Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021
Connect with us

Οικονομία

Ανάσα για ιδιώτες δανειολήπτες-Ο Πατρινός δικηγόρος Δημήτρης Τσαούσογλου μιλά στην «Γ»

Δημοσιεύθηκε

στις

Συνέντευξη στην Ελένη Α. Γεωργοπούλου

Η μακροχρόνια αναστολή της λειτουργίας των Δικαστηρίων και η γενικότερη κατάσταση που επικράτησε εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού καθυστέρησε την εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα.

Από την 1η Ιουνίου 2021 μικρές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και κάθε φυσικό πρόσωπο έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών ή μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης, για να μην χάσουν τις περιουσίες τους.

 

Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή την διαδικασία εξυγίανσης, τότε τελευταία επιλογή κάθε οφειλέτη φυσικού προσώπου είναι η πτώχευση, η οποία τους δίνει αφενός το δικαίωμα υπό προϋποθέσεις να σώσουν την 1ηκατοικία τους, αφετέρου τους δίνει το δικαίωμα να ξεκινήσουν μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα μετα από 36 μήνες το αργότερο, απαλλαγμένοι οριστικά αυτοι και οι κληρονόμοι τους από όλα τα χρέη τους.
Οι νομικοί δέχονται όλο και πιο συχνά ερωτήματα σχετικά με τους όρους του νέου πτωχευτικού κώδικα από τους ενδιαφέρομενους.
Η «Γ» συνομίλησε με τον δικηγόρο Πατρών Δημήτριο Τσαούσογλου, ο οποίος απαντά για όλα τα κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν τους επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πρόσωπα, ώστε να ενταχθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο και να σώσουν τις περιουσίες τους, αλλά και να έχουν την δεύτερη ευκαιρία για μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα.

«Γ»: Κύριε Τσαούσογλου από την 1η Ιουνίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας. Ποιούς αφορά;

Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας ήδη ισχύει από 1-3-2021 για επιχειρήσεις που έχουν περιουσία άνω των 350.000 ευρώ – πάνω από 10 άτομα προσωπικό και τζίρο άνω των 700.000 ευρώ.
Για μικρότερες επιχειρήσεις και ιδιώτες ισχύει από 1-6-2021.
Με τον Νόμο αυτόν δίδεται η δυνατότητα σε οφειλέτες
Α. Να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, αν μπορούν
Β. Αν δεν μπορούν να τις ρυθμίσουν, με την ρευστοποίηση κάθε περιουσιακού τους στοιχείου, μετα από 1 η 3 έτη να μπορούν να κάνουν ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα απαλλαγμένοι από κάθε οφειλή τους, τόσο αυτοί όσο και οι κληρονόμοι τους, είτε είναι έμποροι, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ιδιώτες.
«Ανάσα» θα δοθεί μόνο στα φυσικά πρόσωπα που έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα απο 7000 – 21.000 ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση.

«Γ»: Πριν από την πτώχευση, μπορεί κάποιος να ρυθμίσει εξωδικαστικά τις οφειλές τους χωρίς να ρευστοποιηθεί η περιουσία του; Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν;

Πριν την πτώχευση ο οφειλέτης μπορεί να να μπει στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Οι οφειλές που μπορούν να ρυθμισθούν με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό σε έως 240 δόσεις είναι προς Ελληνικό Δημόσιο-ΕΦΚΑ- Τράπεζες, εφόσον συμφωνήσουν στις δόσεις το 60% των δανειστών και από αυτούς το 40% αυτών που έχουν προσημείωση υποθήκης κλπ.
Αν χρωστά ο οφειλέτης μόνο σε έναν δανειστή πάνω από 90% των χρεών του δεν υπάγεται στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.
Το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ υποχρεούνται να δεχθούν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αν οι οφειλές προς τράπεζες κλπ. είναι μεγαλύτερες αυτών του Δημοσίου-ΕΦΚΑ και οι δόσεις είναι έως 240.

«Γ»: Πώς θα γίνεται η υποβολή της αίτησης;

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει η ΕΓΔΙΧ.

«Γ»: Προστατεύεται η πρώτη κατοικία των ελευθέρων επαγγελματιών;
Εφόσον επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός και πληρώνει τις δόσεις χωρίς να χάσει 3 δόσεις προστατεύεται. Αν δεν πληρώνει και πτωχεύσει, η 1η κατοικία δεν προστατεύεται εκτός αν είναι ευάλωτος οφειλέτης.

«Γ»: Ποιοί θεωρούνται ευάλωτοι οφειλέτες;

Ευάλωτος θεωρείται πο οφειλέτης κατά τις εξής διακρίσεις:
Μέλη Ετήσιο εισόδημα Περιουσία έως
1 7.000€ 120.000 €
2 10.500 135.000
3 14.000 150.000
4 17.500 165.000
5 21.000 180.000

Οι ευάλωτοι που θα πτωχεύσουν θα μπορούν να επαναγοράσουν την 1η κατοικία τους προς τον φορέα που θα την έχει αγοράσει μετά τα 12 έτη στην τότε εμπορική αξία, αφού πρώτα για 12 έτη πληρώνουν ενοίκιο στον φορέα.
Ο ευάλωτος επιδοτείται από τον Φορέα για το ενοίκιο του έως 210 ευρώ/μήνα.

«Γ»: Πότε οι οφειλέτες θα απαλλάσσονται από τα χρέη τους;

Οι οφειλέτες απαλλάσσονται από τα χρέη τους το αργότερο σε 3 έτη από την κήρυξη της πτώχευσης, αν όμως έχασαν την 1η κατοικία τους και άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας πάνω από 100.000 € καλύπτοντας το 10% του συνόλου των χρεών απαλλάσσονται σε 1 έτος

«Γ»: Για να μπορέσει κάποιος να πτωχεύσει θα λαμβάνεται υπόψη και η οικονομική κατάσταση των συνοφειλετών και των εγγυητών;

Όχι οι συνοφειλέτες και οι εγγυητές έχουν ευθύνη για όλο το χρέος.

«Γ»: Ο οφειλέτης, μετά την πτώχευση, χάνει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος;

Όχι οι δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, λογιστές κλπ συνεχίζουν την δραστηριότητα τους κανονικά.

Γ»: Με ποιον τρόπο θα αποκλείονται οι στρατηγικά κακοπληρωτές από την ένταξή τους στον εξωδικαστικό συμβιβασμό η την πτωχευτική διαδικασία;

Στον εξωδικαστικό συμβιβασμό δεν εντάσσονται
Ι. οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, καθώς και κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί διαχείριση εταιρείας και έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για : φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος,
ΙΙ. ο οφειλέτης, ο οποίος έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών του, ο οποίος δεν επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%).
ΙΙΙ. Στην πτωχευτική διαδικασία ο οφειλέτης αν ενταχθεί χάνει την περιουσία του που φαίνεται στο όνομα του, συνεπώς δεν έχει δυνατότητα αποφυγής των χρεών του.
Επίσης, δεν απαλλάσσεται ο πτωχεύσας από οφειλές από δόλο ή βαρεία αμέλεια που προκάλεσε θάνατο ή σωματική βλάβη προσώπου, οφειλές διατροφής, οφειλές από τα αδικήματα συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις, τρομοκρατική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορίας επιρροής-μεσάζοντες και δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, δωροληψίας και δωροδοκίας πολιτικών προσώπων και δικαστικών λειτουργών, εμπορίας ανθρώπων, απάτης με υπολογιστή, σωματεμπορίας κλπ

.

«Γ»: Πότε μια επιχείρηση πτωχεύει και πότε πρέπει να υποβάλει αίτηση πτώχευσης;

Θεωρείται ότι μια επιχείρηση βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης όταν δεν καταβάλει ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο-ΕΦΚΑ-τράπεζες , σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών της προς τον αντίστοιχο φορέα για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών, εφόσον χρωστά πάνω από συνολικά 30.000 € .
Οποία επιχείρηση διαβλέπει ότι δεν έχει την δυνατότητα να καλύψει τις υποχρεώσεις της πρέπει μέσα σε 30 ημέρες από την διαπίστωση της αδυναμίας της να δηλώσει την πτώχευση της .

«Γ»: Υπάρχει περίπτωση αυτός που πτώχευσε να πληρώνει από τα μελλοντικά εισοδήματα του;

Ναι για μια 3ετια αν τα ετήσια εισοδήματα του υπερβαίνουν τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης , τότε δίνει το ποσό πάνω από τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης αφού αφαιρεθούν οι φόροι και οι εισφορές ΕΦΚΑ
Δεν πληρωνει όμως αν έχασε με την πτώχευση την 1η κατοικία και άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας πάνω από 100.00 συνολικά και αυτά υπερβαίνουν σε αξία το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών του υποχρεώσεων του πτωχευσαντος
Όμως σε περίπτωση που τα ετήσια εισοδήματά του οφειλέτη υπερβαίνουν το πενταπλάσιο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, το υπερβάλλον ποσό ανήκει στην πτωχευτική περιουσία μέχρι την 3ετια που θα απαλλαγεί.

«Γ»: Πότε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να ενταχθεί στον νέο πτωχευτικό κώδικα;

Εάν ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση πτώχευσης για να αποφύγει δολίως πληρωμή των χρεών του. Αν διαπιστωθεί δικαστικά ότι πτώχευσε κατόπιν δόλιων ενέργειων του, εάν δεν επέδειξε καλή πίστη κατά την κήρυξη και κατά τη διάρκειά της πτώχευσης , εάν δεν έχει υπάρξει συνεργάσιμος με τα όργανα της πτώχευσης, εάν έχει δολίως αποκρύψει εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία κατά τη διάρκεια της πτωχευτικής διαδικασίας, ή ότι είτε εκκρεμεί ποινική δίωξη κατά του οφειλέτη χρεοκοπία ή για κάποια από τις κακουργηματικές πράξεις της κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης καταδολίευσης δανειστών, δόλιας χρεοκοπίας, υπεξαίρεσης ή πλαστογραφίας , ή φοροδιαφυγής ή ότι έχει καταδικαστεί για κάποια από αυτές τις πράξεις.

«Γ»: Μπορεί να υπάρξει συμφωνία εξυγίανσης μιας επιχείρησης χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη;

Ναι
α) εφόσον ο οφειλέτης βρίσκεται, κατά τον χρόνο σύναψης της συμφωνίας, σε παύση πληρωμών ή,
β) αν πρόκειται για κεφαλαιουχική εταιρία, εφόσον το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι κατώτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου η
γ) αν ο οφειλέτης δεν έχει υποβάλει προς καταχώρηση ισολογισμούς δυο (2) τουλάχιστον διαδοχικών χρήσεων, ή
δ) αν πρόκειται για ΕΠΕ, όταν τα ίδια κεφάλαια μειωθούν κατω του 50%.

 

Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: 10 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για αγρότες -Τι αφορά η κάθε μία

Δημοσιεύθηκε

στις

Συνολικά 10 σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους αγρότες έχουν τεθεί σε λειτουργία, μέχρι σήμερα, από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), στο πλαίσιο της στρατηγικής του για αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω της ψηφιοποίησης των υποδομών του.

Ήδη, ο φορέας έχει προχωρήσει στη διεύρυνση του δικτύου εξυπηρέτησης αγροτών, μέσω της αποκέντρωσης των υπηρεσιών του τ. ΟΓΑ και στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων και της εξυπηρέτησής τους από τα τοπικά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ-Μισθωτών σε κάθε πρωτεύουσα νομού.

Όπως αναφέρει ο e-ΕΦΚΑ, οι 10 ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους αγρότες είναι μερικές μόνο από τις 50 συνολικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα του φορέα και την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου gov.gr και εντάσσονται στη στρατηγική του σταδιακού περιορισμού των μετακινήσεων από και προς τα φυσικά υποκαταστήματα, της εξάλειψης της άσκοπης ταλαιπωρίας και της αδιάλειπτης 24ωρης εξυπηρέτησης των πολιτών, μέσω ψηφιακών καναλιών.

Μεσοπρόθεσμος στόχος του είναι το σύνολο των συναλλαγών με τους πολίτες να μπορούν να πραγματοποιηθούν και ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, «για το 2021, αναμένεται να πραγματοποιηθούν πάνω από 8 εκατομμύρια ηλεκτρονικές συναλλαγές, κάτι που πρακτικά σημαίνει την κατάργηση αντίστοιχων μετακινήσεων από και προς τα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης του e-ΕΦΚΑ, καθώς και εξοικονόμηση χιλιάδων εργατοωρών για τους πολίτες.

Ειδικά, για την κατηγορία των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, η ανάγκη για άμεση εξυπηρέτηση υπήρξε επιτακτική, καθώς οι συναλλαγές με τον e-ΕΦΚΑ είναι ζωτικές για την ομαλή λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων τους, αλλά και για ζητήματα καθημερινότητας, όπως η λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, η βεβαίωση απογραφής και εισφορών, οι ρυθμίσεις οφειλών, κ.ά., ειδικά, αν ληφθεί υπ’ όψιν πως μεγάλο ποσοστό αυτών των επαγγελματιών διαμένουν σε ορεινές, νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, με περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης στα πλησιέστερα υποκαταστήματα».

Αναλυτικά, όπως επισημαίνει ο e-ΕΦΚΑ, οι υπηρεσίες προς τους αγρότες είναι οι εξής:

«1) Ψηφιακή απονομή σύνταξη ΑΤΛΑΣ. Δείχνοντας έμπρακτα το σεβασμό και αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία του πρωτογενούς τομέα και κυρίως των ανθρώπων που τον υπηρετούν στην παραγωγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας, αυτοματοποιήθηκε η πολύμηνη και δαιδαλώδης διαδικασία απονομής σύνταξης για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ και μετατράπηκε σε μία απλή ολιγόλεπτη ηλεκτρονική συναλλαγή.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τη χρήση των κωδικών TAXIS. Σε αγρότες με συμπληρωμένο το 67ο έτος και ασφάλιση στον τ. ΟΓΑ, καθώς και σε συζύγους και τέκνα αποβιώσαντος συνταξιούχου, αντλούνται αυτόματα τα αναγκαία δικαιολογητικά, εκδίδεται άμεσα η συνταξιοδοτική απόφαση και κοινοποιείται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος “ΑΤΛΑΣ”, πάνω από 6.000 συντάξεις έχουν απονεμηθεί ψηφιακά και εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής αποκλειστικά σε αγρότες.

2) Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, από 1/1/2021. Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, οι αγρότες και οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να επιλέξουν αυτόματα την ασφαλιστική τους κατηγορία κάθε χρόνο χωρίς επίσκεψη στα υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν αλλάξουν την ασφαλιστική τους κατηγορία, παραμένει ενεργή η κατηγορία του προηγούμενου έτους.

3) Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών. Μέσα στον Μάρτιο, ολοκληρώθηκε το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν την έναρξη/μεταβολή/λήξη ασφάλισης όλων των ασφαλισμένων μη μισθωτών.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική ηλεκτρονική υπηρεσία που αντικαθιστά μία επίπονη και άκρως γραφειοκρατική διαδικασία, που υποχρέωνε τους ασφαλισμένους σε αλλεπάλληλες επισκέψεις είτε των ίδιων είτε των λογιστών τους στις οργανικές μονάδες του φορέα και προκαλούσε μεγάλες καθυστερήσεις.

4) Ασφαλιστική ικανότητα. Κάθε μη μισθωτός, μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μπορεί να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο το δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (πάροχοι υγείας, φαρμακεία, συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ, κτλ).

5) Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους και απογραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ. Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα της διαδικτυακής απογραφής έμμεσου μέλους, σύνδεσής του με τον άμεσα ασφαλισμένο και αυτόματης ενημέρωσης του μητρώου ασφαλισμένων.

Ως άμεσο αποτέλεσμα η χορηγηθείσα στο άμεσο μέλος ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται και στο έμμεσο μέλος.

6) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. H υπηρεσία αυτή επιτρέπει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών και στους αγρότες ασφαλισμένους, την αυτόματη λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, χωρίς περαιτέρω γραφειοκρατικές διαδικασίες και αναμονή.

Πάνω από 750.000 φυσικά (μισθωτοί και μη μισθωτοί) και νομικά πρόσωπα αξιοποίησαν την εν λόγω ηλεκτρονική υπηρεσία το τρίμηνο Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2021.

7) Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση. Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης χορήγησης της εν λόγω βεβαίωσης για φορολογική χρήση τρέχοντος φορολογικού έτους χωρίς καμία αναμονή και ανάγκη αυτοπρόσωπης παρουσίας.

8) Βεβαίωση απογραφής. Η υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ (αγρότες/μη μισθωτοί, μισθωτοί, έμμεσα ασφαλισμένοι) και μπορούν να λάβουν άμεσα την εν λόγω βεβαίωση, αποφεύγοντας την προσέλευση και το συνωστισμό στις οργανικές μονάδες του.

9) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) παρέχονται μία σειρά από συναλλαγές, όπως πιστοποίηση οφειλετών, ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών, πίνακας χρεών οφειλέτη, ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη, υπολογισμός δόσεων ρύθμισης και φυσικά ρύθμιση οφειλών.

10) Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης/κλείσιμο ραντεβού. Για όσες συναλλαγές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, παρέχεται η δυνατότητα του προγραμματισμού ραντεβού στα φυσικά υποκαταστήματα του φορέα. Το κλείσιμο του ραντεβού γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, προσφέροντας στους ασφαλισμένους καλύτερη εξυπηρέτηση, καθώς αποφεύγουν πολύωρες αναμονές και συνωστισμό στις μονάδες του e-ΕΦΚΑ.

Οι συναλλασσόμενοι με απλά βήματα επιλέγουν το υποκατάστημα και το τμήμα που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν και κλείνουν αυτόματα το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού.

Τα ηλεκτρονικά ραντεβού ξεπέρασαν τις 600.000 από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι και σήμερα».
Πηγή: iefimerida.gr – https://www.iefimerida.gr/ellada/e-efka-10-ilektronikes-ypiresies-gia-agrotes

Περισσότερα

Οικονομία

Ράλι τιμών στα ομόλογα, αρνητική η απόδοση του 5ετούς

Δημοσιεύθηκε

στις

«Ράλι τιμών» παρατηρήθηκε στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να υποχωρήσουν κοντά στα ιστορικώς χαμηλά επίπεδα, μετά τη χθεσινή ευνοϊκή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει για ένα ακόμη τρίμηνο τις αυξημένες αγορές ομολόγων, προκειμένου να καλύψει το χαμένο έδαφος του πρώτου τριμήνου.

Σημειώνεται ότι στο δεύτερο τρίμηνο του έτους οι αγορές ομολόγων στο πλαίσιο του προγράμματος πανδημίας ΡΕΡΡ έφθασαν τα 80 δισ. ευρώ.

Στο πρώτο τρίμηνο το συνολικό ποσό είχε μειωθεί στα περίπου 62 δισ. ευρώ.

Η άνοδος στις αγορές των ομολόγων ξεκίνησε από χθες το απόγευμα, μετά τη διαβεβαίωση της επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ότι θα «συνεχίσει με σταθερή πορεία, παρέχοντας άφθονη ρευστότητα, παρόλο που η ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίζει ικανοποιητικά σημάδια ανάκαμψης».

Η ίδια επανέλαβε ότι οι καθαρές αγορές ομολόγων του ΡΕΡΡ θα συνεχιστούν με μηνιαίο ρυθμό 20 δισ. ευρώ τουλάχιστον έως το Μάρτιο του 2022 και μέχρι της εξαντλήσεως του πακέτου του 1,85 τρισ. ευρώ.

H απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 0,73%
Σήμερα στην ελληνική δευτερογενή αγορά η αυξημένη παρουσία της ΕΚΤ είχε ως αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου να υποχωρήσει στο 0,73% και του 5ετούς ομολόγου να πέσει κάτω από το 0 και συγκεκριμένα στο -0,012%.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 166 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 126 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε στο 0,76% έναντι -0,27% του αντίστοιχου γερμανικού, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,03%.

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου, καθώς νωρίς το απόγευμα η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου κυμαινόταν στο 1,2109 από 1,2169 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοινώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 1,2125 δολάρια.
Πηγή: iefimerida.gr – https://www.iefimerida.gr/oikonomia/rali-timon-omologa-arnitiki-i-apodosi-toy-5etoys

Περισσότερα

Οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 925 μονάδες με εβδομαδιαία κέρδη 2,69%

Δημοσιεύθηκε

στις

Με περιορισμένες διακυμάνσεις κινήθηκαν σήμερα οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έκλεισε την εβδομάδα στιο επίπεδο των 925 μονάδων.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε με άνοδο 0,17% στις 925,83 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 2,69%, από τις αρχές Ιουνίου σημειώνει άνοδο 3,46%, ενώ από τις αρχές του 2021 παρουσιάζει κέρδη σε ποσοστό 14,44%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 71,36 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 43.319.648 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (+5,53%), της Τέρνα Ενεργειακή (+1,32%), της Lamda Development (+1,19%) Eurobank (+0,82%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,81%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Fourlis (-1,55%), της Τιτάν (-1,27%), της Coca Cola HBC(-0,75%) και της Πειραιώς (-0,62%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Υγείας (+1,72%) και της Ακίνητης Περιουσίας (+1,12%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου (-1,34%) και των Τροφίμων (-0,73%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 17.479.819 και 9.419.564 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 20,906 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 8,115 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 66 μετοχές, 47 πτωτικά και 29 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ +18,23% και Ιντραλότ +11,76%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΓΕΚΕ -18,44% και SATO -4,35%.

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement
Coffe Island

Αυτή την εβδομάδα