Σάββατο 25 Μαρτίου 2023
Connect with us

Ελλάδα

Πώς θα λειτουργούν οι οργανισμοί διαχείρισης τουριστικών προορισμών

Δημοσιεύθηκε

στις

Το πλαίσιο λειτουργίας των οργανισμών διαχείρισης προορισμών (DMΜO) παρουσίασε το υπουργείο Τουρισμού. Οι οργανισμοί διαχείρισης προορισμών έχουν ως στόχο την προβολή, την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη της βιώσιμης περιφερειακής οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών.

Για την αντιμετώπιση των σύνθετων αναπτυξιακών προκλήσεων στον τομέα του τουρισμού, και φαινομένων όπως ο υπερτουρισμός, συντάχτηκε τον Δεκέμβριο ο νόμος 4875 ΦΕΚ Α 250/23.12.2021, «περί Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και άλλων ρυθμίσεων για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης». Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) δύνανται να λειτουργήσουν και ως οργανισμοί διαχείρισης και προώθησης προορισμού.

Στόχο αποτελεί η ενίσχυση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και η αντιμετώπιση του υπερτουρισμού.

Οι 10 αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητές τους εμπίπτει, κατ’ αρχάς, ο στρατηγικός σχεδιασμός για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προορισμού, μέσω της υπεύθυνης εκμετάλλευσης των πόρων και των αξιοθεάτων, η οποία διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Ο DΜMO θα πρέπει να έχει την ικανότητα να φέρνει σε επαφή όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με κοινό στόχο τη θεσμική βελτίωση στο μάρκετινγκ και στη διαχείριση. Δεύτερον, θα λαμβάνει την τουριστική πολιτική του προορισμού που θα αποφασίζεται από την κεντρική κυβέρνηση ως κατευθυντήρια γραμμή στον σχεδιασμό, στη λήψη αποφάσεων και στην κατεύθυνση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του προορισμού. Τρίτον, θα πρέπει να επενδύει σε εργαλεία συλλογής δεδομένων, διασφαλίζοντας ότι όλες οι στρατηγικές αποφάσεις θα είναι τεκμηριωμένες. Τέταρτον, θα συγκεντρώνει τη λεπτομερή γνώση των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων της αγοράς, των τουριστικών προϊόντων και των εμπειριών στις οποίες θα βασιστεί η ποιοτική ανάπτυξη του προορισμού, σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους και με βάση τους τουριστικούς πόρους του προορισμού. Πέμπτον, θα μεριμνά για την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων και συστημάτων στην επιχειρηματική κουλτούρα. Εκτον, θα εποπτεύει την εφαρμογή του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου που θα έχει καταρτιστεί με βάση το ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο του προορισμού. Εβδομον, θα αναπτύσσει στρατηγικές και τακτικές διαχείρισης κρίσεων. Ογδοον, θα παρέχεται στους υπαλλήλους του οργανισμού διαχείρισης προορισμών κατάλληλη και συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων. Ενατον, θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία, την εφαρμογή και τον έλεγχο του στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ που θα προκύπτει έπειτα από συντονισμό της τουριστικής προβολής του προορισμού σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Δέκατον, θα είναι υπεύθυνος τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων στον προορισμό του, όσο και για τη σταθερή χρηματοδότηση. Επιπλέον, προβλέπεται να λειτουργεί ως «παρατηρητήριο βιώσιμου τουρισμού», δηλαδή ένα σύστημα συλλογής, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων, με βάση τις ανάγκες και τα στρατηγικά ερωτήματα που θέτει ένας τουριστικός προορισμός.

Περισσότερα

Ελλάδα

Γιατί τρώμε μπακαλιάρο με σκορδαλιά την 25η Μαρτίου

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο μπακαλιάρος -και δη με σκορδαλιά– είναι το παραδοσιακό έδεσμα στα ελληνικά τραπέζια μετά από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.  

Μέσα στην περίοδο της Τεσσαρακοστής η νηστεία καταλύεται, διαφοροποιείται δηλαδή, τρεις φορές, δίνοντας μια ευκαιρία στους πιστούς για «ενδυνάμωση».

Η πρώτη από αυτές τις εξαιρέσεις είναι ανήμερα της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπως έχει καθιερωθεί η 25η Μαρτίου.

Πρόκειται για μια χαρμόσυνη εορτή μέσα στην περίοδο του πένθους της Σαρακοστής και επειδή είναι θεομητορική εορτή, αφιερωμένη στην Παναγία και ως εκ τούτου ιδιαίτερα σημαντική, καταλύονται το ψάρι, το έλαιο και ο οίνος.

Ο μπακαλιάρος έφτασε στο ελληνικό τραπέζι περί τον 15ο αιώνα και καθιερώθηκε άμεσα ως το εθνικό φαγητό της 25ης Μαρτίου, καθώς με εξαίρεση τα νησιά μας, το φρέσκο ψάρι αποτελούσε πολυτέλεια για τους φτωχούς κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Έτσι, ο παστός μπακαλιάρος, που δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη συντήρηση, αποτέλεσε την εύκολη και φθηνή συνάμα λύση, έθιμο που κρατά μέχρι τις μέρες μας.

 

Στα Επτάνησα τη σκορδαλιά τη λένε και αλιάδα (αλλά και αγιάδα, με βάση την τοπική προφορά) που είναι δάνειο από τα βενετικά (agliata στα σημερινά ιταλικά). Φαίνεται ότι από τον συμφυρμό των λέξεων «σκόρδο» και «αλιάδα» προέκυψε ο τύπος σκορδαλιάδα και από εκεί, με απλολογία, ο σημερινός «σκορδαλιά».

Αυτή τουλάχιστον την ετυμολογία δίνουν τόσο το ΛΚΝ όσο και το Ετυμολογικό του Μπαμπινιώτη.

Κάτι σαν σκορδαλιά έφτιαχναν και οι αρχαίοι, βέβαια, και μια από τις λέξεις που είχαν ήταν «μυττωτός». Πάλι στους Αχαρνείς, στην αρχή του έργου, ο Δικαιόπολις έχει μαζί του μια σακούλα σκόρδα που του την αρπάζουν οι Θράκες μισθοφόροι, οι Οδόμαντες, κι εκείνος ολοφύρεται για τη σκορδαλιά που θα έφτιαχνε (Οἴμοι τάλας, μυττωτὸν ὅσον ἀπώλεσα)

Όταν θέλουμε να πούμε ότι από κάτι απουσιάζει το πιο απαραίτητο, το ειδοποιό συστατικό του, λέμε ότι μοιάζει με «σκορδαλιά χωρίς σκόρδο»

Το σκόρδο είναι το Allium sativum, κρόμμυον το σκόροδον και, παρόλο που είναι ιθαγενές της Κεντρικής Ασίας, βρίσκεται στα μέρη μας από πολύ παλιά, αφού, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, οι εργάτες που έχτισαν την Πυραμίδα του Χέοπα είχαν στο σιτηρέσιό τους κρεμμύδια, σκόρδα και ραπανάκια.

Όμως και στην αρχαία Ελλάδα ήταν πολύ διαδεδομένο το σκόρδο, όπως φαίνεται από την παρουσία του στις κωμωδίες του Αριστοφάνη –τα μεγαρίτικα σκόρδα ήταν ονομαστά για το μεγάλο μέγεθός τους και στους Αχαρνείς, που είναι γραμμένοι μέσα στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ο Μεγαρίτης παραπονιέται στον Δικαιόπολη ότι οι Αθηναίοι στις επιδρομές τους τα ξερίζωναν.

Στα αρχαία λεγόταν σκόροδον, αλλά ήδη από την κλασική εποχή εμφανίζεται και ο τύπος σκόρδον, που τελικά επικράτησε.

Το σκόρδο ήταν και είναι το προσφάι των φτωχών, ακόμα περισσότερο στην αρχαιότητα, που το διαιτολόγιο ήταν πολύ φτωχότερο από σήμερα. Ήταν ακόμα βασικό στοιχείο στο σιτηρέσιο των στρατιωτών, γι’ αυτό και οι αρχαίοι είχαν την παροιμιώδη φράση «μη σκόρδου (φάγω)» δηλαδή να μη μπλέξω σε περιπέτειες.

Περισσότερα

Ελλάδα

Αλλάζει η ώρα: Αύριο χάνουμε μια ώρα ύπνου

Δημοσιεύθηκε

στις

Αύριο, Κυριακή (26/3) στις 03:00 ξημερώματα αλλάζει η ώρα, με τα ρολόγια μας να πηγαίνουν μία ώρα μπροστά, δηλαδή στις 04:00.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα.

Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ».

Πότε εφαρμόστηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα

Στην Ευρώπη, η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε η αλλαγή ώρας ήταν το καλοκαίρι του 1916, εν μέσω πολέμου, στη Γερμανία, προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό να μπορεί να παράγει καλύτερα πολεμικό υλικό χωρίς να καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύμα.

Στην Ελλάδα η θερινή ώρα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932, στη συνέχεια όμως εγκαταλείφθηκε.

Αργότερα, κατά τη δεκαετία του ‘70, μετά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 1973, αποφασίστηκε η υιοθέτηση της θερινής ώρας από μεγάλο μέρος των κρατών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, η οποία το εφάρμοσε πια το 1975.

Περισσότερα

Ελλάδα

Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα Μ-346 στην Καλαμάτα

Δημοσιεύθηκε

στις

Έρχονται στην Καλαμάτα τα πρώτα Jet που θα απογειώσουν την εκπαίδευση των νέων Ικάρων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η έναρξη της νέας εποχής για την εκπαίδευση των Ικάρων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Μέσα στον Απρίλιο είναι προγραμματισμένο να προσγειωθεί το πρώτο από τα συνολικά 10 Jet τύπου Μ-346 της ιταλικής Leonardo, που πρόκειται να αντικαταστήσουν τα υπέργηρα αεροσκάφη Τ-2, τα οποία αποσύρονται μετά από 50 χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση των Ικάρων. Η συμφωνία με τους ισραηλινούς που έχουν αναλάβει και την αναβάθμιση της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα περιλαμβάνει 3.500 ώρες πτήσης με τα Μ-346 ετησίως.

Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα Μ-346 στην Καλαμάτα

Το M-346 είναι αεριωθούμενο, σχεδιασμένο για την προηγμένη – απαιτητική εκπαίδευση πιλότων μαχητικών, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δυνατοτήτων σε συνδυασμό με μακροπρόθεσμη αξιοπιστία. Ο συγκεκριμένος τύπος βρίσκεται ήδη σε υπηρεσία με τις αεροπορικές δυνάμεις της Ιταλίας, της Σιγκαπούρης, του Ισραήλ, της Πολωνίας και του Κατάρ.

Ήδη, όπως έχουμε γράψει στο enikos.gr, από τον περασμένο Ιανουάριο στο Κέντρο Εκπαίδευσης της Καλαμάτας επικρατεί οργασμός έργων για την ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων με το μεγαλύτερο πλέον μέρος του στόλου των αεροσκαφών Τ-6 να βρίσκεται σε λειτουργία. Σημειώνεται ότι κατασκευαστικές εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, με το πρώτο εκπαιδευτικό κτίριο να έχει παραδοθεί, ενώ σε λειτουργία βρίσκεται ήδη το Κέντρο Ανεφοδιασμού (Logistics Center) στην αεροπορική βάση και της υποστήριξης για τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη T-6. Ταυτόχρονα, σημειώνεται η πρόοδος που έχει γίνει για την παραγωγή του νέου αεροσκάφους M-346, των διασυνδεδεμένων προσομοιωτών πτήσης και των Επίγειων Εκπαιδευτικών Σταθμών στη βάση.

Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα Μ-346 στην Καλαμάτα

Μέσα από τη διακρατική συμφωνία μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, η Elbit Systems έχει αναλάβει από τον Απρίλιο 2021 τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης Πιλότων στην 120 ΠΕΑ Καλαμάτας.

Η σπουδαιότητα του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πιλότων στην Καλαμάτα είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθότι ενισχύει σημαντικά τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας και του Ισραήλ, μια σχέση μείζονος γεωπολιτικής αξίας που έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλούς τομείς.

Το βίντεο είναι από τις δοκιμαστικές πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον περασμένο Ιανουάριο στην Ιταλία.

enikos.gr

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα