Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023
Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Μπαίνει τάξη σε πεζόδρομο-πλατείες-Ο νέος Κανονισμός για τους κοινόχρηστους χώρους,

Δημοσιεύθηκε

στις

Νέος, πιο αυστηρός Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων ψηφίστηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 27 Μαΐου με διευρυμένη πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων.

Προηγήθηκε, την Πέμπτη 26/5/2022 το μεσημέρι, η διαβούλευση με την έκφραση απόψεων από κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς και το απόγευμα της ίδιας μέρας συζήτηση στην συνεδρίαση της δημοτικής ομάδας της πλειοψηφίας όπου τονίστηκε η ανάγκη διευρυμένης αποδοχής της πρότασης της Δημοτικής αρχής, με στόχο την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης που επιχειρείται προκειμένου να μπει τάξη και στο δημόσιο χώρο, κατά την έξοδο από τους περιορισμούς της πανδημίας.

Εισηγητές, στον Κανονισμό ήταν ο Δήμαρχος Αθ. Παπαδόπουλος και, ειδικά για τα Καλάβρυτα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Ευθ. Φλογεράς.

Κατά την συνεδρίαση της πλειοψηφίας της ομάδας του κ. Παπαδόπουλου έγινε αναφορά στην πρώτη απόπειρα, του αειμνήστου πρώην Αντιδημάρχου Σπύρου Καούρη ο οποίος επιχείρησε, προ διετίας και πριν την έλευση της πανδημίας στη χώρα.

Η πρώτη απόπειρα εφαρμογής δεν απέδωσε καρπούς με το Δήμαρχο κ Παπαδόπουλο, κατά τη συνεδρίαση της δημοτικής ομάδας, να επισημαίνει ότι «ο Κανονισμός εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο όχι μόνο να ψηφιστεί στο σώμα αλλά και να εφαρμοστεί…».

Οφειλόμενη πράξη όλων των συμβούλων είναι, όπως τονίστηκε, να ανταποκριθούν στην πρόκληση για την εφαρμογή του σχεδίου, έναντι της προεκλογικής δέσμευσης να τεθεί φραγμός στην αυθαίρετη χρήση των πεζοδρομίων, ιδιαίτερα στον κεντρικό πεζόδρομο των Καλαβρύτων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό, τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση, καθορίζονται μόνο με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου τα οποία παραχωρούνται με δημοπρασία. Μπορεί κατ΄ εξαίρεση να παραχωρούνται και χωρίς τη διενέργεια δημοπρασίας, για χρήση όμως που δεν υπερβαίνει τις δέκα ημέρες και αφορά τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή εμπορικής προβολής.

Ειδικά για τον πεζόδρομο στα Καλάβρυτα, η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα δεν θα υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας.

Σε πλατείες όπου προβάλλονται καταστήματα (καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία κλπ.), παραχωρείται η χρήση του 70% του αντιστοιχούντος χώρου. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται μόνο από τον Δήμαρχο εφ’ όσον κατά την κρίση του δεν παρακωλύεται η ελεύθερη χρήση του.

Επιτρέπεται και η παραχώρηση χρήσεως συνεχόμενου κοινοχρήστου χώρου, πέραν της πρόσοψης εφόσον δεν θίγονται δικαιώματα άλλου. Σε καμία περίπτωση‚ ο παραχωρούμενος χώρος δεν επιτρέπεται να επεκτείνεται και σε πεζοδρόμιο παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας, παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος τα ακίνητα.

Το τέλος χρήσης θα είναι ετήσιο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων. Ειδικά, σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού για πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο. Απαραίτητο ελάχιστο πλάτος ελεύθερη ζώνης πεζών, ορίζεται το 1,50 μέτρο, διάσταση που απαιτείται κατ’ ελάχιστον για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη ή οδηγού αμαξιδίου οιασδήποτε μορφής (αναπηρικό, παιδικό κλπ). Σε πεζόδρομους το ελάχιστο πλάτος ελεύθερης όδευσης πεζών ορίζεται σε 3 μέτρα τουλάχιστον, ώστε να είναι δυνατή και η διέλευση των ειδικών οχημάτων (ΕΚΑΒ-Π.Υ.) και οχημάτων τροφοδοσίας. Ελεύθερο ύψος για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και ορίζονται τα 2,20 μέτρα.

Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση του χωρίς προηγούμενη άδεια ή η  παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος, τη θέση, την έκταση του χώρου ή και τη διάρκεια της άδειας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγείται τον δυνητικά παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, η Οικονομική Επιτροπή, εισηγείται θέματα που έχουν οικονομικό αντικείμενο (καθορισμός ύψους τελών χρήσης και το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις.

Το Τμήμα Εσόδων είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της διαδικασίας χορήγησης των απαραίτητων αδειών χρήσης, εντός 20 ημερών από την υποβολή των σχετικών αιτημάτων. Εισηγείται την έκδοση αδειών ενώ για την τελική χορήγηση απαιτείται απόφαση του Δημάρχου ή αρμοδίου Αντιδημάρχου.

Η Ελληνική Αστυνομία χορηγεί «σύμφωνη γνώμη» εντός 5 ημερών από της παραλαβής ερωτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ενώ το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις, σχετικές με τα τοποθετούμενα σε κοινόχρηστους χώρους λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία, συντάσσει, εγκρίνει και θεωρεί μελέτες για τη διαμόρφωση διευρυμένων κοινόχρηστων χώρων (πλατείες κλπ.), που διατίθενται προς χρήση.

ΕΠΙΤΡΕΠOΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒAΣΕΙΣ

Πλέον συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου, με απόφαση του Δημάρχου, που ελέγχει την εφαρμογή του Κανονισμού, μεμονωμένα αλλά και από κοινού με άλλες υπηρεσίες ως προς την τήρηση νόμιμης κατασκευής του εν γένει εξοπλισμού και των συναφών λειτουργικών – διακοσμητικών στοιχείων επί του κοινόχρηστου χώρου.

Η Υπηρεσία Δόμησης μπορεί να χορηγεί κάθε είδους έγκριση για κατασκευές για τις οποίες απαιτείται άδεια έργου μικρής κλίμακας, δεν επιτρέπεται όμως καμία μόνιμη κατασκευή όπως υποστυλώματα, δάπεδα, ζαρντινιέρες, διαχωριστικά μεταξύ όμορων καταστημάτων κλπ.

Δεν επιτρέπεται παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου σε χώρους πρασίνου ενώ σκίαση, εφόσον δεν καλύπτεται από υφιστάμενα δέντρα, θα γίνεται μόνο με ομπρέλες.

Τίθενται περιορισμοί στην κίνηση – στάθμευση οχημάτων, η ταχύτητα των οποίων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών, απαγορεύεται η οπισθοπορία και επιτόπια στροφή, ο χρόνος στάθμευσης για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο για τη φορτοεκφόρτωση και με τον όρο ότι δε θα παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών.

Δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων που φέρουν επιγραφές ή διαφημίσεις, δεν επιτρέπεται η στερέωση τραπεζιών και καθισμάτων στο δάπεδο ενώ το ελεύθερο ύψος ομπρέλας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 2,20 μ. Το μέγεθος θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του παραχωρούμενου χώρου και τα χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου.

Αιτήσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συναφών διακοσμητικών στοιχείων, κατατίθενται στο Τμήμα Εσόδων, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η άδεια χρήσης είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από τον χρόνο έκδοσής της.

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Προς συμβιβασμό με στόχο την επαναλειτουργία-Αναβολή της δίκης για το Καζίνο Ρίου, νέα βελτιωμένη πρόταση από τους ιδιοκτήτες

Δημοσιεύθηκε

στις

Αναβολή για τις 7 Μαρτίου πήρε χθες η εκδίκαση -κατά συγχώνευση- της διπλής προσφυγής, της εργοδοσίας για την έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης του Καζίνο και των εργαζομένων που ζητούν πτώχευση της Theros International με ανάκληση της κρατικής άδειας τυχερών παιγνίων.

Το fund που διαχειρίζεται πλέον την εταιρεία Glafka Capital, προσήλθε χθες με νέα βελτιωμένη πρόταση, πολύ κοντά στις απαιτήσεις του σωματείου εργαζομένων στο Καζίνο Ρίου το οποίο αναμένεται να απαντήσει οριστικά έως και την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την πρόταση αυτή προτείνεται συμβιβασμός με την καταβολή ποσού 1,15 εκατ. ευρώ στους εργαζομένους το οποίο θα δοθεί σε δύο δόσεις. Ποσό 800 χιλιάδων ευρώ άμεσα, με προοπτική μάλιστα η επιχείρηση να επαναλειτουργήσει μέχρι τα τέλη του μήνα και άλλα 350 χιλ. ευρώ με την λήξη της δικαστικής εκκρεμότητας.

Το Glafka Capital είχε καταθέσει ως αρχική πρόθεση να καταβάλει άμεσα ποσό 400.000 ευρώ, τα μισά δηλαδή από τη νέα βελτιωμένη πρόταση, ενώ είχε δεσμευθεί ότι θα ανταποκριθεί στο ακέραιο στις υποχρεώσεις του, μόλις ανοίξει και πάλι τις πόρτες της η επιχείρηση.

Στόχος του fund Glafka Capital, με τη νέα βελτιωμένη πρόταση, είναι να φέρει στις 7/3/2023 την αίτηση για το σχέδιο εξυγίανσης χωρίς να έχει απέναντι τους εργαζόμενους αλλά και τη ΓΣΕΕ η οποία σχεδίαζε χθες να παραστεί στη δίκη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Πάτρας ως παραστάτης στο σωματείο.

Το Σωματείο δεν θα σταθεί απέναντι στο σχέδιο των επενδυτών, αμέσως μετά την καταβολή της πρώτης δόσης και την επιστροφή στην εργασία ενώ θα αποσυρθεί και η προσφυγή για πτώχευση της εταιρείας.

«Η πρόταση της εταιρείας σχετικά με την αποπληρωμή των οφειλών προς τους εργαζομένους είναι εμπροσθοβαρής και προβλέπει την καταβολή μεγάλου μέρους των χρημάτων, πριν την επιστροφή στην εργασία. Από τη δική μας πλευρά θα έχουμε άμεσα την τελική απάντηση, μετά και την εισήγηση των δικηγόρων μας και ήδη η γενική συνέλευση έδωσε το πράσινο φως για να προχωρήσουμε, αρκεί να είναι τυπικοί ως προς τη συμφωνία και να μην την εμφανίζουν ως κίνηση παρελκυστική.

Να εξασφαλίσουν δηλαδή χρόνο ως προς την δικαστική εξέλιξη της αίτησής τους για εξυγίανση χρεών» αναφέρει στη «Γ» ο πρόεδρος του Σωματείου Δημ. Καραγεωργόπουλος.
Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα η επιχείρηση κατέβαλε ποσό 300 χιλ. ευρώ σε 31 εργαζομένους που είχαν κινηθεί, νωρίτερα και ανεξάρτητα από το Σωματείο, προκειμένου να προχωρήσει η συμφωνία συναίνεσης επί του σχεδίου της.

Για τους 31 εργαζόμενους που πληρώθηκαν από προχθές με 300 χιλ. ευρώ, το υπόλοιπο θα δοθεί σε δόσεις μέχρι την εξόφληση του ποσού των 700.000 ευρώ που έχουν εξασφαλίσει μέσα από κατασχέσεις.

Στο επιχειρηματικό πλάνο που υπέβαλε η Glafka προβλέπεται ότι σε πρώτο χρόνο θα επενδύσει 4 εκατ. ευρώ στο Καζίνο Ρίου ενώ παράλληλα υπάρχει πρόβλεψη και για την υλοποίηση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου.

Περισσότερα

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Καρναβαλικό… ζέσταμα, «ανάβουν» οι καρναβαλικές βιτρίνες

Λήγει σήμερα Πέμπτη(9/2) η προθεσμία συμμετοχής στον διαγωνισμό Καρναβαλικής Βιτρίνας

Δημοσιεύθηκε

στις

Δειλά-δειλά οι εμπορικές επιχειρήσεις της Πάτρας ξεκίνησαν να στολίζουν καρναβαλικά τις βιτρίνες τους από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας ενώ αύριο Πέμπτη ολοκληρώνεται η καταγραφή των συμμετοχών για τον φετινό διαγωνισμό Καρναβαλικής Βιτρίνας.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες αναμένεται να συμμετάσχουν φέτος στην… επανεκκίνηση μετά τον Covid του διαγωνισμού για την Καρναβαλική Βιτρίνα είναι δεκάδες, μόνο στο εμπορικό κέντρο της πόλης!
Η συζήτηση πλέον στρέφεται και στην περίοδο κορύφωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων η οποία φέτος συμπίπτει με την κορύφωση και των χειμερινών εκπτώσεων. Όπως έχει ήδη αποκαλύψει η «Γ» κατά το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς, 25 του μηνός, θα υπάρξει επέκταση ωραρίου με πεζοδρόμηση στο κέντρο και καρναβαλικές μπάντες που θα αναλάβουν να διασκεδάσουν τους επισκέπτες.
Ειδικά για το τελευταίο Σάββατο του Πατρινού Καρναβαλιού, το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων θα πάρει παράταση για τις 4:00.
Όσον αφορά την επέκταση ωραρίου αλλά και την πρόταση για πεζοδρόμηση του κέντρου από την Παρασκευή 24 του μηνός, επικρατεί προβληματισμός καθώς η αναμενόμενη μεγάλη επισκεψιμότητα, με την αγορά ανοικτή, και τις προγραμματισμένες παρελάσεις, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.
Σε κάθε περίπτωση, στον Εμπορικό Σύλλογο υπάρχει ανοικτός διάλογος σε σχέση με την πολύ αυξημένη προσέλευση επισκεπτών που αναμένεται στην Πάτρα και ο στόχος είναι να επικρατεί κλίμα γιορτής που θα δώσει πνοή και στα καταστήματα της πόλης, που αναμένουν να δουν τον τζίρο τους να ανεβαίνει.
Ο διαγωνισμός Καρναβαλικής Βιτρίνας ειδικά για φέτος θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΚΕΔΗΠ «Πατρινό Καρναβάλι».
Παράλληλα σχεδιάζεται και η επιστροφή του Καρναβαλικού «Χορού των Εμπόρων» για τις 24/2/2023.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΡΟΥΠΑ
Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ, είπαν ψέματα ότι την χρηματοδότησε. Η είσοδος στο ‘Πάνθεον’ όπου έγινε ήταν εντελώς δωρεάν για όποιον πήγε απαντούσαν χθες στελέχη της διοίκησης του Συλλόγου σε σχέση με την κριτική που άσκησε η παράταξη «Εμπορική Ανανέωση» σχετικά με εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου που αφορά τον ελληνικό κινηματογράφο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε από το μέλος του Δ.Σ. κ. Ρούπα, ο Σύλλογος ανέλαβε υποχρέωση για χορηγία σε έντυπο μέσο επικοινωνίας που είχε αναλάβει την παρουσίαση.
«Ο Εμπορικός είχε στείλει mail σε όλα του τα μέλη να παραβρεθούν, εφόσον το επιθυμούν. Και ενώ όλα πήγαν πολύ καλά -η εκδήλωση ήταν πανέμορφη με προβολή βίντεο και μουσική παράσταση με κόσμο- το μέλος του Δ.Σ. την κατήγγειλε!
Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών, με την μακρά και βαριά ιστορία του πάντοτε θα στηρίζει εκδηλώσεις όπως αυτή που προσέφερε όμορφες αναμνήσεις με την συνδρομή του Μάκη Δελαπόρτα, όμορφη μουσική και τραγούδια και είναι δωρεάν. Συγχαίρουμε δε το περιοδικό που συμβάλλει στην αναβάθμιση του πολιτισμού στην πόλη με τέτοιες εκδηλώσεις» σχολίασε στέλεχος του Συλλόγου στη «Γ».

Περισσότερα

Lifestyle

Η βασίλισσα στην εκπομπή του Γρηγόρη

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» στον ANT1, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή που προβλήθηκε χθες βράδυ η βασίλισσα του καρναβαλιού της Πάτρας, Κατερίνα Βενέρη – Σιούλη, μιλώντας τόσο για την ίδια και την οικογένειά της, όσο και για το πατρινό καρναβάλι που επιστρέφει «πλήρες» μετά από τρία χρόνια…

 

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα