Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
Connect with us

Ελλάδα

ΕΦΕΤ: Προτεραιότητα οι έλεγχοι στα τρόφιμα

Δημοσιεύθηκε

στις

Με εντατικούς ρυθμούς, παρά τις δυσχέρειες στην αγορά λόγω της πανδημίας, συνεχίστηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2021 οι έλεγχοι από τις υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων σε επιχειρήσεις τροφίμων.

Ο Οργανισμός κινήθηκε στο πλαίσιο των εντολών που έχει λάβει από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό για μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις παρατυπιών και παρανομιών και πραγματοποίησε συνολικά 4.264 ελέγχους, μέσω των περιφερειακών του διευθύνσεων.

«Οι συστηματικοί και ενδελεχείς έλεγχοι στα τρόφιμα και ιδιαίτερα στα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ αποτελούν μείζονα προτεραιότητα για το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς αν εμείς οι ίδιοι δεν προφυλάξουμε τα ΠΟΠ προϊόντα μας, δεν θα το κάνει κανείς» επισημαίνει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός.

Προσθέτει επίσης ότι «οι έλεγχοι είναι συνεχείς και πολύ αυστηροί, αλλά δίκαιοι. Την περίοδο του Πάσχα, οι έλεγχοι ήταν δεκαπλάσιοι από άλλες χρονιές. Έκτοτε, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε προϊόντα ‘σύμβολο’ για τη χώρα μας σε αγορές του εξωτερικού αλλά και στην Ελλάδα» και συμπληρώνει: «Δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν, αυτό ας το καταλάβουν όλοι. Το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε τα προϊόντα μας, τη μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών και επιχειρηματιών που είναι άψογοι και φυσικά το καταναλωτικό κοινό στο οποίο καταλήγουν τα προϊόντα, δηλαδή εμάς και τα παιδιά μας. Με αμεροληψία, δικαιοσύνη αλλά και τη δέουσα αυστηρότητα».

Οι έλεγχοι
Ο ΕΦΕΤ, μέσω των περιφερειακών του διευθύνσεων, κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2021, διενήργησε συνολικά 4.264 ελέγχους σε επιχειρήσεις τροφίμων. Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση του Φορέα, από το σύνολο των 4.264 ελέγχων, οι τακτικοί έλεγχοι καλύπτουν το 74,2% των διενεργηθέντων ελέγχων, το ποσοστό διαχείρισης έκτακτων περιστατικών ανήλθε στο 6% και οι επανέλεγχοι κυμάνθηκαν στο 19,8%. Το ανωτέρω διάστημα στο πλαίσιο υποστήριξης των εργαστηριακών ελέγχων ελήφθησαν 640 δείγματα.

Ο προσανατολισμός των επιθεωρήσεων στο σύνολο των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες στη αγορά λόγω της πανδημίας, κατανέμεται ως εξής: επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (32,1%), παρασκευαστές που πωλούν λιανικώς (27,9%), παρασκευή και συσκευασία τροφίμων (19,8 %), αποθήκευση και μεταφορά τροφίμων (6,2%), επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (13,6%) και άλλες (0,4%).

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2021 η συμμόρφωση των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν με την κείμενη νομοθεσία ανήλθε στο 95,5%. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη συμμορφώσεων σε 153 επιχειρήσεις (ποσοστό μη συμμορφούμενων εγκαταστάσεων 4,5%) με συνακόλουθες ενέργειες για επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε 153 επιχειρήσεις, ενώ για 9 επιχειρήσεις δρομολογήθηκε η διαδικασία επιβολής ποινικών κυρώσεων.

Τα ποσοστά παραβατικότητας για τις επιμέρους κατηγορίες επιχειρήσεων καταγράφονται ως εξής: παρασκευαστές / συσκευαστές (39,2%), παρασκευαστές λιανικής με (26,8%), λιανικό εμπόριο (17,0%), αποθήκευση & μεταφορά τροφίμων (8,5% ), επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (6,5%) και άλλες (2%). Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις αφορούσαν μη τήρηση κανόνων υγιεινής (23,9%), Ζητήματα στην επισήμανση και παρουσίαση τροφίμων (19,7%), ελλιπή ή μη εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου (HACCP) (18,4%), Τη διάθεση μη ασφαλών τροφίμων (8,5%), νοθεία/απάτη (2,6%) και άλλες (26,9%). Σημειώθηκαν 66 πράξεις κατασχέσεων μη ασφαλών τροφίμων που αφορούσαν περίπου 37,5 τόνους προϊόντων.

Στο πρώτο εξάμηνο, πραγματοποιήθηκαν 181 συνεδριάσεις των επιτροπών επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Σε 130 περιπτώσεις αποφασίστηκε η επιβολή διοικητικού προστίμου έως του ποσό των 6000 ευρώ. Επιπλέον 19 περιπτώσεις παραπέμφθηκαν στην κεντρική υπηρεσία για τη λήψη σχετικής απόφασης και σε 33 περιπτώσεις δεν υπήρξε ενέργεια για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Ο ΕΦΕΤ εισέπραξε πρόστιμα από επιχειρήσεις τροφίμων ποσό ύψους 563.332,90 ευρώ, (ήτοι το 60,57% του προϋπολογισμού). Συνολικά τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα καθώς και τις τριμελείς επιτροπές των Περιφερειακών Διευθύνσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 172 επιχειρήσεις τροφίμων, ανήλθαν στο ποσό των 385.000,00 ευρώ.

Από παράβολα ένταξης στο μητρώο εκπαιδευτών, καθώς και των παραβόλων από την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ο ΕΦΕΤ έχει εισπράξει το ποσό των 96.795,76 ευρώ (ήτοι το 21,51% του προϋπολογισμού).

Σημειώνεται ότι η λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 περιέλαβε την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΠ, τον έλεγχο, αναθεώρηση και επικύρωση διαδικασιών, εγγράφων και εντύπων που προέκυψαν σταδιακά από την εφαρμογή του ΣΔΠ, την έκδοση νέων διαδικασιών σε συνεργασία με τις υπηρεσιακές μονάδες του Φορέα καθώς και την αξιολόγηση της τήρησης διαδικασιών και υποβολή προτάσεων αναθεώρησης κατά την εισήγηση της ανασκόπησης της διοίκησης.

Ο ΕΦΕΤ συμμετείχε στην οργάνωση της υλοποίησης του προγραμματισμού επίσημων ελέγχων 2021 με αποδέσμευση δράσεων σε εφαρμογή συνδυαστικών ελέγχων (επιθεώρηση – δειγματοληψία & ανάλυση ) σε επιμέρους τομείς των τροφίμων. Δράσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης, δράσεις στον τομέα των τροφίμων φυτικής προέλευσης και λοιπών επεξεργασμένων τροφίμων και ΥΑΕΤ και δράσεις στους τομείς λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης. Ειδικότερα, ως προς τις επιθεωρήσεις προκρίθηκαν δράσεις για την διασφάλιση της απαιτούμενης συχνότητας σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων σύμφωνα με την ανάλυση επικινδυνότητας, την αποτίμηση του επιπέδου συμμόρφωσης σε ορισμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων σε επίπεδο υγιεινής & ασφάλειας που δεν έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν ή εμφανίζουν προβλήματα μη ανταπόκρισης βάσει του ιστορικού συμμόρφωσης, την επαλήθευση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας συστημάτων αυτοελέγχου και ιχνηλασιμότητας και την αντιμετώπιση φαινόμενων παραπλάνησης του καταναλωτή και δόλιων πρακτικών. Ως προς τους εργαστηριακούς ελέγχους προκρίθηκαν δράσεις με στόχο τη σταθερή επιτήρηση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων ως προς τις νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν σε παραμέτρους ασφάλειας, ποιότητας, επισήμανσης και ισχυρισμών. Αξιοσημείωτη ήταν η συμβολή στη διαμόρφωση και υποστήριξη ειδικότερων επιχειρησιακών δράσεων του προγραμματισμού και ανάπτυξης των ελέγχων κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα καθώς και του ad hoc προγράμματος για τον έλεγχο παρουσίας της μη εγκεκριμένης ουσίας αιθυλενοξειδίου σε σπέρματα σησαμιού προέλευσης Ινδίας και προϊόντων που παρήχθησαν από αυτό.

Αναφορικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ελέγχων, ο ΕΦΕΤ προχώρησε σε επικαιροποίηση της νομοθεσίας και εισήγηση νέων νομοθετικών ή άλλων ρυθμίσεων, υποστήριξη των επίσημων ελέγχων, εκπροσώπηση σε θεσμικά όργανα ευρωπαϊκά και διεθνή, στη διαμόρφωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και σε συμμετοχή σε Επιτροπές (Επιτροπή Συντονισμού Επίσημων Ελέγχων του ΥΠΑΑΤ, Επιτροπή Αξιολόγησης Αναφορών/Καταγγελιών πολιτών και Επιβολής Διοικητικών Προστίμων και Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων).

Ο ΕΦΕΤ διεύρυνε τη δυνατότητα συνεργασίας με τα Εργαστήρια Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων για την υποστήριξη των προγραμμάτων δειγματοληψίας και ανάλυσης για το έτος 2021 ενώ ολοκλήρωσε τη νέα διαδικτυακή του πύλη με γνώμονα την ευχρηστία, ελκυστική προβολή και απεικόνιση του περιεχομένου και των ενοτήτων, επεκτασιμότητα ευκολία σε συντήρηση και ανάπτυξη νέων εφαρμογών, ασφάλεια της πληροφορίας καθώς και τη δημιουργία ενός δυναμικού περιβάλλοντος που θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην προσέλκυση νέων επισκεπτών και στην αναβάθμιση της παρεχόμενης πληροφόρησης προς όφελος του καταναλωτή και των επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ελλάδα

Περαστικά από Πέδρο Σαντσεθ και PES στη Φώφη Γεννηματά

Δημοσιεύθηκε

στις

Προσωπικό μήνυμα για περαστικά έστειλε ο Πέδρο Σαντσεθ στην πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά. Επιπλέον, μέσω του γραμματέα του κόμματος Μανώλη Χριστοδουλακη που βρίσκεται στις Βρυξέλλες αλλά και της Συλβάνας Ράπτη σύσσωμη η ομάδα των PES ευχήθηκαν περαστικά στην κ. Γεννηματά.

Η προεδρος του Κινήματος Αλλαγής, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό ενώ παρακολουθεί και μαθαίνει όλες τις εξελίξεις που αφορούν το κόμμα. Παράλληλα ενημερώνεται καθημερινά από τους στενούς της συνεργάτες.

Άλλωστε, όπως επισημαίνουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη, δεν έχει περάσει απαρατήρητο πως αρκετοί από τους υποψηφίους έχουν χρησιμοποιήσει την ρητορική της προέδρου Φώφης Γεννηματά στις τοποθετήσεις τους ενόψει των εσωκομματικών εκλογών.

Επενδύουν στο τρίπτυχο της κ. Γεννηματά τονίζοντας την πολιτική ενότητα του κόμματος, την ξεκάθαρη αυτόνομη πορεία που πρέπει να διατηρήσει το κόμμα αλλά και την προοδευτική του ταυτότητα. Στο τρίπτυχο αυτό, συγκλίνουν αρκετοί από τους υποψηφίους αξιοποιώντας το με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο.

Περισσότερα

Ελλάδα

Έγκλημα στο Αιγάλεω: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο μητροκτόνος

Δημοσιεύθηκε

στις

Τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, οπλοφορίας, οπλοχρησίας και κατοχής ναρκωτικών για ίδια χρήση, αντιμετωπίζει ο 20χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη μητέρα του στο Αιγάλεω.

Ο 20χρονος πριν από λίγο οδηγήθηκε στην εισαγγελία και εκτελέστηκε το ένταλμα που είχε εκδοθεί για τη σύλληψή του.

Ακολούθως, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 27ο ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Περισσότερα

Ελλάδα

Μάχη με τον καρκίνο δίνει ο αστροφυσικός Διονύσης Σιμόπουλος: «Είμαι Επικούρειος – Δεν φοβάμαι»

Δημοσιεύθηκε

στις

«Εγώ είμαι Επικούρειος. Ο Επίκουρος έλεγε ότι ο θάνατος είναι εκεί που βρίσκεται. Όσο είναι μακριά μας, δεν μας ενδιαφέρει. Αν επέλθει ο θάνατος, πάλι δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς θα έχουμε φύγει. Δεν υπάρχει πρόβλημα με μια τέτοια φιλοσοφία», τόνισε ο αστροφυσικός και επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου, Διονύσης Σιμόπουλος, ο οποίος έδωσε μια συγκλονιστική δίωρη και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8.

Μεταξύ άλλων, έδωσε απαντήσεις σε ερωτήματα για το σύμπαν και αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες και γαλαξίες, μίλησε για το «ιερό δισκοπότηρο» της Αστροφυσικής, μίλησε για την πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη της επιστήμης του στην οποία ο ίδιος δίνει το «χρυσό μετάλλιο» και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους γνωστοποίησε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο.

«Δεν το ανακοίνωσα για να με λυπηθεί κανείς – εδώ δεν λυπάμαι εγώ τον εαυτό μου – αλλά βοηθήθηκε κόσμος. Δεν ξέρω που είναι ο φόβος», είπε, σημειώνοντας ότι ακολούθησε τις πιεστικές παροτρύνσεις δυο φίλων του γιατρών, οι οποίοι του ζήτησαν να δημοσιοποιήσει την περιπέτειά του, προκειμένου – επειδή είναι γνωστός – να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. «Σε αυτά τα 3 χρόνια που έχουν περάσει, έχω πάρει μηνύματα από ανθρώπους από όλη Ελλάδα που έχουν βοηθηθεί. Οπότε για αυτό και μόνο άξιζε», δήλωσε. «Ο καρκίνος στο πάγκρεας είναι πάρα πολύ δύσκολος. Όταν μου ανακοινώθηκε από τους γιατρούς, σκέφτηκα ότι θα έχω 2-3 μήνες ζωής, το πολύ. Ο γιατρός μου είπε αν δεν κάνω τίποτα θα ζήσω 6 μήνες, και αν κάνω αυτά που πρέπει θα ζήσω παραπάνω. Έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε, κι εγώ ακόμα ζω και βασιλεύω και πιστεύω ότι θα δω και την τέλεια ανακαίνιση του πλανηταρίου το 2023», επεσήμανε.

Ερωτηθείς για το πού θα έδινε ο ίδιος το «χρυσό μετάλλιο» της πιο εντυπωσιακής ανακάλυψης στην επιστήμη της Αστροφυσικής, ο κ.  Σιμόπουλος είπε ότι θα το έδινε στην απρόσμενη ανακάλυψη του 1998, ότι το σύμπαν διαστέλλεται επιταχυνόμενο, δηλαδή, αντί να επιβραδύνεται, επί 6-7 δισεκατομμύρια  χρόνια έχει πατήσει «γκάζι» και αυτό έχει πολλές επιπτώσεις και για το μέλλον, για το πού πάει το σύμπαν. «Το σύμπαν έχει ηλικία 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, και βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα βήματα, στην άνοιξη. Αν παίρναμε τη ζωή ενός ανθρώπου και τη μεταφέραμε στη διάρκεια της ζωής ενός σύμπαντος, βρισκόμαστε στο πρώτο μικροδευτερόλεπτο της ύπαρξης του σύμπαντος, παρά το ότι έχουν περάσει σχεδόν 14 δισεκατομμύρια χρόνια. Έχουμε ακούσει το πρώτο κλάμα του μωρού», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι «από το 1965 μέχρι σήμερα, οι γνώσεις μας για το σύμπαν έχουν αυξηθεί κατά 1,2 δισεκατομμύρια φορές».

«Οι γνώσεις που έχουμε για το σύμπαν, είναι απειροελάχιστες. Γνωρίζουμε ότι αποτελείται από περίπου από 1 τρισεκατομμύριο γαλαξίες και κάθε ένας αποτελείται από 100 – 200 δισεκατομμύρια αστρικά συστήματα, και όλα αυτά που βλέπουμε, αποτελούν το 5% των συστατικών του σύμπαντος. Γιατί το 26% είναι από υλικά που βλέπουμε ότι υπάρχουν, αλλά δεν ξέρουμε από τι αποτελείται. Επίσης, η επιτάχυνση της διαστολής του σύμπαντος οφείλεται σε μια ενέργεια που δεν ξέρουμε τι στο καλό είναι, το ονομάσαμε «σκοτεινή ενέργεια» και αποτελεί το 69% των συστατικών του σύμπαντος. Δηλαδή το 95% των συστατικών του σύμπαντος μας είναι άγνωστο. Οπότε δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για το σύμπαν», παραδέχθηκε ο αστροφυσικός.

Αναφορικά με το ποιο θεωρεί ως «ιερό δισκοπότηρο» της Αστροφυσικής, επεσήμανε ότι «θα ήθελα πριν φύγω από το μάταιο τούτο κόσμο, να έχω μια απάντηση για το τι είναι αυτό που ονομάζουμε «Σκοτεινή ύλη» ή «Σκοτεινή Ενέργεια», να μάθουμε δηλαδή το 95% του σύμπαντος». 

Ο κ. Σιμόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να αποκλείει κανείς την ύπαρξη ζωής και την εξέλιξη αυτής της ζωής σε λογικά όντα, σε τεχνολογικά ανεπτυγμένους διαστημικούς πολιτισμούς και κάπου αλλού στο σύμπαν.

«Αν στείλουμε ένα μήνυμα σε έναν άλλο διαστημικό πολιτισμό θα χρειαστεί να φτάσει το μήνυμα 2.000 χρόνια και άλλα 2.000 χρόνια να μας απαντήσουν. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσει ο ανθρώπινος παράγοντας μια διαπίστωση ότι δεν είναι μόνος του στο σύμπαν», είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας πώς ο ίδιος θεωρεί ως πιο πιθανή έκφανση των εξωγήινων τη φιγούρα του Ε.Τ, στην ομώνυμη ταινία, «παρά όλα τα άλλα τέρατα, στις ταινίες του Χόλιγουντ».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι αγαπημένη μου ταινία επιστημονικής φαντασίας είναι το «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος, λόγω του Κιούμπρικ, και του Άρθουρ Κλαρκ, λέγοντας μάλιστα ότι την είδε πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1968, στο μήνα του μέλιτος στο Μαϊάμι. Πρόσθεσε, δε, ότι ο συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου του είχε πει για τη μουσική στην ταινία Blade runner, ότι δεν δημιουργεί αυτός τις μουσικές, αλλά «οι μουσικές προϋπάρχουν εκεί έξω και εγώ είμαι ένα είδος μέσου, το οποίο υλοποιεί αυτές τις μουσικές».

Επίσης, ο κ. Σιμόπουλος συμβούλευσε τους νέους να αγαπούν το επάγγελμά τους και να το κάνουν καλά. «Ο καθένας κάνει το επάγγελμά του χόμπι, αν το αγαπά πολύ. Ακόμα και αν έβαφα παπούτσια θα ήθελα να είμαι ο καλύτερος βαφέας. Αυτό συμβουλεύω τα παιδιά μου και τους νέους», υπογράμμισε.

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα