Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022
Connect with us

Ελλάδα

ΟΑΚΑ: Ξεκινά η ανακαίνιση με χρηματοδότηση 56,4 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Δημοσιεύθηκε

στις

Ξεκινά το πρώτο στάδιο της υλοποίησης του μεγαλόπνοου Έργου «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών “Σπύρος Λούης” (ΟΑΚΑ)», το οποίο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνολικού ύψους 56,4 εκατ. ευρώ που είχε παρουσιαστεί αναλυτικά από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη στις 20 Ιουλίου 2021 σε ειδική εκδήλωση στο ΟΑΚΑ.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία έχει οριστεί ως αρμόδια για την ωρίμανση, τη διενέργεια των διαγωνισμών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων, που θα αφορούν στην ανακαίνιση του ΟΑΚΑ, δημοσίευσε τον πρώτο διαγωνισμό υλοποίησης, την «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτεταμένη επιθεώρηση των μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα και των πολυκαρβονικών των στεγάστρων των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ».

Συνοπτικά, το αντικείμενο του Αναδόχου θα αφορά σε επιθεώρηση και εκτενή έλεγχο των

* μεταλλικών κατασκευών και πολυκαρβονικών των στεγάστρων του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου του ΟΑΚΑ

* μεταλλικών κατασκευών των δύο εισόδων του, του Τείχους των Εθνών, καθώς και των μεταλλικών κατασκευών στην Αγορά.

Η επιθεώρηση θα αναδείξει, επίσης, αφενός τυχόν απαιτούμενες Μελέτες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Ανάδοχο και αφετέρου τις ενέργειες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης υλοποίησης.

Προς τούτο θα συνταχθεί και θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο σχετική Τεχνική Έκθεση ευρημάτων και προτάσεις αποκατάστασης, συντήρησης και επισκευών.

Η Σύμβαση του Αναδόχου θα αφορά επίσης στην εκπόνηση των Τευχών της Προκήρυξης για την ανάδειξη «Αναδόχου υλοποίησης των ενεργειών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης».

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί για το Έργο θα ανέλθει σε 24,5 μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ή έως την κήρυξη προσωρινού Αναδόχου για το έργο συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης, ανάλογα με το ποιο από τα ανωτέρω δύο επέλθει πρώτο.

Ειδικότερα, η ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων, των ελέγχων και των μελετών συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών παραδοτέων, θα πρέπει να λάβει χώρα εντός 8,5 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το Έργο.

Η προετοιμασία και υποβολή των Τευχών Διαγωνισμού για την ανάδειξη του Αναδόχου του Έργου υλοποίησης των ενεργειών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης θα πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο εντός 11,5 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για το Έργο.

Το Έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία του Έργου για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 2.043.113€, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναλυτικότερα:

Σκοπός του ελέγχου που θα εκτελεστεί από τον Ανάδοχο είναι να εντοπιστούν τυχόν ζητήματα σε στοιχεία των μεταλλικών κατασκευών, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης, συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και σε προβλήματα στα πολυκαρβονικά, στις βάσεις στήριξης αυτών και στα υλικά στεγανοποίησης/σφράγισης αυτών.

Τέτοια ζητήματα, ενδεικτικά, μπορεί να αφορούν σε:

* ατέλειες ή βλάβες συγκολλήσεων,
* ατελή σύσφιγξη ή λοιπά προβλήματα κοχλιώσεων,
* προβλήματα των αναρτήρων συμπεριλαμβανομένων των ακραίων τεμαχίων τους
* προβλήματα των εφεδράvων,
* διαβρώσεις των μεταλλικών δομικών μελών και μέσων σύνδεσης
* αποφλοιώσεις ή ανεπαρκές πάχος ή λοιπά προβλήματα της βαφής αντιδιαβρωτικής προστασίας,
* «μόνιμες» παραμορφώσεις δομικών στοιχείων μεταλλικών κατασκευών.

Επιπλέον θα γίνουν:

* Αξιολόγηση της αρχικής μελέτης θεμελίωσης και των τότε γεωτεχνικών δεδομένων μετά και από οπτική επιθεώρηση, σε συνδυασμό και με παρακολούθηση καθιζήσεων κατά τη διάρκεια του έργου.
* Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων σε πολυκαρβονικά φύλλα επικάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων στήριξής τους και των υλικών στεγανοποίησης και σφράγισής τους.
* Επιβεβαίωση της στατικής επάρκειας των φορέων των εν λόγω κατασκευών, ή εναλλακτικά να τεθούν οι προϋποθέσεις (απαραίτητες εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης) υπό τις οποίες θα μπορεί να επιβεβαιωθεί η στατική επάρκεια. Να θεωρηθεί ότι οι φορείς ήταν στατικώς επαρκείς κατά την αρχική παραλαβή τους.
* Θα αναδειχθούν και Θα εκτελεστούν οι απαραίτητες Μελέτες για τις εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης που ενδεχομένως θα απαιτηθούν.
* Θα συνταχθούν Τεύχη Δημοπράτησης των αναγκαίων εργασιών συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν.
* Θα δημιουργηθεί αρχείο της υφιστάμενης κατάστασης των φορέων των εν λόγω κατασκευών, το οποίο θα αποτελέσει βάση σύγκρισης για μελλοντικές επιθεωρήσεις και ελέγχους.
* Θα ενημερωθεί/συμπληρωθεί το υφιστάμενο εγχειρίδιο ελέγχων και επιθεωρήσεων ή θα συνταχθεί νέο, βάσει του οποίου θα εκτελούνται μελλοντικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι.
* Θα συνταχθεί Μελέτη εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης της δομικής υγείας των φορέων των εν λόγω κατασκευών, οι μετρήσεις του οποίου θα συναξιολογούνται με τα ευρήματα μελλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων για την εκτίμηση της εκάστοτε κατάστασης και τη λήψη αποφάσεων συντήρησης και επισκευής.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, δήλωσε σχετικά:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, καθώς πρόκειται για μια ιστορική στιγμή. Ξεκινά η υλοποίηση ενός έργου πνοής, του οράματος για τον εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση του ΟΑΚΑ, του αθλητικού τοπόσημου της χώρας μας. Έπειτα από 17 χρόνια που η εμβληματική μας εγκατάσταση είχε παραμεληθεί ήρθε η ώρα για την ουσιαστική αναβάθμισή της, ώστε να καταστεί ένας σύγχρονος και ασφαλής αθλητικός και πολιτιστικός πόλος, να εκπληρώσει τον κοινωνικό σκοπό της και να ξαναγίνει κόσμημα προς όφελος της χώρας και όλων των πολιτών.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την διοίκηση και τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και τα στελέχη του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά κυρίως τη Διοίκηση και τους εργαζομένους του ΟΑΚΑ για την άριστη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου σε εξαιρετικά σύντομο χρόνο να περνάμε πλέον από τα λόγια στις πράξεις».

Ελλάδα

Συνολικά 39 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Δημοσιεύθηκε

στις

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο στην Ελλάδα εκδηλώθηκαν συνολικά 39 δασικές πυρκαγιές, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ενώ τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης τους.

Αναφορικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Πέμπτη, στην Αγία Μαύρα Ηλείας, η Πυροσβεστική τονίζει ότι είναι οριοθετημένη, ενώ για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή Κόνιτσας αναφέρεται ότι επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρεται ότι σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), για αύριο, Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) σε: Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια και Μαγνησία, αρκετές περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης καθώς και σε Δωδεκάνησα, Σάμο και Ικαρία.

Περισσότερα

Ελλάδα

Σάκης Μάγκας: Ο πατέρας μου ζει, ο Μπιμπίλας θα υποστεί τις συνέπειες

Δημοσιεύθηκε

στις

Την οργισμένη αντίδραση του Σάκη Μάγκα προκάλεσε η ψευδής είδηση του θανάτου του πατέρα του και «βασιλιά» του κλαρίνου Γιώργου Μάγκα. Με μία ανάρτησή του στo Facebook ο Σάκης Μάγκας έγραψε τα εξής:

«Παιδιά καλησπέρα, θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο που στέλνει μηνύματα και συλλυπητήρια για τον πατέρα μου ότι δεν πέθανε. Είναι ψέμματα και όλα αυτά ξεκίνησαν από τον ηθοποιό Μπιμπίλα που έκανε ανάρτηση. Θα έχει τις συνέπειες με τα ψέματα που διαδίδει. Παραπληροφόρηση. Ο Γιώργος Μάγκας ζει και βασιλεύει.

299603321_869259404478413_3438533352157734721_n

Νωρίτερα ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τον λογαριασμό του στο Facebook αποχαιρετούσε τον «βασιλιά» του κλαρίνου λέγοντας ότι είχε φύγει από τη ζωή.

Αναλυτικότερα:

«Με μεγάλη μου λύπη πληροφορήθηκα ότι έφυγε από κοντά μας ο βιρτουόζος του κλαρίνου κ βασιλιάς των πανηγυριών , ο υπέροχος Γιώργος Μάγκας! Τον γνώρισα σε μια περιοδεία μας με τον Γιάννη Μόρτζο πριν 20 χρόνια στα Γιάννενα σε μια ταβερνούλα και μου είπε μαζί με την υπέροχη σύντροφο του την Τζούλη, ότι με αγαπούν και με θαυμάζουν. Γίναμε φίλοι! Μας κάλεσε όλο τον θίασο στο πανήγυρι κ όταν μπήκαμε όπως μας είδε, είπε με την ωραία φωνή του, καλωσορίζω τον θίασο του αγαπημένου μου Σπύρου Μπιμπίλα.. Δεν ήξερα πως να το μαζέψω, γιατί εγώ απλά συνεργαζόμουν με τον θίασο του Γιάννη Μόρτζου… Γελάσαμε τόσο πολύ… Καλό ταξίδι υπέροχε Γιώργο Μάγκα, θα μας λείψεις πολύ… Κουράγιο Τζούλη».

Ωστόσο λίγο αργότερα ο πρόεδρος του ΣΕΗ  με νέα του ανάρτηση ζήτησε συγγνώμη καθώς όπως είπε «για μια ακόμα φορά με πληροφόρησαν λάθος και εμφανισα την είδηση περί του θανατου του φίλου  Γιώργου Μάγκα.. Είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει να μας πληροφορουν με ψευδείς ειδήσεις περι θανάτων ! Χαίρομαι που ο Γιώργος Μαγκας ζει !!!!


Περισσότερα

Ελλάδα

Στροφή στο πετρέλαιο: Πλώρη για την Ευρώπη βάζει στόλος με 3 εκατ. βαρέλια ντίζελ

Δημοσιεύθηκε

στις

Πέντε πλοία που μεταφέρουν σχεδόν 3 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ πρόκειται να σαλπάρουν από λιμάνια της Ασίας με προορισμό την Ευρώπη τον Αύγουστο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Vortexa. Οι μεταφορές από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη πρόκειται επίσης να αυξηθούν.

Οι ροές ντίζελ – το οποίο χρησιμοποιείται στις βιομηχανίες, τις μεταφορές κλπ – προς την Ευρώπη είναι αποτέλεσμα των διαταραχών της αγοράς που προκαλούνται από τις υψηλότερες τιμές στον κόμβο του Άμστερνταμ, του Ρότερνταμ και της Αντβέρπης (ARA) σε σχέση με την Ασία, δήλωσαν traders.

Το ντίζελ που θα φορτωθεί από την Ινδία και τη Βόρεια Ασία τον Αύγουστο χρειάζεται σχεδόν ένα μήνα για να φτάσει στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι θα βρίσκεται στον προορισμό του όταν τελειώνει το καλοκαίρι.

Η στροφή από το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο προβλέπεται να αυξηθεί φέτος, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) να προβλέπει αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου κατά 380.000 βαρέλια ημερησίως.

Διαβάστε αναλυτικά στοι newmoney.gr

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα