Σάββατο 25 Μαρτίου 2023
Connect with us

Auto

Εισαγωγή μεταχειρισμένου ΙΧ: Βήμα-βήμα η νέα διαδικασία!

Δημοσιεύθηκε

στις

Αλλάζουν όλα από σήμερα Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στις εισαγωγές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ημιφορτηγών, λεωφορείων και φορτηγών καθώς τόσο οι έμποροι όσο και οι ιδιώτες καταναλωτές που θέλουν να εισάγουν κάποιο όχημα θα πρέπει να αναρτούν τα έγγραφα που απαιτεί η νέα νομοθεσία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που ονομάζεται Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων (ΜΕΜΟ) ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία αλλά και τα πρόστιμα χιλιάδων ευρώ.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκτιμά ότι με αυτό τον τρόπο θα περιοριστούν στο ελάχιστο τα φαινόμενο παραβατικότητας που έχουν να κάνουν με τον εκτελωνισμό των οχημάτων καθώς πλέον τα δεδομένα θα είναι online διαθέσιμα και θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να διασταυρωθούν και να ανακαλυφθούν οι επιτήδειοι έμποροι οι ιδιώτες καταναλωτές που εισάγουν οχήματα προσκομίζοντας πλαστά έγγραφα ώστε να μειώσουν το κόστος εκτελωνισμού.

Άλλωστε στο πρόσφατο παρελθόν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δημοσιοποίησε τα στοιχεία από έρευνα που πραγματοποίησε σύμφωνα με τα οποία περίπου στο 37% των ελεγχόμενων φακέλων από εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα διαπιστώθηκαν προβλήματα με τον ΦΠΑ ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι Αρχές ανακάλυψαν ότι είχαν προσκομιστεί βεβαιώσεις για τον εξοπλισμό των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων υποδεέστερες από τις πραγματικές ώστε να καταβληθεί χαμηλότερο Τέλος Ταξινόμησης.

Από σήμερα οι έμποροι εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αλλά και οι ιδιώτες καταναλωτές θα πρέπει να εισέρχονται στην ηλεκτρονικά πλατφόρμα του ΜΕΜΟ και να αναρτούν τα έγγραφα που ορίζει η νέα νομοθεσία που μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο αριθμός πλαισίου, η κατηγορία, η μάρκα, το μοντέλο, ο κυβισμός του κινητήρα, οι εκπομπές CO2, η ημερομηνία λήξης του ξένου ΚΤΕΟ, ο αριθμός της Δήλωσης Άφιξης Οχήματος, ο αριθμός και η ημερομηνία του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης 1ης Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα και οι εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας.

Να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με Διευκρινιστική Πράξη του Υπουργείου οι εισαγωγείς από 30/12/2022 έως και 27/02/2023 θα έχουν την δυνατότητα καταχώρισης των οχημάτων κατηγοριών Μ και Ν στο ΜΕΜΟ έως και 40 ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.

Από τις 28 Φεβρουαρίου 2023 και έπειτα η προθεσμία καταχώρισης των οχημάτων των κατηγοριών Μ και Ν στο ΜΕΜΟ μειώνεται σε έως 20 ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.

Οι εισαγωγείς οχημάτων που ανήκουν στις κατηγορίες Ο1, Ο2 και Ο3 θα υποχρεούνται να καταθέτουν τα στοιχεία των οχημάτων από τις 16 Ιανουαρίου 2024 και θα έχουν προθεσμία καταχώρισης έως 20 ημέρες μετά την κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας.

Η Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου, της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία ανά 3 μήνες από την έναρξη της λειτουργίας του θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στις καταχωρίσεις και σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβούς καταχώρισης θα επιβάλλει πρόστιμα από 500 έως και 2.000 ευρώ.

Αναλυτικά η διαδικασία καταχώρισης δεδομένων οχήματος

Αρχικά οι χρήστες θα πρέπει να συνδεθούν στον ηλεκτρονικό υπερσύνδεσμο https://memo.yme.gov.gr, προκειμένου να καταχωρίσουν τα στοιχεία των εν λόγω οχημάτων.

Κατά την καταχώριση των δεδομένων οχήματος εισαγωγής όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά:

Βήμα 1: Είσοδος του χρήστη «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» στην εφαρμογή μέσω Taxisnet.

Βήμα 2: Καταχώριση δεδομένων οχήματος εισαγωγής:

Κάθε καταχώριση οχήματος εισαγωγής στο M.E.M.O. παίρνει ένα μοναδικό αριθμό καταχώρισης και την ημερομηνία καταχώρισης.

Τα δεδομένα που καταχωρούνται είναι τα εξής:

α.  Αριθμός πλαισίου οχήματος (ο μοναδιαίος αριθμός)

-Πραγματοποιείται έλεγχος αν το πλαίσιο υπάρχει ήδη καταχωρημένο στο M.E.M.O.. Αν υπάρχει τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθους και ερώτηση για συμπλήρωση νέας εισαγωγής ή έξοδο. Αν δεν υπάρχει τότε  προχωρά στον  έλεγχο που περιγράφεται στο επόμενο εδάφιο.

-Πραγματοποιείται έλεγχος, με web service στο ΠΣΑΚ (κλήση με αριθμό πλαισίου), αν το όχημα κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα. Αν υπάρχει, εμφανίζεται μήνυμα λάθους στον Χρήστη και ερώτηση για συμπλήρωση νέας εισαγωγής ή έξοδο. Αν δεν υπάρχει ο χρήστης οδηγείται στην καταχώριση και των λοιπών στοιχείων.

β. Κατηγορία οχήματος (επιλογή από προκαθορισμένη λίστα: Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3,Ο1, Ο2, Ο3).

γ. Κατασκευαστικός οίκος (Μάρκα, επιλογή από προκαθορισμένη λίστα).

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ο κατασκευαστικός οίκος ο χρήστης επιλέγει «άλλο» και του επιτρέπεται να καταχωρήσει τη Μάρκα.

γ.2  Για τα λεωφορεία Μ2-Μ3, κατασκευαστικός οίκος του πλαισίου (Μάρκα, επιλογή από προκαθορισμένη λίστα).

δ.   Στοιχεία οχήματος:

δ.1. Μοντέλο.

δ.2. Τύπος.

δ.3 Παραλλαγή.

δ.4. Έκδοση.

ε.   Κυβισμός κινητήρα ( ή KWh στα ηλεκτρικά οχήματα).

στ. Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος (υποχρεωτικό, αν ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες οχήματος Ν1, Ν2, Ν3, Ο1, Ο2,Ο3).

ζ. Θέσεις καθημένων (υποχρεωτικό, αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3).

η. Αντιρρυπαντική τεχνολογία (επιλογή από προκαθορισμένη λίστα).

θ. Οι σταθμισμένες και συνδυασμένες εκπομπές CO2 (υποχρεωτικό για κατηγορίες Μ1 & Ν1).

ι. Ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας στην αλλοδαπή.

ια. Ημερομηνία λήξης δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή (εφόσον απαιτήθηκε να κατατεθεί στην Ελλάδα).

ιβ. Αριθμός ΔΑΟ (Δήλωση Άφιξης Οχήματος).

ιγ. Ημερομηνία ΔΑΟ.

ιδ. Αριθμός Πιστοποιητικού ταξινόμησης.

ιε. Ημερομηνία Πιστοποιητικού ταξινόμησης.

ιστ. Ημερομηνία κατάθεσης αίτησης χορήγησης 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα.

ιζ. Εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας (κείμενο με κενό μεταξύ των κωδικών ανακλήσεων, αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας υπάρχει η επιλογή «Δεν υπάρχουν».

Βήμα 3: Επισύναψη εγγράφων

H επισύναψη πραγματοποιείται ανά τύπο εγγράφου και υποχρεωτικά σε κάθε κατηγορία ο χρήστης «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» επισυνάπτει τα εξής απαιτούμενα έγγραφα:

1.Βεβαίωση αντιπροσώπου ή άλλης πηγής με πληροφορίες εξοπλισμού, που κατατέθηκε στο τελωνείο.

2.Δελτίο τεχνικού ελέγχου στην αλλοδαπή που κατατέθηκε για την ταξινόμηση στην Ελληνική Αρχή ταξινόμησης. Οι επιλογές του χρήστη είναι: α) επισύναψη και β) δεν απαιτήθηκε για την ταξινόμηση, καθώς το όχημα δεν ήταν υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

3.Πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

4.Παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα.

5.Διαγεγραμμένη άδεια κυκλοφορίας στην αλλοδαπή.

6.Πιστοποιητικό ταξινόμησης.

Βήμα 4: Ολοκλήρωση καταχώρισης και αποδοχή ότι τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν από τον χρήστη «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» είναι ακριβή και αληθή.

1.Ο «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» εισάγει στο σύστημα όλα όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις με τη δέσμευση ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και γνησιότητα των καταχωρημένων στοιχείων.

2.Επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση. Ο χρήστης μπορεί να δει τις αιτήσεις του και την κατάσταση αυτών (προσωρινά αποθηκευμένη, καταχωρημένη).

3.Κατά την απόπειρα του χρήστη «ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ» να υποβάλει οριστικά την καταχώρησή του στο Μ.Ε.Μ.Ο. εμφανίζεται μία ή δύο φορές μήνυμα υπενθύμισης ότι πρόκειται να υποβάλει οριστικά την καταχώρησή του και ότι θα πρέπει να προβεί πριν σε επαλήθευση των υποβληθέντων στοιχείων και εγγράφων καθώς μετά την οριστική καταχώριση αυτών δεν μπορεί πλέον να προβεί σε τροποποιήσεις.

4.Μετά την οριστική καταχώριση των υποβληθέντων στοιχείων και εγγράφων εμφανίζεται στον χρήστη ο αριθμός και η ημερομηνία καταχώρισης και δεν μπορεί πλέον να προβεί σε τροποποιήσεις αυτών αλλά μόνο να δει τις αιτήσεις που έχει υποβάλει και το περιεχόμενο αυτών.

Διαδικασία απόκτησης διαπιστεύσεων των χρηστών «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής» και «Εθνικός Διανομέας»

1.Όσον αφορά τους χρήστες με τον ρόλο «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής»: Η Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποστέλλει στην Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του εν λόγω Υπουργείου τα στοιχεία των υπαλλήλων της που προτείνει να έχουν πρόσβαση στο Μ.Ε.ΜΟ. προκειμένου να τους αποδοθούν διαπιστεύσεις χρήστη «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής».

2.Όσον αφορά τους χρήστες με τον ρόλο «Εθνικός Διανομέας»: Οι Εθνικοί Διανομείς οχημάτων την πρώτη φορά που συνδέονται στο Μ.Ε.Μ.Ο., συμπληρώνουν το προφίλ τους (ταχυδρομική διεύθυνση & διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)) υποχρεωτικά, σταθερό & κινητό τηλέφωνο προαιρετικά) και μετά συμπληρώνουν αίτηση, η οποία είναι αναρτημένη στο εν λόγω Μητρώο, προκειμένου να τους αποδοθούν διαπιστεύσεις χρήστη <Εθνικός Διανομέας>. Στη συνέχεια, η αίτηση αποστέλλεται συμπληρωμένη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) ψηφιακά υπογεγραμμένη με συνημμένο το ισχύον καταστατικό της εταιρείας.

3.Το Μ.Ε.Μ.Ο. παράγει έναν μοναδικό, για κάθε χρήστη, κωδικό ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του, στην περίπτωση που αυτός έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του.

4.Στην οθόνη της διαχείρισης χρηστών εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τους χρήστες του Μ.Ε.Μ.Ο. κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, καθώς και ο μοναδικός κωδικός που έχουν λάβει στην οθόνη τους.

5.Η αποδοχή του εγγεγραμμένου εθνικού διανομέα ως χρήστη του Μ.Ε.Μ.Ο. γίνεται μετά από την «Έγκριση χρήστη».

6.Για την Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων χρήστη του Μ.Ε.Μ.Ο.:

α. Οι χρήστες  «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής» και «Εθνικός Διανομέας» του Μ.Ε.Μ.Ο. δύνανται να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους [αναγνωριστικό χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password)].

β. Σε περίπτωση που οι χρήστες «ΥπΥΠΜΕ- Ελεγκτής» και «Εθνικός Διανομέας» του Μ.Ε.Μ.Ο.  επιθυμούν να προβούν σε αλλαγή των διαπιστευτηρίων τους ή έχουν ξεχάσει τα διαπιστευτήρια τους, ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 1 και 2, αντίστοιχα, του παρόντος παραρτήματος.

Πιέστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρο τον Οδηγό Χρήσης του ΜΕΜΟ που έχει εκδώσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αντιδρά ο ΣΕΕΑΕ για το ΜΕΜΟ και το ΕΜΠΑ!

Την έντονη αντίδραση του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ) προκάλεσε η ενεργοποίηση τόσο του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων (ΜΕΜΟ) όσο και η αναγκαστική εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ). 

Μάλιστα ο ΣΕΕΑΕ απέστειλε και αναφορά-αίτημα στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο οποίο επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι οι έμποροι μεταχειρισμένων αυτοκινήτων δεν είναι εισαγωγείς αλλά ούτε παραγωγοί οχημάτων ή ελαστικών οπότε και ζητούν την εξαίρεσή τους από την υποχρέωση εγγραφή τους στο ΕΜΠΑ.

Ειδικότερα η αναφορά-αίτημα αναγράφει ότι: «Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Αναφορικά με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Μ.Ε.Μ.Ο. και πιο συγκεκριμένα την υποχρέωση εγγραφής των εμπόρων μεταχειρισμένων στο μητρώο παραγωγών Ε.Μ.ΠΑ. (παρ. 2, άρθρο 15, ν.4819/2021 (Α’129)) ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της, έχουμε να κάνουμε την εξής διευκρίνηση προς αποφυγή παρερμηνειών.

Τα μέλη του Συνδέσμου μας που ασκούν ενδοκοινοτικό εμπόριο εντός της Ένωσης ΔΕΝ είναι εισαγωγείς (όπως ρητά αναφέρεται στο Άρθρο 3, παρ.42 του κανονισμού 2018/858 της EE) ούτε κεντρικοί εισαγωγείς/διανομείς στην Ελλάδα αλλοδαπών αυτοκινητοβιομηχανιών που πωλούν καινούργια οχήματα, αλλά απλοί έμποροι που μεταπωλούν μεταχειρισμένα οχήματα.

Κατά συνέπεια δεν πληρούν τον ορισμό “Παραγωγός” οχημάτων ή ελαστικών όπως αυτός ορίζεται στις παρ. 7 άρθρο 2 του Π.Δ. 116/2004 και παρ.6 άρθρο 2 του Π.Δ. 109/2004 και κατ’ επέκτασην εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής των σχετικών νομοθετικών διατάξεων για την υποχρεωτική τους εγγραφή στο Ε.Μ.ΠΑ. (Περίπτωση δ’, Άρθρο 2, YA 181504/2016)

Ως εκ τούτου αιτούμεθα την άμεση εξαίρεση των εμπόρων μεταχειρισμένων από την υποχρέωση εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ και κατά συνέπεια την ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις χρήση της πλατφόρμας Μ.Ε.Μ.Ο. από την 16η Ιανουαρίου οπότε και αρχίζει η υποχρεωτική χρήση της.»

newsauto.gr

Auto

Σοκ το κόστος ανανέωσης του διπλώματος

Δημοσιεύθηκε

στις

Αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα θα βρεθούν εκατομμύρια οδηγοί… που απέκτησαν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης το 2013 ή καλύτερα την πλαστική κάρτα άδεια οδήγησης ή την απέκτησαν από αντικατάσταση λόγω απώλειας ή φθοράς του παλαιού διπλώματος καθώς το 2028 για να ανανεώσουν το δίπλωμά τους θα πρέπει να περάσουν και πάλι από τους γιατρούς και να πληρώσουν παράβολα ύψους 128 ευρώ!

Η πρώτη «φουρνιά» των οδηγών που θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα θα είναι όσοι έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά άδεια οδήγησης μετά τις 19 Ιανουαρίου 2013 όποτε και οι Διευθύνσεις Μεταφορών έδιναν τις νέες πλαστικές κάρτες οδήγησης οι οποίες λήγουν το 2028!

Επίσης όσοι παλαιότεροι οδηγοί είχαν το χάρτινο ροζ-δίπλωμα και το έχουν αντικαταστήσει με πλαστική κάρτα άδειας οδήγησης επίσης και εκείνοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους… γιατρούς καθώς μόνο με την επίσκεψή τους σε αυτούς θα μπορούν να ανανεώσουν τις άδειες οδήγησής τους καταβάλλοντας βέβαια και τα παράβολα των 128 ευρώ.

Να υπενθυμίσουμε πως το κόστος ανανέωσης της άδειας οδήγησης ανέρχεται σε 128 ευρώ καθώς περιλαμβάνει ένα παράβολο 50 ευρώ για ανανέωσης, ένα παράβολο 30 ευρώ για την έκδοση του διπλώματος και έναν παράβολο παγίου τέλους  χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ τρίτων 18 ευρώ (108 ευρώ συνολικά) και δύο παράβολα των 10 ευρώ έκαστο που αφορούν στους γιατρούς. Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι από τον Ιανουάριο του 2022 η αμοιβή 10 ευρώ του γιατρού έχει καταργηθεί και ο κάθε γιατρός μπορεί να ζητήσει αυτό που πιστεύει ότι αξίζει η εξέτασή του για την έκδοση του Πιστοποιητικού υγείας. Οι περισσότεροι γιατροί ζητούν πλέον 20 ευρώ (έκαστος) οπότε και το κόστος της ανανέωσης μπορεί να ανέλθει και στα 148 ευρώ αλλά σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι που έχουν παραμείνει στα 10 ευρώ…

Όσοι πάλι έχουν κρατήσει το παλαιό ροζ χάρτινο τρίπτυχο δίπλωμα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχει ισχύ μέχρι τις 19 Ιανουάριου του 2033 και αμέσως μετά θα πρέπει να το ανανεώσουν αποκτώντας την πλαστική κάρτα οδήγησης.

Άλλωστε υπάρχει Κοινοτική Οδηγία που προβλέπει την αντικατάσταση όλων των παλαιών διπλωμάτων έως το 2033 και την διοικητική αναθεώρησή τους κάθε 15 έτη.

Στην Ελλάδα ωστόσο φαίνεται ότι τα πράγματα έγιναν πιο περίπλοκα καθώς η διοικητική αναθεώρηση των αδειών οδήγησης προβλέπει και γιατρούς αλλά και το παράβολο της ανανέωσης που κοστίζουν σήμερα 128 ευρώ.

Για παράδειγμα ένας νέος 18 ετών που έβγαλε για πρώτη φορά άδεια οδήγησης το 2013 θα πρέπει το 2028 να ανανεώσει το δίπλωμά του και να πληρώσει 128 ευρώ και κατόπιν το 2043 που θα είναι 48 ετών θα πρέπει να ανανεώσει και πάλι την άδεια οδήγησής του και κατόπιν το 2058 όποτε και θα είναι 63 ετών. Δηλαδή ο νέος οδηγός θα χρειαστεί να περάσει από γιατρούς τρεις φορές μέχρι τα 63 έτη καταβάλλοντας κάθε φορά από 128 ευρώ ενώ με το παλαιό δίπλωμα η πρώτη ανανέωση θα πραγματοποιούνταν μόλις έκλεινε τα 65 έτη!

Αν πάλι κάποιος παλαιός οδηγός άλλαξε την παλαιά χάρτινη άδειά οδήγησης το 2015 λόγω φθοράς ή απώλειας τότε το 2030 θα πρέπει να την ανανεώσει και να ξαναπεράσει από γιατρούς ασχέτως την ηλικία του που μπορεί να είναι πολύ κάτω των 65 ετών. Δηλαδή και ο παλαιός οδηγός θα πρέπει να ανανεώνει την άδειά οδήγησής του κάθε 15 έτη ανεξάρτητα την ηλικία του έως ότου φτάσει την ηλικία των 65 ετών. Αν είχε κρατήσει το παλαιό ροζ τρίπτυχο χάρτινο δίπλωμα η πρώτη ανανέωση θα πραγματοποιούνταν μόλις έκλεινε τα 65 έτη.

Να υπενθυμίσουμε ότι με την συμπλήρωση της ηλικίας των 65 ετών, για όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων, η ισχύς τους κατά την ανανέωση δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 3 χρόνια και για οδηγούς άνω των 80 ετών η ανανέωση περιορίζεται στα 2 χρόνια.

Περισσότερα

Auto

Έρχονται στην Ευρώπη τα γιαπωνέζικα αυτοκινητάκια;

Δημοσιεύθηκε

στις

Εδώ και αρκετές δεκαετίες, η γιαπωνέζικη αγορά έχει μία ιδιαιτερότητα, η οποία εμφανίζεται μόνο εκεί και σχετίζεται με τις τοπικές ανάγκες κυκλοφορίας.

Τα πολύ μικρά γιαπωνέζικα αυτοκινητάκια, τα λεγόμενα και Kei-cars είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στην χώρα, αποτελώντας μία ιδανική λύση για τις πόλεις της Ιαπωνίας που η κυκλοφορία είναι έντονη και δεν υπάρχουν χώροι για παρκάρισμα.

Τα Kei cars έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές εγκεκριμένες προδιαγραφές, συγκεκριμένες διαστάσεις και όρια στον κυβισμό του κινητήρα, και πρωτοκυκλοφόρησαν δειλά αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να προσφέρουν μια εύκολη και απλή λύση μετακίνησης σε μια χώρα που προσπαθούσε να επανέλθει από την καταστροφή.

Στην καθιέρωσή τους συνέβαλλαν και άλλοι παράγοντες όπως η χαμηλή φορολόγηση, τα περιορισμένα ασφάλιστρα, καθώς και το γεγονός ότι εξαιρούνταν από το νόμο που επέβαλε σε όποιον αγόραζε αυτοκίνητο να έχει δικό του χώρο στάθμευσης. 

Παρά το ότι αρκετές από αυτές τις κρατικές ενισχύσεις έχουν ατονήσει, τα μικρά αυτά αυτοκίνητα παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ιαπωνία, έχοντας το 1/3 της αγοράς των 4,2 εκατομμυρίων μονάδων που ήταν πέρσι.

Τα αυτοκίνητα αυτά δεν βγήκαν ποτέ εκτός Ιαπωνίας, με ελάχιστες εξαιρέσεις όπως τα Honda Beat, Honda S660 και Suzuki Capuccino μεταξύ άλλων. Όμως όπως φαίνεται αυτό ίσως αλλάξει μέσα στα επόμενα χρόνια, καθώς τα microcars αρχίζουν να γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία και στην Ευρώπη.

Η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση, ιδίως σε πρωτεύουσες όπου θα απαγορευθούν τα συμβατικά μοντέλα, κάνει απαραίτητη την ύπαρξη μικρών και φθηνών ηλεκτρικών μοντέλων αποκλειστικά για αστική χρήση. Τέτοια παραδείγματα είναι τα Dacia Spring (το οποίο τα πήγε αρκετά καλά στην Ευρώπη πέρσι) ή το Citroen Ami, το οποίο μάλιστα έχει και το πλεονέκτημα της πολύ χαμηλής τιμής.

Κάπου εδώ θα μπορούσαν να χωρέσουν και τα μικρά ιαπωνικά μοντέλα, όπως το Nissan Sakura. To μοντέλο της Nissan ψηφίστηκε ως το αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ιαπωνία και η τιμή του είναι εκεί γύρω στα 12.500 ευρώ, με τελική ταχύτητα γύρω στα 140 χλμ/ώρα και αυτονομία πάνω από 200 χιλιόμετρα.

Το θέμα με όλα αυτά τα αυτοκίνητα είναι ότι θα πρέπει να είναι συμβατά με τους κανονισμούς της Ε.Ε. σε ό,τι έχει να κάνει με τους κανονισμούς ασφαλείας και τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Αυτό δεν είναι σίγουρο ότι είναι οικονομικά συμφέρον για τις εταιρίες έτσι ώστε να τα φέρουν στην Ευρώπη. Και αν το κάνουν θα πρέπει να ανεβάσουν αρκετά την τιμή τους, κάτι που θα τα κάνει να χάσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χαμηλής τιμής.

Όπως και να έχει πάντως, τα γιαπωνέζικα kei-cars είναι μία καλή “δεξαμενή” ιδεών και τεχνολογίας αν οι εταιρίες αποφασίσουν να κινηθούν σε τόσο μικρά αυτοκίνητα. Αρκεί βέβαια η τιμή τους να είναι κάτω από το όριο των 15.000 ευρώ, για να είναι ελκυστικά.

Το σίγουρο είναι πάντως ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η έμφαση θα δοθεί στα πολύ μικρά αστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, οπότε ίσως οι Ιάπωνες να έχουν την ευκαιρία να δώσουν τα “φώτα” τους στους Ευρωπαίους, έχοντας όλη αυτή την πολύχρονη παράδοση πίσω τους.

Περισσότερα

Auto

Πως το Drive to Survive άλλαξε για πάντα τη Formula 1

Δημοσιεύθηκε

στις

Η αρχή της άνοιξης δε φέρνει μόνο ήλιο και την προσμονή για το καλοκαίρι. Φέρνει και την έναρξη της σεζόν 2023 στο πρωτάθλημα της Formula 1. Κάτι που εκτός από περισσότερες επιλογές για live στοίχημα στη Novibet σημαίνει και μια ολοκαίνουργια σεζόν στο Drive to Survive. Ένα αθλητικό reality που άλλαξε για πάντα το πως βλέπει ο κόσμος το ακριβότερο και δημοφιλέστερο πρωτάθλημα αυτοκινήτων του κόσμου.

Βλέποντας και την τελευταία σεζόν, που στην ουσία επαναλαμβάνει το μοτίβο των προηγούμενων πέντε με ελάχιστες προσθαφαιρέσεις, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι κρατάει εκατομμύρια κόσμου καθηλωμένο στις οθόνες του κάθε φορά που κυκλοφορούν καινούργια επεισόδια. Τόσο μάλιστα που το Netflix ακυρώνει αρκετές από τις τηλεοπτικές σειρές που παράγει το ίδιο, προς όφελος των κάθε είδους reality και ντοκιμαντέρ. Και ενώ αρκετά μεγάλο κομμάτι του κόσμου αντιδρά στα κοψίματα αυτά, φαίνεται πως το συνδρομητικό δίκτυο έχει χτυπήσει «φλέβα χρυσού» με παραγωγές όπως το Drive to Survive.

Οι υπεύθυνοι της FIA, του οργανισμού που βρίσκεται πίσω από το πρωτάθλημα της Formula 1, έχουν ιστορικό στη λήψη καλών αποφάσεων. Έχουν χτίσει άλλωστε ένα brand δισεκατομμυρίων, που γεμίζει πίστες 500 και πλέον χιλιάδων ανθρώπων όποτε έχει αγώνα. Το να επιτρέψουν στις κάμερες του Netflix να μπουν στα παρασκήνια της διοργάνωσης αποδείχτηκε μια κίνηση – κλειδί για τη δημοτικότητα του σπορ. Ειδικά σε μια περίοδο σημαντικών προκλήσεων.

Καταρχήν απέβαλλε το «απρόσιτο» προφίλ των οδηγών – σταρ από τις συνειδήσεις του κόσμου. Για δεκαετίες οι οδηγοί του κορυφαίου πρωταθλήματος μηχανοκίνητων στον κόσμο αντιμετωπίζονταν περίπου ως «θεότητες». Τόσο από τα media όσο και από τον κόσμο. Απρόσιτοι και αγοραφοβικοί, τόσο πορωμένοι με το τιμόνι που σπάνια έδιναν σημασία στις εκδηλώσεις του κοινού γύρω τους. Πλέον, η παραγωγή της εκπομπής εστιάζει κατά κύριο λόγο στο να αναδείξει το χαμογελαστό (αν και όχι πάντα) πρόσωπο) των σημερινών πρωταγωνιστών. Νέα – ως επί το πλείστον – παιδιά που βλέπουν τη Formula 1 όχι μόνο σαν ένα επικίνδυνο και επικερδές σπορ. Ακόμα και ο βαρύς Lewis Hamilton, που φέρει τον τίτλο του Sir στη Μεγάλη Βρετανία, αναδεικνύεται  σε έναν πολύπλευρο και ενδιαφέροντα χαρακτήρα μέσω της εκπομπής.

Και δεν είναι μόνο αυτό….Η FIA χρησιμοποιεί έξυπνα το show για να δείξει στον κόσμο πως απαντά ο οργανισμός στις προκλήσεις των καιρών μας. Στις προκλήσεις αναφορικά με την ασφάλεια των οδηγών και των αυτοκινήτων, στις προκλήσεις αναφορικά με το περιβάλλον αλλά και με την κοινωνική ευαισθητοποίηση της ομοσπονδίας. Αφαίρεσε από τα μονοθέσια όλες τις διαφημίσεις που δε συνάδουν με την εποχή μας (τσιγάρα, αλκοόλ), ενώ σε αρκετά επεισόδια εστιάζει στις συζητήσεις εντός των ομάδων για τα νέα καύσιμα που είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον. Έστω και αν τα καύσιμα των μονοθεσιών καθαυτά είναι ένα μικρό ποσοστό της ζημιάς που προκαλείται στο περιβάλλον σε κάθε Grand Prix. Πέτυχε όμως το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από την ευαισθητοποίηση του κόσμου μέσω του show.

Τέλος, δεν μπορούμε να παραλείψουμε και μια αναφορά στον κορυφαίο ίσως λόγο που η FIA επιμένει να στηρίζει την παραγωγή του Drive to Survive. Η αγορά των ΗΠΑ υπήρξε για δεκαετίες απρόσιτη για τη Formula 1. Τα αφεντικά της είχαν δοκιμάσει τα πάντα. Από αγώνες σε οβάλ πίστες του Indy 500 μέχρι στοχευμένες συμμετοχές Αμερικανών οδηγών και ομάδων στο πρωτάθλημα. Τίποτα δε λειτουργούσε. Μέχρι που το ντοκιμαντέρ του Netflix έκοψε μια για πάντα το «γόρδιο δεσμό». Ότι δεν κατάφεραν τα παραπάνω τα κατάφερε το Netflix μέσα από 10 επεισόδια των 45’. Εξήγησε στον Αμερικάνο θεατή τι είναι η Formula 1. Πόσο δημοφιλής είναι στον υπόλοιπο πλανήτη, πόσο επικίνδυνο και συναρπαστικό μπορεί να γίνει μπροστά και πίσω από τις κάμερες και πόσο διαφορετικό είναι σε σχέση με τα δικά τους πρωταθλήματα μηχανοκίνητων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως η σεζόν που ξεκινάει θα δει για πρώτη φορά τρεις αγώνες σε έδαφος ΗΠΑ: Miami, Austin και ντεμπούτο για την πίστα του Las Vegas. Ποιος άραγε θα περίμενε κάτι τέτοιο πριν μερικά χρόνια….

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα