Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021
Connect with us

Οικονομία

Φοιτητικό στεγαστικό Επίδομα 1000 ευρώ και στους σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ

Δημοσιεύθηκε

στις

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπ.Δικαιοσύνης που βρίσκεται προς ψήφιση στη βουλή, επεκτείνεται η χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος (άρθρο 10 του ν.3220/2004) και στους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), υπό τους ειδικότερα οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις (χορηγείται για το οριζόμενο διάστημα φοίτησης, είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο κ.λπ.).

Διαβάστε την προτεινόμενη διάταξη:

Άρθρο 7

Στεγαστικό επίδομα καταρτιζόμενων των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3220/2004

Στο άρθρο 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), περί του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) στην παρ. 1, προστίθεται τρίτο εδάφιο, περί χορήγησης του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (1.Ε. Κ.),
β) στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2, προστίθεται η φράση « ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων Ι .Ε.Κ.»,
γ) στο τρίτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 2, η φράση « ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών» αντικαθίσταται από τη φράση « η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων»,
δ) στην περ. β) της παρ. 2, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, περί της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης στα δύο ( 2) εξάμηνα του έτους κατάρτισης των καταρτιζόμενων των δημόσιων Ι.Ε. Κ., ως προϋπόθεση χορήγησης του επιδόματος,
ε) στην περ. δ) της παρ. 2, προστίθεται η φράση « ή του καταρτιζόμενου των δημόσιων Ι.Ε. Κ.» και η φράση «σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α) » αντικαθίσταται από τη φράση «σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87)»,
στ) στην περ. γ) της παρ. 2Α μετά από τη φράση « σε δήμο» προστίθεται η φράση « ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα»,
ζ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3, προστίθεται η φράση «ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων Ι .Ε.Κ.»,
η) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, προστίθεται η φράση «ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων Ι .Ε.Κ.»,
θ) στην παρ. 4, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, περί της διάρκειας χορήγησης του επιδόματος στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ι .Ε.Κ.,
και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

« Άρθρο 10
Στεγαστικό επίδομα φοιτητών
Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται με τους ίδιους όρους και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ( Ι .Ε.Κ.).

Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος αυτού αθροιστικώς είναι οι εξής:

α) Ο φοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων Ι. Ε.Κ. να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Να αποδεικνύεται η φοίτησή τους με πιστοποιητικό της σχολής ή τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενο υ έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων, εκτός του πρώτου έτους για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής. Οι καταρτιζόμενοι των δημόσιων Ι .Ε.Κ. απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη φοίτηση στα δύο ( 2) εξάμηνα του έτους κατάρτισης, εκτός από το πρώτο έτος για το οποίο απαιτείται μόνο βεβαίωση φοίτησης.

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

δ) Οι γονείς του φοιτητή ή του καταρτιζόμενου των δημόσιων Ι .Ε.Κ. ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών ( ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια ( 200) τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87).

2Α. Κατ’ εξαίρεση, στους προπτυχιακούς φοιτητές που εισάγονται και εγγράφονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το ετήσιο στεγαστικό επίδομα της παρ. 1χορηγείται εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:

α) Ο φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλ η η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

γ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών ( ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια ( 200) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων Ι .Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994. Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής ή ο καταρτιζόμενος των δημόσιων Ι. Ε.Κ. εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε ( 25) ετών ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου Νόμου.

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή. Για τους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ι .Ε.Κ., το επίδομα χορηγείται για το διάστημα φοίτησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και βεβαιώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι .Ε. Κ.
Το επίδομα δεν κατάσχεται, χορηγείται ολόκληρο χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και δεν υπόκειται σε φορολογία.

Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ. Ε ..

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Οικονομικών και των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή ή οι φορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι φορείς πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση δικαιούχων που φοιτούν σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ( Πανεπιστήμια, ΤΕ Ι, ΑΣΠΑΙΤΕ, Α.Ε.Α.) η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών καθώς και η ενταλματοποίηση της δαπάνης πραγματοποιείται από τους φορείς αυτούς. Από τους ίδιους φορείς πραγματοποιείται η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης για όσες αιτήσεις δεν εκκαθαρίστη καν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη των ισχυουσών περί παραγραφής διατάξεων και με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του δικαιούχου. Για την εκκαθάριση και την ενταλματοποίηση της δαπάνης οι ανωτέρω φορείς επιχορηγούνται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ ΠΑΙ Θ) οι οποίες μεταβιβάζονται στον προϋπολογισμό τους σε διακριτό κωδικό αριθμό. Υποχρεώσεις δαπανών που αφορούν σε δικαιούχους φοιτητές των Σχολών των Υπουργείων Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνονται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων αυτών. Ε ιδικά, για το έτος 2017 η κάλυψη των δαπανών αυτών από τα ως άνω Υπουργεία, θα πραγματοποιηθεί με μεταφορά πίστωσης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ ΠΑΙ Θ.).»

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/56412/foithtiko-stegastiko-epidoma-1000-eyrw-kai-stoys-spoydastes-twn-dhmosiwn-iek-katateohke-h-tropologia

taxheaven.gr

Οικονομία

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε αναμένεται η πληρωμή – Ποιες άλλες παροχές πληρώνει ο ΟΠΕΚΑ αυτή την εβδομάδα

Δημοσιεύθηκε

στις

Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ το επίδομα παιδιού Α21 και μια σειρά από άλλες παροχές.

ΟΠΕΚΑ: Ποιες παροχές πληρώνονται

Συγκεκριμένα την προσεχή Παρασκευή καταβάλλονται τα εξης:

72 εκατ. ευρώ σε 172.000 δικαιούχους για Αναπηρικά Επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής)

50 εκατ. ευρώ σε 230. 609 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

33 εκατ. ευρώ σε 271.321 δικαιούχους για επίδομα στέγασης

13,2 εκατ. ευρώ σε 13.141 δικαιούχους για επίδομα γέννησης

11,3 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων

15 εκατ. ευρώ σε 80.000 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ» (λόγω COVID-19)

200.000 ευρώ σε 360 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής

323.180 ευρώ σε 876 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής

228.040 ευρώ σε 6.476 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων

72.610 ευρώ σε 91 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφαλίστων

250.000 ευρώ σε 3.200 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας)

Περισσότερα

Οικονομία

Η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Burgos της Ισπανίας για το ευρωπαϊκό έργου «AGRO SE VI»

Δημοσιεύθηκε

στις

Στο Burgos της Ισπανίας πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2021 οι εργασίες της δεύτερης συνάντησης (2nd Meeting) του ευρωπαϊκού έργου AGRO SE VI «Ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη δημιουργία μιας Εικονικής Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγρο-Διατροφής» στο πλαίσιο του Προγράμματος COSME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο εταιρικό σχήμα του έργου, επικεφαλής είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με εταίρους την Περιφέρεια του Burgos (Provincial Government of Burgos) και την Περιφέρεια Oulou της Φινλανδίας (Council of OuluRegion).

Τη συνάντηση άνοιξαν με χαιρετισμό τους οι εκπρόσωποι του περιφερειακού Συμβουλίου του Burgos Lorenzo Rodriquez και Jesus Maria Sendino. Στη συνέχεια, έγινε σύνοψη των έως τώρα δράσεων του έργου και παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές κοινωνικών επιχειρήσεων από κάθε εταίρο. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τις πρακτικές αυτές με τη χρήση του εργαλείου αξιολόγησης (assessmentgrid) που έχει διαμορφωθεί μέσω του έργου, βάσει κριτηρίων για τη δυνατότητα εφαρμογής και μεταφοράς τους στις χώρες εταίρους.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε επιχειρήσεις με ιδιαίτερο κοινωνικό χαρακτήρα στο Burgos και την ευρύτερη περιοχή εντός της Περιφέρειάς του. Ειδικότερα, έγινε ξενάγηση στις εγκαταστάσεις:
– Ίδρυμα “Lesmes”. Εργοστάσιο επεξεργασίας του Morcilla de Burgos (μαύρη πουτίγκα) και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, καλή πρακτική που παρουσιάστηκε στις αρχικές εργασίες της συνάντησης συγκεντρώνοντας μάλιστα υψηλή βαθμολογία κατά το προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.
– Αλατωρυχεία στο Poza de la Sal. Σύλλογος Φίλων “LasSalinas”.
– Παραγωγοί μελιού “Apimara” στην Arconada de Bureba.
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με έναν νέο κύκλο επαφής των εταίρων στον οποίον παρουσιάστηκαν τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία εικονικής θερμοκοιτίδας (blueprint). Επίσης, συζητήθηκαν οι δράσεις δημοσιότητας καθώς και ο προγραμματισμός της επόμενης συνάντησης του έργου.
Στην αποστολή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχαν μέλη της Ομάδας Έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Σπύρος Παπασπύρου, Σοφία Καρβέλη, ο αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Βασίλης Παπασωτηρόπουλος, εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας/ΠΣΕΚ ο Μάριος Πραπόπουλος, ενώ το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εκπροσώπησε ο Πανταζής Πανταζόπουλος.

Περισσότερα

Τοπική αγορά

H DUR στηρίζει το “Pink the City”

Δημοσιεύθηκε

στις

H DUR συμμετέχει ενεργά και φέτος στην εκδήλωση Pink the City, και υποστηρίζει το σημαντικό έργο της για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά τον καρκίνο του μαστού.

Η εκδήλωση – θεσμός για τη Δυτική Ελλάδα, διεξάγεται στην αχαϊκή πρωτεύουσα από την 1η έως τις 24 Οκτωβρίου με χορηγό της τη DUR. Οι εθελοντές που συμμετέχουν στις πρωτότυπες δράσεις της διοργάνωσης ντύθηκαν με τα χαρακτηριστικά t-shirts DUR για μια ακόμα χρονιά, καθώς η εταιρεία αποτελεί σταθερό σύμμαχο της πρωτοβουλίας τα τελευταία χρόνια. Μέσα από τις δεκάδες δράσεις του “Pink the City” μεταδίδεται το ηχηρό μήνυμα της πρόληψης και καταπολέμησης του καρκίνου του μαστού, στη διάδοση του οποίου συμβάλλει η DUR με τις δικές της δυνάμεις.
Η DUR, που δραστηριοποιείται στον χώρο της ένδυσης για πάνω από 60 χρόνια, δρα με γνώμονα τον άνθρωπο και δηλώνει την υποστήριξή της σε αξιόλογες πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων σχετικά με σημαντικά κοινωνικά ζητήματα. Γίνετε κι εσείς μέρος του Pink the City 2021 ακολουθώντας τους τρόπους συμμετοχής που μπορείτε να βρείτε στο www.pinkthecity.gr.

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα