Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023
Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Αναγκαιότητα να υπάρξει δευτεροβάθμιος έλεγχος στα παλιά κτίρια της Πάτρας σύμφωνα με τους στατικούς μηχανικούς

Εδώ και τώρα αντισεισμικός έλεγχος

Δημοσιεύθηκε

στις

Της Τέτας Γιαννάρου

Κοινός τόπος των δηλώσεων στην «Γ» των έγκριτων σεισμολόγων Κώστα Παπαζάχου και Γεράσιμου Παπαδόπουλου είναι αν είναι δυνατόν η σεισμική συγχορδία που έχει θα διεγείρει ρήγμα 400μέτρων θα επηρεάσει το Κυπριακό και Ελληνικό τόξο, γεγονός που δημιουργεί έντονο προβληματισμό.

Ειδικότερα, συνομολογούν ενδεχόμενη επίδραση στη χώρα μας παρά τον αναχαιτιστικό παράγοντα της μεγάλης απόστασης, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα είναι διάσπαρτη ρηγμάτων τόσο σε ηπειρωτικό και υποθαλάσσιο χώρο.

«Ανά πάσα στιγμή μπορεί νε έχουμε έναν μεγάλο σεισμό καθότι στη χώρα μας γίνονται 15-20 σεισμοί άνω των 5 Ρίχτερ κάθε χρόνο με συχνότητα δύο και τρεις κάθε μήνα» δήλωσε στην «Γ» ο καθηγητής Παπαζάχος.

«Σύμφωνα με την διεθνή επιστημονική έρευνα σεισμοί του μεγέθους του Γκαζιαντέπ πληρούν τις προϋποθέσεις να διεγείρουν ρήγματα των γειτονικών περιοχών μηδέ εξαιρουμένου του Κυπριακού τόξου και της Ανατολικής Μεσογείου γεγονός που αφήνει ανοικτά ενδεχόμενα και για τη χώρα μας», δηλώνει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Όμως και οι δυο αναφερόμενοι στη Αχαΐα υποστηρίζουν ότι τα ρήγματα της ευρύτερης περιοχής δίνουν σεισμούς της τάξης των 6, 6,5 έως 7 ρίχτερ.

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι: Είμαστε έτοιμοι για έναν σεισμό αυτών των μεγεθών; -Ποια η κατάσταση των κτηριακών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως στην Πάτρα που είναι πολυπληθέστερη;- Τι γίνεται με τα προ των αντισεισμικών κανονισμών κτίρια; -Τι συμβαίνει με τα ανεγερθέντα με τον κανονισμό του 1984; Καλύπτονται με αντισεισμικοί προστασία τα κτίρια με τον αντισεισμικό σχεδιασμό του 1995 και του -2008; Τι γίνεται με τα λιθόκτιστα διατηρητέα;

Στα ερωτήματα απαντούν ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κατασκευών και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Σεισμικού Προσομοιωτή, που δραστηριοποιείται κυρίως στην πειραματική μελέτη της συμπεριφοράς κατασκευών, στο σχεδιασμό/ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος και στην ανθεκτικότητα τους σε ακραίες δράσεις, Ευστάθιος Μπούσιας και ο πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Αχαΐας με κύριο γνωστικό αντικείμενο την στατικότατα κτιρίων Παναγιώτης Χριστόπουλος

«Οι προγενέστεροι σεισμοί έδειξαν πως σε γενικές γραμμές τα κτίρια στην Πάτρα επέδειξαν καλή αντισεισμική συμπεριφορά υπό την έννοια των μη εκτεταμένων βλαβών και ολικής καταστροφής. Ειδικότερα όσα εκ των κτιρίων έχουν κατασκευασθεί στη βάση της σύγχρονης τεχνικής γνώσης και με τον αντισεισμικό κώδικα που εφαρμόζει με σεβασμό η Ελλάδα και που δεν αποκλίνει από το Ευρωκώδικα είχαν εξαιρετική συμπεριφορά στους σεισμούς.

Στόχος του νέου αντισεισμικού σχεδιασμού είναι η ενίσχυση να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει σε μεγάλους σεισμούς την προστασία της ανθρώπινης ζωής», επισημαίνει Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Ε. Μπούσιας. Ο ίδιος υποστηρίζει, ότι κτηριακά συγκροτήματα (πολυκατοικίες) του 1964 κατά γενικό κανόνα έχουν επιδείξει σχετικά καλή συμπεριφορά, παρότι οι προδιαγραφές του σκυροδέματος απέχουν εξαιρετικά από τις τρέχουσες προδιαγραφές. Αυτό βέβαια εξηγείται πολυπαραμετρικά ανάλογα με την κατασκευή και ποικίλει από κτίριο σε κτίριο.

Γενικώς τα προ των αντισεισμικών κανονισμών κτίρια «πάσχουν» από ηυξημένη τρωτότητα αλλά και εκείνα που κατασκευάστηκαν στην βάση του κανονισμού του 1984. Από το 1995 θεμελιώνεται τεχνική γνώση ο αντισεισμικοί κανόνες γίνονται με άλλα κριτήρια και βέβαια τα κτίρια που ανεγέρθηκαν από το 2008 και εντεύθεν καλύπτονται από την σύγχρονη αντισεισμική θεώρηση που θέτει άλλους όρους δόμησης. Σε όσα εκ των παλιών κτιρίων γίνουν οι απαιτούμενες επεμβάσεις με την υποστήριξη των σύγχρονων τεχνικών και υλικών η παλιά κατασκευή αναμφίβολα θα ενισχυθεί.»
«Τα πέτρινα και διατηρητέα κτίρια χρειάζονται ενίσχυση»
Αναφερόμενος στα διατηρητέα και στα σπίτια και γενικότερα στις κατασκευές από πέτρα επισημαίνει ότι δεν έχουν κτισθεί με μεθόδους σεισμικής μηχανικής και δεν υπάρχει σκυρόδεμα γιατί δεν υπήρχε τότε (1930 και προγενέστερα)

« Επιπρόσθετα οι μηχανικοί ή εμπειρικοί τεχνίτες αφ΄ ενός εστίαζαν στα κατακόρυφα φορτία χωρίς να οπλίσουν το κτίριο και για οριζόντια φορτία καθιστώντας το ελλιπές να ανταποκριθεί επαρκώς στην σεισμική δράση. Βεβαίως σε ότι αφορά δημόσια διατηρητέα κτίρια η πολιτεία έχει επέμβει. Τ διατηρητέα με τον κατάλληλη μέθοδο ενίσχυσης μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά» Συγκρινόμενα δυο παλιά διώροφα κτίρια ένα με σκυρόδεμα και το άλλο από πέτρα ο Καθηγητής Μπούσιας, επισημαίνει ότι αντοχή τους στον σεισμό εξαρτάται από την κατασκευή τους, αλλά και από την ένταση και την συχνότητα του σεισμού που σε κάποιες περιπτώσεις πλήττει την πέτρα και άλλες φορές το σκυρόδεμα».

Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement