Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023
Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Από τη διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ανακοινώνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών των ιατρώνπου επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ειδίκευση σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ – ΑΧΑΪΑ – ΗΛΕΙΑ) για την απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας από την Παρασκευή 12 Μάϊου 2023 θα γίνεται μόνο ψηφιακά, μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που βρίσκεται στο ηλεκτρονικό portal της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας https://eservices.pde.gov.gr

Επίσης, μέσω του ψηφιακού portal θα υποβάλλονται και αιτήσεις που αφορούν διαγραφή από την σειρά προτεραιότητας στην εκάστοτε ιατρική ειδικότητα, καθώς και αιτήσεις υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (πτυχίο ιατρικής σχολής, οριστική άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης στρατιωτικής θητείας, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης ειδίκευσης προκαταρκτικού σταδίου κ.λ.π.)

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η χρήση κωδικών taxisnet.Ιατροί μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή αλλοδαποί ιατρoί που δεν διαθέτουν ΑΦΜ και συνεπώς δεν μπορούν να λάβουν κωδικούς taxisnet,  θα μπορούν κατ’ εξαίρεση να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας ([email protected]).

Για θέσεις ειδικευόμενων ως υπεράριθμων για λόγους υγείας, οι ενδιαφερόμενοι ιατροί θα υποβάλλουν κατ΄ εξαίρεση  αίτηση συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μας (είτε αυτοπροσώπως/μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στη δ/νση Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225, Ισόγειο Γραφείο 1, είτε ταχυδρομικά,  είτε στην ηλεκτρονική δ/νση: [email protected] προσκομίζοντας σε δεύτερο χρόνο τα πρωτότυπα δικαιολογητικά). Οι αιτήσεις αυτές καταχωρούνται σε ξεχωριστές σειρές προτεραιότητας και δεν συνυπολογίζονται στις οργανικές θέσεις που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.

Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ιατρούς ότι από τις 12-05-2023, η παραπάνω διαδικασία θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και οι αιτήσεις θα καταχωρούνται αυτόματα με αριθμό πρωτοκόλλου από την εφαρμογή.Έκτοτε δεν θα λαμβάνεται υπόψη η υποβολή καμίας αίτησης είτε αυτοπροσώπως/δια εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου είτε ταχυδρομικά είτε μέσω email, εκτός από τις εξαιρέσεις.

Περαιτέρω αναλυτικές οδηγίες για την χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και θέματα που αφορούν τις αιτήσεις για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eservices.pde.gov.gr

 

Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement