαιρετισμοί σήμερα και οι Ιεροί Ναοί της Μητροπόλεως Πατρών όπως και όλης της Αχαΐας θα τελεστούν κεκλεισμένων των θυρών.

Ο πασίγνωστος σε όλους τους χριστιανούς εκκλησιαστικός ύμνος, ο οποίος ψάλλεται τμηματικά τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής και ολόκληρος την πέμπτη Παρασκευή της Μεγάλης Σαρακοστής που η ακολουθία της ονομάζεται Ακάθιστος.

Αποτελείται από το προοίμιο και από 24 «οίκους» ή στροφές που η μία διαδέχεται την άλλη ακροστιχικά σύμφωνα με το αλφάβητο. Ο ύμνος χωρίζεται σε τέσσερα μέρη ή στάσεις. Στις μέρες μας ψάλλεται μόνο το προοίμιο ενώ οι οίκοι ή στροφές απαγγέλλονται με ψαλμωδική απόδοση. Η συγγραφή του αποδίδεται στον Ρωμανό Μελωδό με την ευκαιρία της απροσδόκητης σωτηρίας της Κωνσταντινούπολης, από τον κίνδυνο κατάληψής της από τους Πέρσες με βασιλιά τον Χοσρόη Β΄ το 626 μ.Χ.

Η σωτηρία αποδόθηκε στην Παναγία Θεομήτορα. Ονομάσθηκε Ακάθιστος, επειδή τον έψαλλαν προς τιμή της Θεοτόκου για την διάσωση της Πόλης κατά την επιδρομή των Περσών, ενώ οι πιστοί έμεναν όρθιοι κατά την διάρκεια της ακολουθίας.
Το σύνολο του σημαντικού αυτού εκκλησιαστικού έργου είναι ένα εγκώμιο για την Θεοτόκο. Ο Ακάθιστος Ύμνος εκτός από την μετρική, έχει και μια αυστηρά καθορισμένη αρχιτεκτονική σύνθεση. Από τους 24 οίκους οι 11 περιέχουν το εφύμνιο «Αλληλούια», ενώ οι 13 περιέχουν το «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Εξαιτίας της συχνής επαναλήψεως του χαίρε σε ολόκληρο τον ύμνο οι ακολουθίες της Παρασκευής ονομάσθηκαν «Χαιρετισμοί» οι οποίοι προκαλούν ρίγη συγκινήσεων στους πιστούς χριστιανούς. Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι ο ύμνος αρχικά ψαλλόταν στον όρθρο της γιορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τον οποίο υμνεί Άγγελος πρωτοστάτης. Ο Άγγελος πρωτοστάτης είναι ο αρχάγγελος Γαβριήλ, που έφερε στην Παρθένο Μαρία την αγγελία της γέννησης του Χριστού και την προσφώνησε με το «Χαίρε Κεχαριτωμένη».
Ο Ακάθιστος Ύμνος έτυχε μεγάλης τιμής και μεταφράσθηκε έμμετρα από σημαντικούς στιχουργούς. Το θεολογικό αυτό αριστούργημα βρήκε την υψίστη τιμή από την Ορθοδοξία η οποία τον περιέλαβε ολόκληρο στο τυπικό της, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους οι οποίοι έχουν παραθέσει μόνο τμήματα του ύμνου. Δικαιολογημένα βέβαια η Ορθοδοξία αγκάλιασε με τόσο θέρμη τον Ακάθιστο Ύμνο λαμβάνονταν υπόψιν της την λυρική αξία, την σύνθεση και πολύ περισσότερο την υπόθεση. Το θεοπρεπές και χαρμόσυνο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Λόγου Του Θεού εξυμνείται με μεγαλοπρέπεια και λυρική έξαρση σε όλο του το σύνολο.

Ο πρώτος οίκος του αθάνατου στο διάβα του χρόνου αριστουργήματος:
Ἄγγελος πρωτοστάτης,
οὐρανόθεν ἐπέμφθη,
εἰπεῖν τῇ Θεοτόκω τὸ Χαῖρε·
καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ,
σωματούμενόν σε θεωρῶν, Κύριε,
ἐξίστατο καὶ ἵστατο,
κραυγάζων πρὸς Αὐτὴν τοιαῦτα·
Χαῖρε, δ’ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει,
χαῖρε, δι’ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει.
Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις,
χαῖρε, τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις.
Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀθρωπίνοις λογισμοῖς,
χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς.
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα,
χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα.
Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον,
χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως.
Χαῖρε, δι’ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις,
χαῖρε, δι’ ἧς βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

 

 

Ροή ειδήσεων

Advertisement