Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022
Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή την Τετάρτη

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Σας καλούμε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29-4-2022 (ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, που θα πραγματοποιηθεί την 11η Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 

  • Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη πρώην αιρετού του Δήμου Πατρέων (Θωμόπουλου Βασιλείου)  σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ.: Β2938/19  κλητήριου θεσπίσματος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)
  • α) 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, β) Υποχρεωτική αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Πατρέων έτους 2022, σύμφωνα με την υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού τριάντα ενός (31) ατόμων ήτοι: Επτά (7) άτομα ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (Βυτιοφόρα – μικρά Πυροσβεστικά 4Χ4), ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων [Προωθητής Γαιών (Μπουλντόζα)], δύο (2) άτομα ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων (Γεωργικού Ελκυστήρα – Τρακτέρ), δύο (2) άτομα ΔΕ Δενδροκηπουρών, δύο (2) άτομα ΔΕ Τεχνίτες (Υδραυλικών) & δέκα επτά (17) άτομα ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο και Πυροπροστασία του διευρυμένου Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
  • 1) Έγκριση: α) Της «Κατεπείγουσας προμήθειας αναγκαίων ειδών για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid – 19 στο Δήμο Πατρέων», με συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό 25.094,05€ (συμπ/νου ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ του Ν.4412/2016, χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου, β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 1/2022 Μελέτης και γ) Του από 04/04/2022 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, 2) Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας και 3) Εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Αρμ. Δ/ντρια, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)


  • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία «Μυοκτονία και καταπολέμηση εντόμων στο Δήμο Πατρέων και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απολύμανσης», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά τμήμα υπηρεσίας, συνολικού προϋπολογισμού 179.359,80€ (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την αριθ. 5/2022, Μελέτη Διακήρυξη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου-Τμήμα Μελετών Έργων Πρασίνου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου-Αρμ. Δ/ντές)
  • 1) Έγκριση της από 7/04/2022 Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και 2) 2η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του τμήματος 4 της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων Β΄ φάση 2020 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου-Αρμ. Δ/ντές)
  • Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 40-6112.00001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, ως αμοιβή Πιστοποιημένου Εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης αξίας ρυμοτομούμενου ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Καραμανλή, στη συμβολή της με την οδό Βουραϊκού στην Αγυιά (εισηγητής: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος-Αρμ. Δ/ντής)
  • Διαγραφή οφειλής (ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Έκκληση για αίμα και αιμοπετάλια για τον 19χρονο φοιτητή Νικόλα Ζησιμόπουλο

Δημοσιεύθηκε

στις

Το Παράρτημα Πάτρας του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ»,  απευθύνει επείγουσα έκκληση για προσφορά αίματος και αιμοπεταλίων για ένα από τα παιδιά της.

Πρόκειται για τον 19χρονο φοιτητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Νικόλαο Ζησιμόπουλο που νοσηλεύεται στην Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. 

Ο Νικόλας μας, που προ μηνών είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, χρειάζεται επειγόντως αίμα και αιμοπετάλια. Απευθύνουμε έκκληση προς όλους να σπεύσουν είτε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών είτε σε οποιονδήποτε άλλο σταθμό αιμοδοσίας και να προσφέρουν τα πολύτιμα δώρα ζωής στο όνομα του Νικόλα μας. 

Σας ευχαριστούμε θερμά.

 

Περισσότερα

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Υπογειοποίηση τρένου- Επιμένει η Δημοτική Αρχή, οι φορείς και οι Σύλλογοι

Δημοσιεύθηκε

στις

Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιούνη, σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Επιτροπής Αγώνα Συλλόγων που αγωνίζεται για την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, τους ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο επίμαχο θέμα της υπογειοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής και την δημιουργία του γραμμικού πάρκου.

Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός μετά τις τελευταίες δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού και της κυβέρνησης, δεδομένου ότι ανάλογες υποσχέσεις, είχαμε πάρει προεκλογικά και από την προηγούμενη κυβέρνηση. 

Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί και να κλιμακωθεί –τόνισε- με αιτήματα  την υπογειοποίηση της σιδηροδρομικής γραμμής, την συνέχιση λειτουργίας του Προαστιακού και την διαμόρφωση γραμμικού πάρκου στην επιφάνειά της. 

Επισήμανε επίσης τα εξής: «Δεν θα διαπραγματευτούμε οποιαδήποτε λύση που βλάπτει την πόλη μας και τους κατοίκους της.

Δεν θα αποδεχτούμε για τα κέρδη και τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που επιδιώκουν να φτάσει πάση θυσία, επιφανειακά το τρένο στο λιμάνι, να διχοτομηθεί η πόλη, να υψωθούν τείχη και να υποβαθμιστεί η ζωή μας.

Ο Πατραϊκός λαός, θα συνεχίσει ενωμένος τον αγώνα του, για να μείνουν και αυτοί οι σχεδιασμοί στα χαρτιά. Το διαχρονικό αίτημα για σύγχρονο τρένο με υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, την λειτουργία του προαστιακού και την δημιουργία γραμμικού πάρκου, πεζοδρόμων και ποδηλατόδρομου, είναι ρεαλιστικό και άμεσα εφαρμόσιμο, είναι προς το συμφέρον του Πατραϊκού λαού σήμερα, αλλά και των γενιών που έρχονται».

 

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε, να πραγματοποιηθεί από τον Δήμο και την Επιτροπή Αγώνα, μεγάλη λαϊκή συγκέντρωση, την Τετάρτη 6 Ιουλίου, στις 8 μ.μ., στον νέο σταθμό του προαστιακού σιδηροδρόμου στο Ρίο. 

Επίσης, την επόμενη μέρα, την Πέμπτη 7 Ιουλίου, η Δημοτική Αρχή και αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αγώνα, θα καταθέσουν το ψήφισμα της συγκέντρωσης στον Υπουργό Υποδομών, Κώστα Καραμανλή. 

 

Περισσότερα

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Το αστυνομικό δελτίο της ημέρας (27/6)

Δημοσιεύθηκε

στις

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, σε χωριό της Πάτρας, από αστυνομικούς του
Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι ενεργώντας
από κοινού με άγνωστους συνεργούς του, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας,
αφαίρεσαν από όχημα ημεδαπού ένα τσαντάκι, που περιείχε δύο κινητά
τηλέφωνα, μια τραπεζική κάρτα και ένα κλειδί αυτοκινήτου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Ιόνια Οδό, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε
αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και
κατασχέθηκε, κάνναβη, συνολικού βάρους (25,3) γραμμαρίων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στο Αιτωλικό,  από αστυνομικούς του
Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε
αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, έπειτα από εμπλοκή του σε
τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα,
υπό την επήρεια μέθης.
Επιπλέον, από τον έλεγχο των εγγράφων του προέκυψε ότι στερούταν άδειας
ικανότητας οδήγησης.

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα