Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022
Connect with us

Εκπαίδευση

Mε καινοτομίες και νέα προγράμματα-Συνέντευξη από τη διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Δημοσιεύθηκε

στις

Στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας – Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.) το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο παρουσίασε τις βασικέςί του δράσεις σε συνέντευξη τύπου από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής:

• τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, Καθηγητή Οδυσσέα – Ιωάννη Ζώρα,
• τον Αντιπρόεδρο Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή Ευστάθιο Ευσταθόπουλο,
• τον Αντιπρόεδρο Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή Κωνσταντίνο Καραμάνη,
• τον Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Καθηγητή Αθανάσιο Μιχιώτη,
• τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Καθηγητή Ιωάννη Καλαβρουζιώτη,
• τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Καθηγητή Εμμανουήλ Κουτούζη,
Τα μέλη της Διοίκησης του ΕΑΠ παρουσίασαν τις ακαδημαϊκές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δράσεις του Ιδρύματος. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν τα νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών των τεσσάρων Σχολών του, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού.
Επιπλέον, ανακοινώθηκαν:
• η πολύ ψηλή θέση που έχει το ΕΑΠ στις διεθνείς κατατάξεις μεταξύ των Ανοικτών Πανεπιστημίων, στην πρώτη 5άδα σε παγκόσμιο επίπεδο,
• η διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου των Ανοικτών Πανεπιστημίων που φέτος έχει αναλάβει το ΕΑΠ στην Αθήνα τον Οκτώβριο (2022) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση των Ανοικτών Πανεπιστημίων (EADTU), γεγονός που δείχνει την αναγνώριση που έχει το ΕΑΠ σε διεθνές επίπεδο.
• ο εξορθολογισμός των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΕΑΠ, όπου το ετήσιο έλλειμμα από 5 εκ. ευρώ περίπου το 2019, περιορίστηκε σε 1,5 εκ. το 2020 και σε 100 χιλιάδες ευρώ το 2021, δημιουργώντας την προοπτική να επανέλθει το Ίδρυμα σε θετικές οικονομικά χρήσεις από το 2022,
• το στρατηγικό σχέδιο του Πανεπιστημίου για τη δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου του ΕΑΠ με επτά Ινστιτούτα μεταξύ των οποίων το Ινστιτούτο Έρευνας για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εξ Αποστάσεως Εργασία
• ο σχεδιασμός του Ιδρύματος για ίδρυση νέων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
• η επιτυχής πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Ποιότητας του Πανεπιστημίου αλλά και των πέντε από τα οκτώ Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (τα υπόλοιπα τρία είναι και αυτά σε διαδικασία πιστοποίησης) από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με πολύ ψηλές βαθμολογίες,
• η αναδιοργάνωση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
• στην επαναδημιουργία μετά από πολλά χρόνια του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου και του Δικτύου Αποφοίτων, με στόχο να φέρει σε άμεση επαφή τους φοιτητές και τους απόφοιτους του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας,
• στη δημιουργία και λειτουργία για πρώτη φορά στο ΕΑΠ του Κέντρου Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)
O Πρόεδρος της Δ.Ε. Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, ανέφερε ως σημαντική δράση την δημιουργία του Συνεδριακού Κέντρου που δημιουργείται στην Πελοπόννησο με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου με βάση το Μαυράκειο Ίδρυμα που είναι περιουσία του Ιδρύματος. Παράλληλα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι διαδικασίες απόκτησης από το ΕΑΠ δύο ιδιόκτητων κτιρίων στο Κέντρο της Αθήνας και της Πάτρας συνολικού προϋπολογισμού 13 εκ. ευρώ περίπου με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Συμπερασματικά εκτιμά ότι σε αυτή τη φάση το ΕΑΠ βρίσκεται σε πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μεγαλύτερους απ’ οποιοδήποτε άλλο ΑΕΙ στη χώρα.
Στη συνέχεια δόθηκε το βήμα στους Κοσμήτορες των Σχολών του ΕΑΠ οι οποίοι ανέδειξαν τις ιδιαιτερότητες και τις καινοτομίες των Σχολών του ΕΑΠ και παρουσίασαν τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Σχολών τους.
Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, αναφέρθηκε στα νέα καινοτόμα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής, «Καλλιέργειες υπό Κάλυψη – Υδροπονία» σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και «Γεωργία Ακριβείας» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, «Ιατρική Ακριβείας» σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών και «Επιδημιολογία» με τη συνεργασία καθηγητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών και ανέδειξε την εργαστηριακή διάσταση της Σχολής αλλά και τις σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ της,
Ο Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, αναφέρθηκε συνοπτικά, στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, στην επιτυχή πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Ποιότητας του Πανεπιστημίου αλλά και των πέντε από τα οκτώ Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (τα υπόλοιπα τρία είναι και αυτά σε διαδικασία πιστοποίησης) από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με πολύ ψηλές βαθμολογίες, στην πολύ ψηλή θέση που έχει το ΕΑΠ μεταξύ των Ανοικτών Πανεπιστημίων, καθώς οι κατατάξεις όλων των διεθνών Οργανισμών τοποθετούν το ΕΑΠ στην πρώτη 5άδα σε παγκόσμιο επίπεδο κ.α.
Τέλος, ο Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραμάνης, αναφέρθηκε στην αναδιοργάνωση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο νέο του ρόλο, αφού ανέλαβε εδώ και δύο χρόνια τη διαχείριση του συνόλου των εσόδων του Πανεπιστημίου, στον εξορθολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων του ΕΑΠ, στοιχείο κομβικό για την επιβίωση του Ιδρύματος το οποίο είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενο κ.α.

 

Εκπαίδευση

Ξεκινούν τα δωρεάν θερινά αθλητικά προγράμματα του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων στην πλαζ

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Το Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων με έδρα το πρώην camping  ΕΟΤ στην πλαζ της  Αγυιάς, είναι η δομή που διαμορφώνεται δυναμικά μέσα από τις ανάγκες της κοινωνίας και ανταποκρίνεται σε υψηλό επίπεδο, παρ’ όλες τις δυσμενείς συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί (υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση κ.λπ.). Εκτός από τη συνεχή συνεργασία και υποστήριξη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, με τα γραφεία των Πολιτιστικών Θεμάτων και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών και διάφορων άλλων πολιτιστικών, αθλητικών και επιστημονικών Σωματείων που συνδράμουν στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά, το Πάρκο επίσης, δωρεάν αθλητικά προγράμματα για όλο το κοινό, καλλιεργώντας στους δημότες την αγάπη για τον αθλητισμό και τη φύση. 

Μέσα από τα προγράμματα άθλησης του Πάρκου, οι συμμετέχοντες βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, έρχονται σε άμεση επαφή με τη φύση και τέλος, αποκτούν ανανεωμένη αντίληψη για τα όσα προσφέρει ή μπορεί να προσφέρει το αστικό περιβάλλον στην καθημερινότητα των πολιτών, και πιο ιδιαίτερα η Πάτρα. 

Το θερινό πρόγραμμα άθλησης που  απευθύνεται σε ενήλικες 18 ετών και άνω και ξεκινά από την Τετάρτη 29 Ιουνίου

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 

ΥΔΡΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Τρίτη – Τετάρτη –Πέμπτη -Παρασκευή, ώρα 10:00 -11:00

Σημείο Συνάντησης: Πλαζ Αγυιάς, μεταξύ των 2 πύργων των ναυαγοσωστών.

 

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ: Τρίτη και Πέμπτη, ώρα 09:00-10:00.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Τρίτη και Πέμπτη, ώρα 11:00-12:00.

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ: Τετάρτη και Παρασκευή 09:00-10:00 

Σημείο Συνάντησης για τα παραπάνω: Έλος Αγυιάς, απέναντι από τη στάση λεωφορείου που βρίσκεται στο μέσο της μεγάλης πλευράς της πλαζ.

 

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 2610436652 και 2610461225 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 – 13.00), στο email: [email protected] ή στη σελίδα του Facebook: Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων Δήμου Πατρέων.

 

Υπεύθυνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων: Γιώτα Φουράκη, Γυμνάστρια – δημοτική υπάλληλος.

Συντονιστής του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων: Γιώργος Μαγιάκης, Βοηθός Δημάρχου.

 

Περισσότερα

Εκπαίδευση

Σε επίτιμο καθηγητή του ΕΑΠ αναγορεύτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης-ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Δημοσιεύθηκε

στις

Την Παρασκεύη 17/6 πραγματοποιήθηκε, η τελετή αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου σε Επίτιμο Καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Παρόντες στην εκδήλωση ήσαν,  η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημπκρατίας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως και πολλοί άλλοι παράγοντες της πολιτικής ζωής και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η τελετή απονομής του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή στον Πατριάρχη, μετά από ομόφωνη απόφαση του Προέδρου και των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας του πλανήτη.

Επισημαίνεται ότι η απόδοση του τίτλου του Επίτιμου Καθηγητή αποτελεί την ύψιστη ακαδημαϊκή διάκριση και με αυτήν αναδεικνύεται η διεθνώς καταγραφείσα πολυετής και πολυσχιδής συνεισφορά του Πατριάρχη στην προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Μετά το πέρας του τελετουργικού ο Παναγιώτατος πραγματοποίησε ομιλία με τίτλο «Δεκάλογος Κοινωνικῆς Οἰκολογίας».

 

Περισσότερα

Εκπαίδευση

Σήμερα στις 7 μ.μ. στο Ζάππειο η τελετή αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη από το Ε.Α.Π-Επίτιμος Καθηγητής ο κ.κ. Βαρθολομαίος

Δημοσιεύθηκε

στις

Σήμερα στις 7 μ.μ. στο Ζάππειο η τελετή αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη από το Ε.Α.Π.

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας του πλανήτη, η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, διοργανώνει λαμπρή εκδήλωση με τιμώμενο πρόσωπο τον Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο αναγορεύοντάς τον σε επίτιμο καθηγητή της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ο κ. Βαρθολομαίος μετά την αναγόρευσή του θα αναπτύξει το ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα «Δεκάλογος Κοινωνικής Οικολογίας».
Ο ίδιος, άλλωστε, έχει αναδείξει τα θέματα της οικολογικής καταστροφής, έχει λάβει σπουδαίες πρωτοβουλίες και οι παρεμβάσεις του είναι καταλυτικές ως προς την ανάδειξη της ανάγκης σωστής διαχείρισης του οικοσυστήματος και της προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος.

Είναι γεγονός ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ και 30 χρόνια έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος διοργανώνοντας διεθνή διαθρησκειακά και διεπιστημονικά συμπόσια ενώ έχει προχωρήσει σε συνέργειες για τα θέματα αυτά με ηγέτες όπως ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Αρχιεπίσκοπος Ιουστίνος του Καντέρμπερι καθώς και θεσμικά όργανα όπως τα Ηνωμένα Έθνη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Για να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον, η οικολογία πρέπει να ενσωματωθεί στην οικονομική θεωρία. Αν δεν μειώσουμε την παγκόσμια οικονομική ανισότητα, δεν μπορούμε να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπό μας στον πλανήτη και τους ανθρώπους του. Η κοινωνία δεν μπορεί να ευημερήσει όταν το περιβάλλον υποφέρει. Χρειαζόμαστε ένα οικονομικό σύστημα με κοινωνικό προσανατολισμό και οικολογική συνείδηση» έχει δηλώσει ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας.

Η τελετή αναγόρευσης θα γίνει στις 7 μ.μ. στο Ζάππειο Μέγαρο, στην οποία έχουν προσκληθεί να παραστούν εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας, του πνεύματος, των γραμμάτων, του πολιτισμού. Την εκδήλωση θα πλαισιώσει η χορωδία «Εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικόφιλων Κωνσταντινουπόλεως».

 

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα