Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023
Connect with us

Ελλάδα

Ποιες κατηγορίες μπορούν να βγαίνουν με πλήρη σύνταξη πριν τα 62

Δημοσιεύθηκε

στις

Πλήρη σύνταξη πριν τα 62 μπορούν να λάβουν γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ με «βαρέα» καθώς και για ασφαλισμένοι με ανάπηρο σύζυγο, τέκνο, αδελφό.

Οι προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότησή τους είναι οι εξής, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο:

Γυναίκες με ασφάλιση πριν από το 1993 και με βαρέα ένσημα συνταξιοδοτούνται στο 55ο έτος εφόσον συμπλήρωσαν ως το 2010 συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 στα βαρέα και από αυτές οι 1.000 ημέρες με βαρέα στα τελευταία 17 έτη (ήτοι από 1993 ως 2010). Η διάταξη ισχύει και σε διαδοχική ασφάλιση, που σημαίνει ότι αν μια ασφαλισμένη είναι σε άλλον φορέα με κανονική ασφάλιση και όχι με βαρέα (π.χ. Δημόσιο), μπορεί στα 55 της να κάνει αίτηση συνταξιοδότησης στο Δημόσιο, και να εξεταστεί με διατάξεις βαρέων από το ΙΚΑ.

Γυναίκες με ασφάλιση πριν από το 1993 και με βαρέα ένσημα που συμπλήρωσαν το 2011 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης (15ετία), από τις οποίες οι 3.600 (12ετία) στα βαρέα και από αυτές 1.000 με βαρέα στα τελευταία 17 έτη, συνταξιοδοτούνται στο 56ο έτος και ισχύει και στη διαδοχική ασφάλιση, αρκεί να θεμελιώνεται δικαίωμα με βαρέα. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με ειδικότητα βαρέων μέχρι το 2015 που άλλαξε δουλειά και ασφαλίστηκε στον ΟΑΕΕ έχει σήμερα συνολικό χρόνο ασφάλισης 26 έτη και είναι 56 ετών. Μπορεί να κάνει αίτηση συνταξιοδότησης με διατάξεις ΟΑΕΕ που είναι ο τελευταίος φορέας, η οποία θα απορριφθεί επειδή ο ΟΑΕΕ δεν έχει καθεστώς βαρέων. Η αίτηση θα εξεταστεί με τις διατάξεις του αμέσως προηγούμενου φορέα (ΙΚΑ-βαρέα) και θα πάρει σύνταξη στα 56.

Γυναίκες με ασφάλιση πριν από το 1993 και με βαρέα ένσημα που συμπλήρωσαν το 2012 τις προϋποθέσεις βαρέων (4.500 ημέρες ασφάλισης σύνολο, με 3.600 στα βαρέα και από αυτές 1.000 στα τελευταία 17 έτη) βγαίνουν στη σύνταξη με όριο ηλικίας το 57ο έτος. Σημειώνεται ότι ο χρόνος εκτός βαρέων, δηλαδή οι 900 μέρες από τις 3.600 ως τις 4.500 ημέρες, μπορεί να συμπληρωθεί και με αναγνώριση πλασματικών ετών λόγω τέκνων ή επιδοτούμενης ανεργίας για να θεμελιωθούν δικαιώματα το 2010, 2011 και 2012.

Ασφαλισμένοι με ανάπηρο σύζυγο ή αδελφό με ποσοστό άνω του 80% και 67% αντίστοιχα και γονείς (μητέρα, ή πατέρας) τέκνου με αναπηρία άνω του 67%. Οι ασφαλισμένοι με σύζυγο ή αδελφό με αναπηρία συνταξιοδοτούνται με 7.500 ημέρες ασφάλισης (25ετία) χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης συμπληρώθηκε μέχρι 18/8/2015 και είχε πιστοποιηθεί και η αναπηρία. Από 19/8/2015 μπαίνει όριο ηλικίας που ξεκινά από τα 55 και 11 μήνες και καταλήγει στα 62 (το 2022) εφόσον: α) η αναπηρία πιστοποιηθεί μετά τον Αύγουστο του 2015, β) τα 25 έτη συμπληρώνονται μετά τον Αύγουστο του 2015, ανεξάρτητα αν η αναπηρία υπάρχει νωρίτερα. Στην περίπτωση των γονέων με ανάπηρο άνω του 67% και ανίκανο για βιοποριστική εργασία τέκνο, το όριο ηλικίας είναι στα 50 και η συνταξιοδότηση γίνεται και με 5.500 ένσημα εφόσον υπήρχαν ως το 2012.

Σημειώνεται πως για τις ασφαλισμένες στα βαρέα, αν οι χρονικές προϋποθέσεις των 4.500 ημερών ή των 3.600 ενσήμων στα βαρέα συμπληρώνονται μετά την 1η/1/2013, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανεβαίνει στα 62. Για παράδειγμα ασφαλισμένη με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα ως το 2012, βγαίνει με πλήρη σύνταξη οποτεδήποτε αφού κλείσει τα 57. Αν όμως οι 4.500 ημέρες ή οι 3.600 στα βαρέα συμπληρώνονται από 1ης/1/2013, θα βγει στα 62.

Τι ισχύει με τα πλασματικά έτη

Τα πλασματικά έτη που έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ χωρίζονται σε δύο περιόδους, ως το 2010 και από 2011 και μετά, εξηγεί ο Ελεύθερος Τύπος.

Για να συμπληρωθούν «ένσημα» το 2011, το 2012 και μετά το 2013 αναγνωρίζονται:

  • Μέχρι 4 έτη για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι τις ηλικίες του 2011.
  • Μέχρι 5 έτη για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι τα όρια ηλικίας του 2012.
  • Μέχρι 7 έτη για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 2013 και μετά για σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια.

Τα έτη που αναγνωρίζονται είναι σπουδές, τέκνα (όχι για σύνταξη με διατάξεις μητέρων), κενά ασφάλισης, στρατιωτική θητεία κ.ά. Ο χρόνος ανεργίας και ασθένειας που είναι επιδοτούμενος είναι δωρεάν και αυξάνει τον συνολικό χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αλλά δεν προσμετράται στα συντάξιμα χρόνια για τον υπολογισμό της σύνταξης.

Για να συμπληρωθούν «ένσημα» ως το 2010 στο ΙΚΑ αναγνωρίζονται:

  • 200 μέρες ανεργίας και 200 ασθένειας στη δεκαετία 2000-2009.
  • Στρατιωτική θητεία.
  • Χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μέχρι να συμπληρωθούν οι 4.500 ημέρες για τη μετατροπή της σύνταξης σε γήρατος.

Δείτε αναλυτικά τι ισχύει μέσω των παρακάτω πινάκων του ΕΤ:

Σύνταξη γυναικών με «βαρέα και ανθυγιεινά» στο ΙΚΑ

Με 4.500 ημέρες, εκ των οποίων 3.600 στα «βαρέα»Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Εως 201055
Το 201156
Το 201257
Από 1ης/1/201362

Τα όρια ηλικίας για γονείς, συζύγους, αδελφούς αναπήρων

Απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης 25 έτηΟριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Εως 18/8/2015Χωρίς όριο ηλικίας
Από 19/8/ έως 31/12/201555,11
201656,9
201757,8
201858,6
201959,5
202060,3
202161,2
202262

Όρια ηλικίας γυναικών με 10.000 ημέρες ασφάλισης:

  1. Πλήρης σύνταξη
Με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011
ΗλικίαΗλικία συνταξιοδότησης
58 από 19/8/201559,2
58 το 201660,3
58 το 201761,5
58 το 201862,6
58 το 201963,8
58 το 202064,9
58 το 202165,11
58 το 202267
Με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2012
ΗλικίαΗλικία συνταξιοδότησης
58,5 από 19/8/201559,7
58,5 το 201660,8
58,5 το 201761,8
58,5 το 201862,9
58,5 το 201963,10
58,5 το 202064,11
58,5 το 202165,11
58,5 το 202267

*Προβλέπεται και η έξοδος με διατάξεις 10.500 ενσήμων και πριν τα 62 ή στα 62 με 12.000 ημέρες ασφάλισης

  1. Μειωμένη σύνταξη
Με 10.000 ημέρες το 2011
ΗλικίαΗλικία συνταξιοδότησης
56 από 19/8/201557,5
56 το 201658,9
56 το 201760,2
56 το 201861,6
56 από 1ης/1/201962
Με 10.000 ημέρες το 2012
ΗλικίαΗλικία συνταξιοδότησης
56,5 από 19/8/201557,1
56,5 το 201659,2
56,5 το 201760,5
56,5 το 201861,9
56,5 από 1ης/1/201962

*Απαραίτητη προϋπόθεση στη μειωμένη να υπάρχουν 100 ημέρες ανά έτος στην πενταετία πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης

Πλήρης σύνταξη ανδρών με 10.000 ένσημα

Με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011
Ηλικία 63 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8/201563,6
το 201664
το 201764,6
το 201865
το 201965,6
το 202066
το 202166,6
το 202267
Με 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2012
Ηλικία 63,5 ετώνΗλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8/201563,11
το 201664,5
το 201764,10
το 201865,3
το 201965,8
το 202066,2
το 202166,7
το 202267

*Προβλέπεται και η έξοδος με διατάξεις 10.500 ενσήμων και πριν τα 62 ή στα 62 με 12.000 ημέρες ασφάλισης

Ροή ειδήσεων

Advertisement