Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023
Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, διοργανώνει Θερινά Σχολεία (SUMMER SCHOOLS) σε συνεργασία με Εργαστήρια Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Δημοσιεύθηκε

στις

Το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, διοργανώνει Θερινά Σχολεία (SUMMER SCHOOLS) σε συνεργασία με Εργαστήρια Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών 26-30/6/2023. 

Οι συνεργασίες αυτές αφορούν στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις ερευνητικές ομάδες εργασίας των διαφόρων Ερευνητικών Κέντρων και Εργαστηρίων.

Οι συνεργασίες αυτές αποσκοπούν στην  διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών και την εξοικείωσή τους με τις ερευνητικές δραστηριότητες, που εκπονούνται στα διάφορα ερευνητικά κέντρα, και οι περισσότερες θα επισφραγίζονται με ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, την οποία οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των συγκεκριμένων Εργαστηρίων και Προγραμμάτων θα δίνουν σε κάθε μαθητή που συμμετείχε.

Σε ειδική εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2023 στην Εστία Επιστημών στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών θα απονεμηθούν οι βεβαιώσεις των μαθητών που συμμετείχαν στα Θερινά Σχολεία σε  συνεργασία με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών ή με τα Ερευνητικά Κέντρα.

Έτσι, οι συμμετέχοντες μαθητές θα ενημερωθούν και θα αποκτήσουν εμπειρίες σε διάφορους τομείς της γνώσης προκειμένου να διαμορφώσουν τα ασφαλή εκείνα κριτήρια ώστε να προβούν σε μελλοντικές επιστημονικές επιλογές. 

Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία των Αρσακείων Σχολείων Πατρών αναφέρεται στα εξής Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια:

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής & Αυτοματισμού (LMS)

Υπεύθυνος Καθηγητής Θερινού Προγράμματος: Δημήτριος Μούρτζης.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων αιχμής. Το LMS έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το CEU και ευρωπαϊκών βιομηχανικών εταίρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με την ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς και με μια σειρά από “hi-tech” επιχειρήσεις. Το LMS είναι υπό τη διεύθυνση και τον τεχνικό συντονισμό του Αν. Καθηγητή Δημήτριου Μούρτζη. Είναι οργανωμένο σε τρεις διαφορετικούς τομείς: 

 • Διαδικασίες Παραγωγής, Μοντελοποίηση και Ενεργειακή Απόδοση.
 • Ρομπότ, Αυτοματισμοί και Εικονική Πραγματικότητα στη Βιομηχανία
 • Συστήματα Παραγωγής

http://www.lms.mech.upatras.gr/

Το Θερινό Σχολείο θα διαρκέσει 1 εβδομάδα και θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 12 μαθητές.

 

Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεύθυνοι Καθηγητές Θερινού Προγράμματος: Γεώργιος A. Σπυρούλιας, Φωτεινή Λάμαρη.

Η ερευνητική ομάδα του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, δραστηριοποιείται στη διαμορφωτική μελέτη πρωτεϊνικών, εν δυνάμει φαρμακευτικών, στόχων μέσω της φασματοσκοπίας βιομοριακού, πολυδιάστατου και πολυπυρηνικού μαγνητικού συντονισμού σε διάλυμα. Στο εργαστήριο οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά και θα δραστηριοποιηθούν στην εφαρμογή μεθόδων Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για την παρασκευή, απομόνωση κι εμπλουτισμό με ισότοπα (μη-ραδιενεργά) άνθρακα (13C ενσωματωμένου στη γλυκόζη) και αζώτου (15Ν ενσωματωμένο σε άλατα αμμωνίου), πρωτεϊνικών δειγμάτων. Επιπροσθέτως, θα ασχοληθούν με το φυσικοχημικό τους χαρακτηρισμό, μέσω σύγχρονων μεθόδων βιοφυσικής, και θα μελετήσουν τα δομικά τους χαρακτηριστικά μέσω της απεικόνισης τρισδιάστατων πρωτεϊνικών δομών αλλά και συμπλεγμάτων τους. Επίσης, θα εξερευνήσουν τις βιολογικές τους ιδιότητές, την « επικοινωνία », μέσω της αλληλεπίδρασής τους, με άλλα βιομόρια, καθώς και την ανταπόκρισή τους σε γνωστές ή υπό ανάπτυξη φαρμακευτικές ουσίες με τη χρήση σύγχρονου ερευνητικού εξοπλισμού Φασματοσκοπίας NMR και μεθόδων υπολογιστικής βιολογίας.

http://bionmr.upatras.gr/

http://excellence.minedu.gov.gr/draseis/listing/103-spectroscopy

Το εργαστήριο  Χημείας  Φυσικών  Προϊόντων του τμήματος  Φαρμακευτικής  εξειδικεύεται στα  φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά με εξειδίκευση στο γένος Crocus και στις γλυκοζαμινογλυκάνες. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται απομόνωση και δομικός χαρακτηρισμός με έμφαση στους πολυσακχαρίτες: Μελέτες δομής-λειτουργίας των βιομορίων, ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων (τριχοειδής ηλεκτροφόρηση, HPLC) για τον προσδιορισμό φυσικών προϊόντων σε βιολογικά δείγματα. In vitro και in vivo αξιολόγηση των βιολογικών ιδιοτήτων με έμφαση στα ισχυρά αντιοξειδωτικά.

Το Θερινό Σχολείο θα διαρκέσει 1 εβδομάδα και θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 6 μαθητές.

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (CEID) του Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο “Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή”  

Υπεύθυνος Καθηγητής Θερινού Προγράμματος: Μιχαήλ Ξένος

Το εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή λειτουργεί από το 2017 στο νέο κτήριο του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (CEID) του Πανεπιστημίου Πατρών (ισόγειο, πτέρυγα Β). Το εργαστήριο ασχολείται με θέματα ποιότητας λογισμικού (τεχνικές ελέγχου κώδικα, μετρικές ποιότητα κώδικα, κτλ.) και θέματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (χρήση eye-tracking ή φυσιολογικών σημάτων για εντοπισμό προβλημάτων αλληλεπίδρασης, αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ, αλληλεπίδραση ανθρώπου-drone, κτλ.). Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του εργαστηρίου στο https://sqlab.ceid.upatras.gr/.  

Οι μαθητές αρχικά θα παρακολουθήσουν ένα σύντομο πρόγραμμα ενημέρωσης για το θέματα που θεραπεύει το εργαστήριο και μετά θα έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν σε δραστηριότητες που θα αφορούν σύγχρονα θέματα αλληλεπίδρασης (π.χ. εξομοίωση πτήσης drone, αλληλεπίδραση με εικονικούς κόσμους, χρήση VR γυαλιών) στους χώρους του εργαστηρίου. Οι δραστηριότητες θα προσδιοριστούν επακριβώς κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Το Θερινό Σχολείο θα διαρκέσει 1 εβδομάδα και θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 6 μαθητές.

 

Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης

Ερευνητικός χώρος: Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης

Υπεύθυνος Καθηγητής Θερινού Προγράμματος: Δημήτριος Βλαστός

 

Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης δραστηριοποιείται στα παρακάτω ερευνητικά πεδία:

 

 • Περιβαλλοντική Μεταλλαξιγένεση
 • Γενετική Τοξικολογία
 • Κυτταρογενετική
 • Οικοτοξικολογία
 • Αντιγενοτοξικότητα (Αντιμεταλλαξιγένεση)
 • Έλεγχος επιπτώσεων ρύπανσης σε βιοενδείκτες και στο γενετικό υλικό διαφόρων οργανισμών συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου
 • Παραγωγή, ταυτοποίηση και προσδιορισμός γενετικής δράσης φυτικών εκχυλισμάτων
 • In vivo μελέτες γενετικών επιδράσεων στον άνθρωπο λόγω επαγγελματικής έκθεσης 

 

Πιο αναλυτικά εκπονούνται: Μελέτες επιπτώσεων διαφόρων παραγόντων όπως ακτινοβολιών, φυτοφαρμάκων, φαρμακευτικών ενώσεων, νανουλικών, νεοσυντιθέμενων χημικών ενώσεων, περιβαλλοντικών ρυπαντών, αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων (πριν και μετά την επεξεργασία τους) στο γενετικό υλικό διαφόρων οργανισμών συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου. Μελέτες ανίχνευσης και προσδιορισμού μεταλλάξεων στο γενετικό υλικό του ανθρώπου ως αποτέλεσμα της επαγγελματικής έκθεσης σε διάφορους ρυπαντές. Ανίχνευση της παρουσίας ξενοβιοτικών παραγόντων σε περιβαλλοντικά δείγματα (βρόχινου νερού, οργανικής ύλης εδάφους, επιφανειακών υδάτων λιμνών και ποταμών) και δυνητικές επιδράσεις στο γενετικό υλικό διαφόρων οργανισμών συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου. Μελέτες της επίδρασης διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων στην έκφραση επιλεγμένων γονίδιων. Απομόνωση και ταυτοποίηση δραστικών ουσιών φυτικών εκχυλισμάτων, με δυνητικές φαρμακευτικές ιδιότητες, σε συνδυασμό με μελέτες προσδιορισμού της αντιγενοτοξικής (αντιμεταλλαξιγόνου) δράσης τους στο γενετικό υλικό διαφόρων οργανισμών συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου.

Στο εργαστήριο οι μαθητές θα παρακολουθήσουν διενέργεια πειράματος για τον προσδιορισμό της γενοτοξικής (μεταλλαξιγόνου) δράσης επιλεγμένων χημικών ενώσεων σε καλλιέργειες ανθρώπινων λεμφοκυττάρων. Παράλληλα θα παρακολουθήσουν σεμινάριο σύνταξης καρυότυπου και θα εξασκηθούν στην αναγνώριση των χρωμοσωμάτων του ανθρώπου.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα διαρκέσει 1 εβδομάδα και θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 4 μαθητές. 

http://www.biology.upatras.gr/personel/vlastos/?portfolioCats=80

 

Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

 Πανεπιστημίου Πατρών 

Υπεύθυνος Καθηγητής Θερινού Προγράμματος: Μιχάλης Παρούσης, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και επισκέπτες καθηγητές

Στο φετινό θερινό σχολείο, στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών προγραμματίζεται σε συνεργασία με το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών ένας κύκλος μαθημάτων με κεντρικό θέμα την «Τεχνοηθική».

Η Τεχνοηθική συμπληρώνει πλέον την Βιοηθική. Μας θέτει μπροστά στα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν από την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, αφότου αυτή συνδέθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη.

Αντικείμενο του θερινού σχολείου θα είναι:

 1. Η σχέση Βιοηθικής και Τεχνοηθικής
 2. Αξίες και Αρχές που διέπουν τον τομέα της Τεχνοηθικής
 3. Ηθικά ζητήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης
 4. Ρομποτική και πλεονάζον εργατικό δυναμικό
 5. Υβριδικοί οργανισμοί, υπερανθρωπισμός και μετανθρωπισμός
 6. Προστασία της προσωπικότητας από τα big data
 7. Ιδιωτικότητα και Βιντεοπανοπτισμός
 8. Νευροηθική   

Το Θερινό Σχολείο θα διαρκέσει 1 εβδομάδα και θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 15 μαθητές.

*Μετακίνηση

Καθημερινά το πρωί, θα αναχωρεί λεωφορείο από το κέντρο της πόλης (από την πλατεία Τριών Συμμάχων προς το Πανεπιστήμιο Πατρών και θα επιστρέφει το μεσημέρι μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Το κόστος μετακίνησης θα καθοριστεί με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών.

*Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή ενός ικανού αριθμού μαθητών.

      

 

           SUMMER SCHOOL 

         AIVANCITY – ΠΑΡΙΣΙ (1-9/7/2023)

 

Στο Αρσάκειο Λύκειο Πατρών προσπαθούμε να διευρύνουμε το δίκτυο των συνεργασιών μας με κορυφαία εξειδικευμένα ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό, στα οποία παρέχεται γνώση αιχμής και υψηλού επιπέδου. Το Aivancity, (https://www.aivancity.ai/en), είναι ένα νέο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης το οποίο έχει ως αποστολή να προετοιμάσει φοιτητές και επαγγελματίες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών στο οικονομικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό και εργασιακό πεδίο σε θέματα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, ενσωματώνοντας το τρίπτυχο: Τεχνολογία / Επιχειρηματικότητα / Ηθική.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο και σε συνεργασία με τους υπευθύνους του Aivancity έχουμε σχεδιάσει ένα εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 30 μαθητές του Αρσακείου Λυκείου Πατρών ηλικίας 14-17 ετών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται, όπως αναλυτικά επισυνάπτεται, 6-ωρη καθημερινή εκπαίδευση και το προβλεπόμενο κόστος ανά μαθητή είναι 1700€ (εκπαίδευση, διαμονή, μετακινήσεις από και προς το Aivancity). Δεν συμπεριλαμβάνονται τα αεροπορικά εισιτήρια και η διατροφή. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα σταλεί το πλήρες πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει και επισκέψεις σε μουσεία, Πύργος Άιφελ, Ηλύσια Πεδία,  …

Οι μαθητές θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://forms.gle/cpkQPhWiL6K87CJ58

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

 

Πληροφορίες

Μάνος Πετράκης

Διευθυντής του Αρσακείου ΓΕΛ Πατρών

Συντονιστής των Φυσικών Επιστημών της Φ.Ε.

Τηλ. 2610990350 (εσ. 504)

Κιν. 6932626349

 

Ροή ειδήσεων

Advertisement