Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022
Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

SOS εκπέμπουν τα σχολεία της Πάτρας, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Πατρέων

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας και κάνει αναφέρει πως τα σχολεία της Πάτρας βρίσκονται σε οριακό σημείο.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ζητά από την κυβέρνηση, την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολείων του Δήμου Πατρέων και, για το σκοπό αυτό, την έγκριση και χρηματοδότηση 215 θέσεων σχολικών καθαριστριών πλήρους ωραρίου, ενώ παράλληλα μιλάει για ανυπαρξία προσωπικού φύλαξης, γερασμένα κτίρια, έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, προβλήματα στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τραγική οικονομική κατάσταση.

Για το θέμα απέστειλε σχετική επιστολή στους Υπουργούς, Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη και Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Στην επιστολή ο Δήμαρχος Πατρέων, αναφέρει τα εξής:

«Κύριε/α Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, η Πάτρα είναι η 3η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με πληθυσμό που ξεπερνά τις 225.000 κατοίκους, από τους οποίους οι 30.000 περίπου είναι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, που φοιτούν σε 257 σχολικές μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

100 Νηπιαγωγεία, 86 εξ αυτών με ολοήμερα τμήματα, 5 για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
86 Δημοτικά σχολεία, όλα με ολοήμερα τμήματα, 50 απ’ αυτά μεγάλης και πολύ μεγάλης δυναμικότητας, της τάξης των 50 – 300 μαθητών και 5 για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
36 Γυμνάσια, από τα οποία τα 23 είναι πολύ μεγάλης δυναμικότητας 200 – 330 μαθητών και 2 για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
22 Γενικά Λύκεια, από τα οποία τα 19 είναι μεγάλης και πολύ μεγάλης δυναμικότητας, της τάξης των 150 – 360 μαθητών και 2 για παιδιά με ειδικές ανάγκες
10 ΕΠΑΛ, από τα οποία τα 7 είναι πολύ μεγάλης δυναμικότητας, 210 – 400 μαθητών.
2 Εργαστηριακά Κέντρα που εξυπηρετούν αντίστοιχα 790 και 1.130 μαθητές των ΕΠΑΛ.
Το Δημόσιο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) απογευματινής λειτουργίας, δυναμικότητας 600 μαθητών.
Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. απογευματινής λειτουργίας, δυναμικότητας 120 μαθητών.
Τα προβλήματα των παραπάνω σχολικών μονάδων της πόλης μας, για τα οποία αναζητούμε λύσεις, συνοψίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Καθαριότητα – υγιεινή (ανεπάρκεια προσωπικού).
Φύλαξη (ανυπαρξία προσωπικού).
Κτιριακό (νέα κτίρια, ασφάλεια – συντήρηση – εκσυγχρονισμός υφισταμένων κτιρίων, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι γερασμένα, αύλειοι χώροι, αθλητικές εγκαταστάσεις).
Λειτουργία σχολικών μονάδων.
Υλικοτεχνικός εξοπλισμός.
Εκπαιδευτικό προσωπικό (έλλειψη προσωπικού, που οξύνθηκε με τη θεσμοθέτηση της Προσχολικής Αγωγής).
Ολοήμερα σχολεία (επέκταση του θεσμού).
Ολοκληρωμένη λειτουργία (σύνδεση των σχολικών μονάδων με τους όμορους αθλητικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς για την ανάπτυξη δημιουργικών δραστηριοτήτων μαθητών και γονέων μετά το πέρας των μαθημάτων).

Από τα παραπάνω προβλήματα, εν όψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς 2022-23, προκειμένου να απαλειφθούν οι αμεσότερες και καίριες δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα η λήψη αποτελεσματικών μέτρων: α. για τη βελτίωση της καθαριότητας και της υγιεινής των σχολικών κτιρίων, δεδομένου ότι συνεχίζεται η πανδημία με απρόβλεπτη την εξέλιξή της, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί επιστήμονες, β. για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και γ. για την πλήρη κάλυψη των πραγματικών λειτουργικών αναγκών των σχολείων, οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν, λόγω της ενεργειακής κρίσης και την αύξηση των τιμών των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών.

α. Καθαριότητα – υγιεινή σχολικών εγκαταστάσεων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα αντικειμενικά στοιχεία (αριθμός και χωροταξία σχολικών εγκαταστάσεων, έκταση της πόλης, 245 ολοήμερα τμήματα Α/θμιας εκπαίδευσης, 41 τμήματα ένταξης και ζώνης εκπαιδευτικής προτεραιότητας (ΖΕΠ), το γεγονός πως το Σεπτέμβριο του 2022 θα διαθέτουμε μόνο 50 μάχιμες μόνιμες σχολικές καθαρίστριες ΙΔΟΧ), το αρμόδιο Τμήμα Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας, με βάση μελέτη που εκπόνησε για το σχολικό έτος 2022-23, εκτιμά ότι για την ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και υγιεινής των σχολικών κτιρίων της πόλης απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 265 σχολικές καθαρίστριες πλήρους ωραρίου. Συνεπώς, υπολειπόμαστε κατά 215 σχολικές καθαρίστριες, οι οποίες, όπως σας έχουμε εκθέσει και με προγενέστερα υπομνήματα μας, επειδή καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, επιβάλλεται να προσληφθούν με κριτήρια ειδικής προϋπηρεσίας, με συμβάσεις αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και να έχουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2021-22, προβλέψατε 968 ανθρωποώρες ημερησίως για τα σχολεία όλων των βαθμίδων της πόλης μας, που αντιστοιχούν σε 149 καθαρίστριες πλήρους ωραρίου (6,5 ώρες ημερησίως), τις οποίες και μας διαθέσατε. Ο αριθμός των καθαριστριών υπολειπόταν κατά 31 καθαρίστριες πλήρους ωραρίου από το αίτημα μας, που ήταν κατ’ ελάχιστο 180 καθαρίστριες πλήρους ωραρίου, τις οποίες και προσλάβαμε, καλύπτοντας το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος τους με ίδιους πόρους.

Στην πράξη καταδείχτηκε ότι ούτε οι 180 καθαρίστριες πλήρους ωραρίου ήταν επαρκείς για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, γεγονός που μας υποχρέωσε να μετακινήσουμε από άλλες υπηρεσίες μας προσωπικό καθαριότητας από το πρόγραμμα οκτάμηνης κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (αποδυνάμωση καθαριότητας πόλης, δημοτικών κτιρίων κ.ο.κ., δυσλειτουργίες λόγω απειρίας του προσωπικού κι ένα μεγάλο κενό που προέκυψε στην πορεία, γιατί η σύμβασή τους έληξε πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς).

Μετά και την εμπειρία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς κι επειδή πρέπει να διασφαλιστεί η υγεία των μαθητών, των οικογενειών τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθίσταται αναγκαιότητα η ικανοποίηση του αιτήματός μας για τη διάθεση στο Δήμο μας 215 καθαριστριών πλήρους ωραρίου.

β. Συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Η ετήσια ΣΑΤΑ που λαμβάνουμε για συντήρηση των σχολικών μονάδων, δε φτάνει σε καμία περίπτωση να καλύψει τις ανάγκες των σχολικών κτιρίων, οι οποίες πολλαπλασιάζονται όσο τα εν λόγω κτίρια παλιώνουν. Μέχρι σήμερα, ο Δήμος Πατρέων, έχει βάλει πολλά χρήματα από ίδιους πόρους, ώστε να υπάρξει αναβάθμιση των σχολείων της πόλης μας. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρξει τουλάχιστον διπλασιασμός της ΣΑΤΑ Σχολικών Κτιρίων που λαμβάνουμε ετησίως.

γ. Λειτουργία σχολικών μονάδων.

Είναι γνωστό ότι οι λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων έχουν επηρεαστεί δραστικά κι έχουν πολλαπλασιαστεί για τους παρακάτω λόγους:

Πρωτοφανής αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, λόγω των ανατιμήσεων στην ενέργεια.
Αύξηση των τιμών των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών.
Αύξηση των ποσοτήτων σε αναλώσιμα καθαριότητας και απολύμανσης, λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων της πανδημίας.
Αύξηση του αριθμού των ολοήμερων σχολείων, των τμημάτων ένταξης και τη θεσμοθέτηση της προσχολικής αγωγής.
Παράλληλα, μειώθηκαν οι πόροι από τα μισθώματα των σχολικών κυλικείων, γιατί δε λειτούργησαν τη σχολική περίοδο 2020-21 και έγιναν οι αναγκαίες οικονομικές απαλλαγές, όπως επίσης έχει μειωθεί η καταναλωτική δυνατότητα των μαθητών και έχουν καθιερωθεί πρόσθετα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους.Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος της κρατικής χρηματοδότησης επιστρέφει στο κράτος μέσω του ΦΠΑ, από το οποίο πρέπει να απαλλαγούν τα σχολεία ή τουλάχιστον να μειωθεί.

Όλα τα παραπάνω, που διαμορφώνουν τραγική οικονομική κατάσταση στα σχολεία του Δήμου Πατρέων και υποβαθμίζουν τη λειτουργία τους και κατ’ επέκταση το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο, τα έχουμε επισημάνει επανειλημμένα και τελευταία με τα υπ’ αρ. πρωτ. 147/23-11-21 και 169/23-11-21 έγγραφα των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη και Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως.

Είναι πλέον αδήριτη ανάγκη, για την καλή και ασφαλή λειτουργία των σχολείων, η ετήσια τακτική κρατική χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), που ανέρχεται τώρα στα 2.191.708 ευρώ συνολικά, να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 50% και να ανέλθει στα 3.300.000 ευρώ, δεδομένου και ότι η πολύ μικρή πρόσφατη έκτακτη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών για τη θέρμανση των σχολείων δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες και δεν έχει πάγιο χαρακτήρα».

www.in.gr

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Β. Μπεκίρης, Π. Κανελλόπουλος και Γ. Λαδόπουλος

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Μέρες Αυγούστου του 1965 και ο Βασίλης Μπεκίρης, θυμάται τις διεργασίες που γίνονταν για το νέο διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Ο πρώην υφυπουργός, εργάζονταν τότε στην Χαρτοποιία Λαδόπουλου και ο ιδιοκτήτης του, πρόβαλλε αντιρρήσεις για την μετακίνηση αυτή, καθώς θεωρούσε σημαντική την απώλεια του κ. Μπεκίρη, λόγω της καλής συνεργασίας που είχαν αναπτύξει.

Τελικά ο Π. Κανελλόπουλος, επικοινώνησε προσωπικά με τον Γ. Λαδόπουλο για την «αποδέσμευση» του Β. Μπεκίρη, προκειμένου να αναλάβει την διεύθυνση του πολιτικού του γραφείου και τελικά δόθηκε το «πράσινο φως» για την αποχώρηση, μετά από 6 μήνες, για να βρεθεί και να ενημερωθεί ο αντικαταστάτης του.

(Στη φωτό ο Β. Μπεκίρης με τον Π. Κανελλόπουλο, ενώ αριστερά διακρίνεται ο αείμνηστος Παύλος Μαρινάκης, παππούς του σημερινού γραμματέα της Π.Ε. της Ν.Δ.).

 

 

Περισσότερα

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Ross Daly και Κέλλυ Θωμά στην Πάτρα

Δημοσιεύθηκε

στις

 

 

Νέα μεγάλη συναυλία ετοιμάζει η «Πoλυφωνική» για το προσεχές διάστημα. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί συναυλία παραδοσιακής μουσικής, στον Αύλειο χώρο του Σκαγιοπουλείου Ιδρύματος, με τον διάσημο μουσικό- λυράρη, Ross Daly, την επίσης καταξιωμένη μουσικό στην λύρα, Κέλλυ Θωμά αλλά και την Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής «Ηλιοδωρια» της «Πολυφωνικής» , με την διεύθυνση του Γιάννη Παναγιωτόπουλου.

Ο Ross Daly, γεννήθηκε στην Αγγλία από Ιρλανδούς γονείς, αλλάζοντας πολλούς τόπους διαμονής, λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του. Η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία με την παρότρυνση της μητέρας του, η οποία ήταν αρκετά φιλόμουση. Αρχικά με κλασική μουσική και με όργανα όπως πιάνο, βιολοντσέλο κι αργότερα κιθάρα, με την οποία είχε ασχοληθεί περισσότερο σαν έφηβος.

Σε νεαρή ηλικία θα αρχίσει ταξίδια σε διάφορες χώρες, από την ανατολική Μεσόγειο μέχρι και χώρες της Άπω Ανατολής. Σκοπός του ήταν η αναζήτηση και εμβάθυνση στις μουσικές παραδόσεις των τόπων αυτών. Το 1970 και 1972 επισκέφθηκε για μικρά διαστήματα την  Κρήτη  και το 1975 οπότε και αποφάσισε να μείνει στο νησί  όπου διδάχτηκε την κρητική λύρα από έναν σπουδαίο δάσκαλο και δεξιοτέχνη της εποχής, τον Κώστα Μουντάκη, διαγράφοντας έκτοτε μία διεθνή καριέρα στην παραδοσιακή μουσική, με δισκογραφία, συναυλίες, Πανεπιστημιακές διδαχές κ.α..

Η Κέλλυ Θωμά γεννήθηκε το 1978 στον Πειραιά.  Το 1995 ξεκίνησε να ασχολείται με τη λύρα με δάσκαλο τον Ross Daly. Από το 1998 ταξίδευσε με τον ίδιο και το συγκρότημα του «Λαβύρινθος» σε πόλεις της Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής και της Αυστραλίας. Μέσα από αυτή την εμπειρία, έχει συνεργαστεί με

καταξιωμένους μουσικούς διαφόρων παραδόσεων του κόσμου, γεγονός που έχει συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου ήχου, που χαρακτηρίζει το παίξιμό της.

Τα εισιτήρια της συναυλίας [€ 10- γενική είσοδος], θα διατίθενται από την 1η Σεπτεμβρίου, στα γραφεία της «Πολυφωνικής», Κορίνθου 280- Γούναρη, καθημερινά 10-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα, τηλ. 2610222248 & 2610279679. www.polyphonikipatras.gr

Περισσότερα

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

To νέο εγχείρημα  για τα ράντζα

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Ένα νέο εγχείρημα ώστε να εξαφανιστούν τα ράντζα από τα νοσοκομεία αναμένεται να ξεκινήσει το υπουργείο Υγείας από το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, το επιχειρησιακό σχέδιο είναι έτοιμο και πρόκειται να ενεργοποιηθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες, εφόσον περάσει και ο σκόπελος με τον προσωπικό γιατρό ο οποίος εάν λειτουργήσει σωστά, θα απαλλάξει σε ένα βαθμό τα νοσοκομεία από την αυξημένη κίνηση.

Τα ράντζα, άλλωστε, που αποτελούν πονοκέφαλο για το υπουργείο Υγείας, έχουν επανεμφανιστεί πιο έντονα τους τελευταίους μήνες μετά τον περιορισμό των νοσηλειών από την πανδημία.

Ο σχεδιασμός, όπως μαθαίνουμε, θα αφορά αρχικά τα νοσοκομεία της 1ης και 2ης ΥΠΕ και ακολούθως θα επεκταθεί και στις άλλες υγειονομικές περιφέρειες.

Αναμένεται, μεταξύ άλλων, να αφορά ευρύτερη αλλαγή ωραρίου λειτουργίας στις εφημερίες, ενίσχυση των ΤΕΠ κ.α.

 

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα