Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023
Connect with us

Οικονομία

Πιστοποίηση αναπηρίας στα ΚΕΠΑ: Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης – Τα δικαιολογητικά

Δημοσιεύθηκε

στις

Μία και μοναδική αίτηση θα χρειάζεται να υποβάλλει πλέον ο πολίτης που θέλει να λάβει πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καθώς με το νέο σύστημα η πιστοποίηση που θα λαμβάνει θα είναι ενιαία και θα τον πιστοποιεί ως προς τα ιατρικά κριτήρια κάθε δυνατής ασφαλιστικής, προνοιακής, κοινωνικής ή άλλου είδους παροχής.

Μάλιστα η πιστοποίηση γίνεται πλέον δωρεάν, καθώς από 16/09/2022 και στο πλαίσιο του νέου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης αναπηρίας καταργείται ρητώς η υποχρέωση πληρωμής οποιοδήποτε παράβολου.

Σύμφωνα με τις νεότερες ανακοινώσεις για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τις διευκρινήσεις που έδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η υποβολή της αίτησης και η παραλαβή της απόφασης γίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο ekepa.epan.gov.gr και μέσω του gov.gr, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο τις αλλεπάλληλες επισκέψεις στα φυσικά ΚΕΠΑ.

Με αυτό τον τρόπο, ο πολίτης θα επισκέπτεται πλέον μόνο μια φορά τα ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασης του από τις επιτροπές γιατρών.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα, ο πολίτης παραπεμπόταν για αξιολόγηση από το ΚΕ.Π.Α., αφού είχε κάνει πρώτα αίτηση για μια συγκεκριμένη παροχή (προνοιακή ή ασφαλιστική). Η δε πιστοποίηση που λάμβανε προοριζόταν αποκλειστικά προς αίτηση για την εν λόγω παροχή. Ως αποτέλεσμα, αν ο πολίτης ήθελε να λάβει μια άλλου είδους παροχή, έπρεπε συχνά να περνά εκ νέου αξιολόγηση από το ΚΕΠΑ.

Τα βήματα για την πιστοποίηση αναπηρίας

 

Οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» (κλικ εδώ).

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Taxisnet).

Επιπρόσθετα, η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών του ΚΕ.ΠΑ.

Σημειώνεται ότι βάσει του ν. 4961/2022, ο πολίτης μπορεί να αποταθεί σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω σημεία φυσικής εξυπηρέτησης και δεν υπάρχει χωρικός περιορισμός στην εξυπηρέτηση του βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του.

Αντίστοιχη ενημέρωση σχετικά με τον νέο τρόπο υποβολής της αίτησης μπορεί να λάβει ο πολίτης και μέσω του Ενιαίου Αριθμού Εξυπηρέτησης 1555.

Δείτε εδώ το Εγχειρίδιο Χρήσης για Αίτηση στο ΚΕΠΑ:

Εγχειρίδιο Χρήσης για Αίτηση στο ΚΕΠΑ

Πώς γίνεται η διόρθωση των προσυμπληρωμένων στοιχείων

Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία αντλούνται διαλειτουργικά από διάφορα Μητρώα και η επέμβαση σε αυτά δεν είναι δυνατή απευθείας μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής αίτησης, ούτε από τον πολίτη, αλλά ούτε απευθείας και από το χρήστη των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης.

Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει ο πολίτης να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του (α) είτε στο Μητρώο του Α.Μ.Κ.Α., με επίσκεψη σε ένα Κ.Ε.Π. ή στα αρμόδια γραφεία μητρώου του e-Ε.Φ.Κ.Α., (β) είτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, στο notify.gov.gr, (γ) είτε στην ΑΑΔΕ.

Πιο συγκεκριμένα:

Αν τα λάθη εντοπίζονται σε κάποιο από τα παρακάτω πεδία:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Πατρώνυμο
 • Μητρώνυμο
 • Φύλο
 • Χώρα Γέννησης
 • Υπηκοότητα
 • Ημερομηνία Γέννησης
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Τότε πρέπει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στο Μητρώο του Α.Μ.Κ.Α.

Αν τα λάθη εντοπίζονται σε κάποιο από τα παρακάτω πεδία:

 • Αριθμός Ταυτοποιητικού Εγγράφου
 • Τύπος Ταυτοποιητικού Εγγράφου
 • Ημερομηνία Έκδοσης Ταυτοποιητικού Εγγράφου

Τότε πρέπει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στο Φορολογικό Μητρώο.

Αν τα λάθη εντοπίζονται σε κάποιο από τα παρακάτω πεδία:

  • Στοιχεία Διεύθυνσης
  • Σταθερό τηλέφωνο
  • Κινητό τηλέφωνο
 • email

Τότε πρέπει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, ειδικά για τα στοιχεία κινητού τηλεφώνου και email μπορεί να τα συμπληρώσει ή να τα τροποποιήσει απευθείας στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης.

Κατάρτιση του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου

Μετά την υποβολή της αίτησης είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω των σημείων φυσικής εξυπηρέτησης (ΚΕΠ, ΚΚ, ΚΕΠΑ), ανοίγει το ηλεκτρονικό σύστημα κατάρτισης του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου.

Ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στους ιατρούς επιλογής του, οι οποίοι θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (κλικ εδώ).

Το μόνο στοιχείο που θα χρειαστούν οι ιατροί επιλογής του για τη συμπλήρωση του ιατρικού εισηγητικού είναι ο ΑΜΚΑ. Κατά τ’ άλλα η εφαρμογή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου ελέγχει διαλειτουργικά από μόνη της αν για αυτό τον ΑΜΚΑ υπάρχει ενεργή αίτηση.

Σημειώνεται ότι από 16/09/2022, όλοι οι ιατρικοί εισηγητικοί φάκελοι καταρτίζονται αποκλειστικά ψηφιακά και έγχαρτοι φάκελοι δεν γίνονται δεκτοί στο ΚΕΠΑ.

Υπογραμμίζεται ότι τα υποχρεωτικά περιεχόμενα ενός ιατρικού εισηγητικού φακέλου αποτυπώνονται στο αρ. 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕ.Π.Α. και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

 • Τα ακριβή στοιχεία του θεράποντος ιατρού (ονοματεπώνυμο, Α.Μ. Τ.Σ.Α.Υ., Α.Μ.Κ.Α., Ιατρικό Σύλλογο, ειδικότητα ιατρού, φορέα εργασίας ιατρού, τηλέφωνο, email, κλπ.)
 • το είδος του Εισηγητικού Φακέλου (Γενικός ή Ειδικός)
 • τις παθήσεις του αιτούντος με καταγραφή των κωδικών ICD-10 και τυχόν ORPHAcode ανά πάθηση
 • τη φαρμακευτική ή άλλη αγωγή, την οποία λαμβάνει ή στην οποία τυχόν υποβάλλεται ο αξιολογούμενος
 • τα ιατρικά δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τις παθήσεις,
 • κάθε άλλο στοιχείο που θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του από την Υ.Ε.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να αναρτώνται ψηφιακά στον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο και να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του. Ωστόσο, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του νέου συστήματος, τυχόν ιατρικά δικαιολογητικά που δεν δύνανται να αναρτηθούν ψηφιακά στην πλατφόρμα του ιατρικού εισηγητικού φακέλου, θα μπορούν να προσκομίζονται και παρατίθενται από το ασθενή, σε πρωτότυπη μορφή, στην υγειονομική επιτροπή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Μόλις ο ιατρός της κύριας πάθησης οριστικοποιήσει τον ιατρικό εισηγητικό φάκελο, θα ενημερωθεί αυτόματα το ΚΕ.Π.Α., έτσι ώστε να διοργανώσει ραντεβού για αξιολόγηση από την Υγειονομική Επιτροπή. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής και την έκδοση της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.), ο πολίτης μπορεί να τη χρησιμοποιήσει όπου επιθυμεί.

Αίτηση σε φυσικά σημεία εξυπηρέτησης

Εάν δεν μπορείτε για οποιοδήποτε λόγο να υποβάλλετε αίτηση ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα, τότε μπορείτε:

 • είτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιον για να κάνει την αίτηση για λογαριασμό σας
 • είτε να προσέλθετε σε ένα σημείο φυσικής εξυπηρέτησης, δηλαδή σε Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ), Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α., για να υποβάλλει την αίτηση για λογαριασμό σας ένας υπάλληλος, βάσει των πληροφοριών που θα του παρέχετε.

Τα δικαιολογητικά για αίτηση στα σημεία φυσικής εξυπηρέτησης

Οι πολίτες που θα πάνε να υποβάλλουν αίτηση στα ΚΕΠ, ΚΚ ή Γραμματείες ΚΕΠΑ, είναι απαραίτητο να φέρουν μαζί τους, οι ίδιοι ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, τα κάτωθι έγγραφα/δικαιολογητικά/στοιχεία:

 1. Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του αιτούντος.
 2. Για τους ανήλικους πολίτες που γεννήθηκαν στη χώρα και δεν διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητας είναι απαραίτητη η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος.
 3. Δελτίο ταυτότητας ή εν ισχύ διαβατήριο του νόμιμου/εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του αιτούντος, εφόσον προσέρχεται αυτός για την υποβολή της αίτησης.
 4. Σε περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν νόμιμα στη χώρα, ως ταυτοποιητικό στοιχείο, απαιτείται τίτλος νόμιμης διαμονής στη χώρα. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρονται τα εξής:
 • άδεια διαμονής σε ισχύ
 • βεβαίωση κατάθεσης για άδεια διαμονής (είτε η λεγόμενη «μπλε βεβαίωση», είτε η απλή «λευκή βεβαίωση» όσον αφορά στην κατηγορία της άδειας για εξαιρετικούς λόγους)
 • εθνική θεώρηση εισόδου (τύπου C ή D)
 • άδεια διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας σε ισχύ
 • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφαλιστικής και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

Σε περίπτωση αίτησης από νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το νομιμοποιητικό έγγραφο που αποδεικνύει την εκπροσώπηση, όπως ενδεικτικά: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, σχετική δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή απλή εξουσιοδότηση.

Ανάλογα με τον τύπο της αίτησης, απαιτούνται υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Σε περίπτωση αίτησης για παράταση πιστοποίησης ή επιδείνωση υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης ή αναθεώρησης ισχύουσας πιστοποίησης, ο αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει την εν ισχύ Γ.Α.Π.Α..

2. Σε περίπτωση αίτησης επιδείνωσης υπάρχουσας ή προσθήκης νέας πάθησης πριν τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την έκδοση της εν ισχύ Γ.Α.Π.Α., ο αιτών ή ο νόμιμος/εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει το αποδεικτικό στοιχείο νοσηλείας.

Σημειώνεται πως η αίτηση μπορεί να γίνει και από τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία.

Οικονομία

Γεωργιάδης: Νέες μειώσεις στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» εντός Φεβρουαρίου

Δημοσιεύθηκε

στις

Στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» και στην εξέλιξη των τιμών, αναφέρεται σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως λέει «14η εβδομάδα εφαρμογής του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» και από τα 833 προϊόντα 65 (7.80%) παρουσίασαν αύξηση, 48 (5.76%) παρουσίασαν μείωση, και 720 (86.43%) παρέμειναν σταθερά! Σε αξία συνόλου «Καλαθιού» η αξία έμεινε σταθερή. Εντός Φεβρουαρίου αναμένονται οι πρώτες νέες μειώσεις».

Ο υπουργός μάλιστα δημοσίευσε φωτογραφίες από επισκέψεις του σε σούπερ μάρκετ. Μαζί με τον Άδωνι Γεωργιάδη ήταν και ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης. 

Περισσότερα

Οικονομία

Εφορία: Δείτε ποιοι και πότε μπορούν να αμφισβητήσουν τα τεκμήρια

Δημοσιεύθηκε

στις

Αντίστροφα πλέον μετρά ο χρόνος για το ετήσιο ραντεβού 9 εκατ. φορολογούμενων με την Εφορία, καθώς στα μέσα Μαρτίου η ΑΑΔΕ θα ανοίξει την ηλεκτρονική πλατφόρμα και για άλλη μια χρονιά θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα τεκμήρια.

Ωστόσο oι πολίτες έχουν τα όπλα για να «πολεμήσουν» τα τεκμήρια. Συγκεκριμένα έχουν τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες, τα αυτοκίνητα και τα άλλα τεκμήρια.

Το τεκμήριο αμφισβητείται εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο από την πραγματική δαπάνη του φορολογουμένου και των εξαρτώμενων μελών που τον βαρύνουν, και αποδεικνύεται από τον υπόχρεο με βάση πραγματικά περιστατικά ή στοιχεία.

Τέτοια περιστατικά συντρέχουν ιδίως στο πρόσωπο των υπόχρεων, οι οποίοι:

Υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική.
Είναι άνεργοι και δικαιούνται βοήθημα ανεργίας.
Συγκατοικούν με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχουν μειωμένες δαπάνες διαβίωσης, λόγω αποδεδειγμένης συμβολής στις δαπάνες αυτές των συγγενών τους με την προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν εισόδημα από εμφανείς πηγές.
Είναι ορφανοί ανήλικοι οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης από κληρονομιά του πατέρα ή της μητέρας τους.
Είναι φυλακισμένοι.
Προσκομίζουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι για λόγους ανώτερης βίας πραγματοποίησαν δαπάνη μικρότερη από την αντικειμενική.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει πληρωθεί για έναν ολόκληρο χρόνο από την εργασία του και δεν έχει κανένα άλλο εισόδημα ούτε αυτός ούτε η σύζυγός του, τότε το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την ιδιοκτησία Ι.Χ. αυτοκινήτου αμφισβητείται και δεν υπολογίζεται.

Όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τη δήλωσή του και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του.

Η Φορολογική Διοίκηση (Δ.Ο.Υ.) ελέγχει την αλήθεια των ισχυρισμών και την ακρίβεια των αποδεικτικών στοιχείων του φορολογουμένου και μειώνει ανάλογα την ετήσια αντικειμενική δαπάνη, στην οποία αναφέρονται οι ισχυρισμοί και τα αποδεικτικά στοιχεία.

Η διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής δαπάνης και της πραγματικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης του γονέα ή του τέκνου που συμβάλλει στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης του υπόχρεου.

Προκειμένου για αντικειμενικές δαπάνες των τέκνων, η διαφορά αντικειμενικής δαπάνης καταλογίζεται σε εκείνον τον γονέα που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα.

Περισσότερα

Οικονομία

Επανεξετάζονται από μηδενική βάση 1.047 φοροαπαλλαγές

Δημοσιεύθηκε

στις

Φοροαπαλλαγές και επιδόματα θα τεθούν το επόμενο διάστημα υπό εξέταση, καθώς το σημερινό σύστημα λειτουργεί με ελάχιστα έως καθόλου κοινωνικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να ευνοούνται οικονομικά ισχυρές κοινωνικές ομάδες αλλά και φοροφυγάδες.

Οι φοροαπαλλαγές σήμερα ανέρχονται σε 1.047 και οι οποίες μάλιστα τη διετία της πανδημίας διογκώθηκαν για να ενισχύσουν φορολογουμένους και επιχειρήσεις, με το κόστος τους να έχει εκτιναχθεί στα 12,9 δισ. ευρώ. Στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου είναι να αλλάξει ο τρόπος χορήγησης φοροαπαλλαγών και επιδομάτων ακολουθώντας πρακτικές που ισχύουν στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά φοροαπαλλαγών μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι φοροαπαλλαγές ανέρχονται στο 26,7% των φορολογικών εσόδων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκπτώσεις δεν μπορούν να μετρηθούν, όπως για παράδειγμα στις κληρονομιές και τα κέρδη των τυχερών παιγνίων, καθώς δεν υποστηρίζονται μηχανογραφικά, κάτι που σημαίνει ότι το κόστος είναι πολύ υψηλότερο και μη μετρήσιμο.

Τα ανωτέρω δεδομένα, αλλά και το γεγονός ότι σχεδόν 7 στους 10 φορολογουμένους δηλώνουν εισοδήματα που δεν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ, κάτι που καταδεικνύει ότι όχι μόνο αποκρύπτεται φορολογητέα ύλη αλλά και ότι οι απαλλαγές και τα επιδόματα κατευθύνονται και σε αυτές τις ομάδες που αποφεύγουν να δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα. Υπό το πρίσμα αυτό η κυβέρνηση θα επανεξετάσει από μηδενική βάση φοροαπαλλαγές και επιδόματα, ενώ θα ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου και καταγραφής ηλεκτρονικά όλων των φοροαπαλλαγών προκειμένου να μπορούν να ελέγχονται ως προς το κόστος τους για τον προϋπολογισμό αλλά και πόσους επακριβώς φορολογουμένους αφορούν.

Οι διάσπαρτες λοιπόν φορολογικές δαπάνες θα αναθεωρηθούν και σε αρκετές περιπτώσεις θα δημιουργηθούν «σταθερές» απαλλαγές, που θα ενισχύουν κυρίως τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες και τις επενδύσεις.

Στρεβλώσεις

Κάποιες από τις φοροαπαλλαγές που ισχύουν σήμερα, αν και θεσπίστηκαν για να βοηθήσουν όσους ξεκινούν επιχειρηματική δραστηριότητα, οδηγούν σε στρέβλωση του συστήματος, καθώς πολλοί τις εκμεταλλεύονται αποκρύπτοντας τα πραγματικά τους εισοδήματα. Η νομοθεσία προβλέπει μειωμένο συντελεστή φορολογίας εισοδήματος κατά 50% για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας μιας επιχείρησης εφόσον τα εισοδήματα δεν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ. Παράλληλα, για πέντε χρόνια προβλέπεται απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος και μειωμένη κατά 50% προκαταβολή φόρου. Τα ανωτέρω μέτρα συμβάλλουν στη στήριξη όσων προχωρούν στην έναρξη δραστηριότητας, ωστόσο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για δήλωση χαμηλών εισοδημάτων που δεν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ, με στόχο να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση. Στην Ελλάδα οι αυτοαπασχολούμενοι είναι πάνω από μισό εκατομμύριο (618.000) και τα στοιχεία δείχνουν ότι ενώ κάνουν τζίρο περίπου 40 δισ. ευρώ, το δηλωθέν κέρδος τους φθάνει μόλις στα 3,5 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση έχει ζητήσει από το ΙΟΒΕ την εκπόνηση μελέτης με προτάσεις για αναμόρφωση του πλαισίου φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων.

Σε ό,τι αφορά τα επιδόματα, στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι τα ποσά που κατατίθενται στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα πρέπει σε ποσοστό πάνω από 50% να δαπανώνται μέσω κάρτας. Το μέτρο έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να επεκταθεί στο σύνολο των επιδομάτων που χορηγούνται σήμερα.

Στα 12,9 δισ. το κόστος για το Δημόσιο

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στη Βουλή, οι φοροαπαλλαγές ανέρχονται πλέον σε 1.047 από 716 που ήταν το 2016, εκτινάσσοντας στα 12,9 δισεκατομμύρια το κόστος για το ελληνικό Δημόσιο. Μεταξύ των σημαντικοτέρων είναι:
1. Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (200 απαλλαγές και εκπτώσεις). Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι φοροαπαλλαγές που χρησιμοποιήθηκαν από τα φυσικά πρόσωπα ξεπερνούν τις 10 εκατομμύρια περιπτώσεις, με το κόστος για τον προϋπολογισμό να υπολογίζεται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο τμήμα και συγκεκριμένα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ αφορά το αφορολόγητο όριο και τη μείωση του φόρου ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας (γονείς και παιδιά). Η φοροαπαλλαγή χρησιμοποιήθηκε σε 6,7 εκατομμύρια περιπτώσεις.
2. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων (200 απαλλαγές και εκπτώσεις). Απαλλαγές ύψους 1,3 δισ. ευρώ είχαν 53.021 επιχειρήσεις.
3. Φορολογία κεφαλαίου (129 εκπτώσεις και απαλλαγές): Συνολικά 5.082.163 φυσικά και νομικά πρόσωπα είχαν εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ, στον Ειδικό Φόρο Ακινήτων, στις μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές ύψους  3,89 δισ. ευρώ. Ειδικά στον ΕΝΦΙΑ οι απαλλαγές αφορούν περισσότερες από 5 εκατομμύρια περιπτώσεις, με το όφελος να είναι σχετικά μικρό και συγκεκριμένα 85 εκατ. ευρώ.
4. ΦΠΑ (75 εκπτώσεις και φοροαπαλλαγές). Το όφελος για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και καταναλωτές ήταν 821,934 εκατομμύρια ευρώ. Τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές έχουν οι υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης που γλιτώνουν 397 εκατομμύρια ευρώ.
5. Τέλη χαρτοσήμου (85 εκπτώσεις). Οι απαλλαγές ανήλθαν σε 73,7 εκατ. ευρώ
6.  Φόρος ασφαλίστρων. Οι μειώσεις έφθασαν τα 421,9 εκατ. ευρώ.
7. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (44 φοροαπαλλαγές). Το ύψος των απαλλαγών ήταν 1,17 δισ. ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να έχουν τα ενεργειακά προϊόντα με 589,6 εκατ. ευρώ και η αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά με 580,4 εκατ. ευρώ.
8. Τέλη ταξινόμησης οχημάτων (23 απαλλαγές). Οι εκπτώσεις διαμορφώθηκαν σε 121,69 εκατ. ευρώ.
9. Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων. Το ποσό των απαλλαγών ανήλθε σε 11,844 εκατ. ευρώ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα