Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023
Connect with us

Τοπική αγορά

LEADER-Επιδότηση 70% για επενδύσεις σε μεταποίηση και τουρισμό στην Αχαΐα

Δημοσιεύθηκε

στις

Άνοιξε πρόσφατα για όλους τους δήμους της Αχαΐας η 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER/CLLD η οποία περιλαμβάνει τρεις δράσεις με τις οποίες ενισχύονται επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως της μεταποίησης, εμπορίας, ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων, του τουρισμού, της βιοτεχνίας και του εμπορίου.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 1,5 εκατ. ευρώ και προσφέρει επιδότηση από 50% ως και 70% σε ιδιωτικά έργα που συμβάλλουν στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης στην Αχαΐα μέσω του LEADER.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

@ Με την Υποδράση 19.2.2.4 (Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου) ενισχύονται  επενδύσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων βιοτεχνικών μονάδων του αγροδιατροφικού τομέα, βιοτεχνικών μονάδων εκτός αγροδιατροφικού τομέα και εμπορικών επιχειρήσεων.

@ Με την Υποδράση 19.2.3.1 (Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν) ενισχύονται: επενδύσεις από επιχειρήσεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων.

@ Με την Υποδράση 19.2.3.3 (Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού) ενισχύονται επενδύσεις στον τουριστικό τομέα (υποδομές διανυκτέρευσης, χώροι εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του τουριστικού τομέα).

Η περίοδος υποβολής λήγει στις 7/8/2023. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).​ ​ Δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας να υποβάλουν αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης μαζί με το φυσικό φάκελο, στην ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Επιλέξιμες δαπάνες δύνανται να είναι η αγορά ακινήτου, εξοπλισμού και εργαστηρίων, καινούργιων οχημάτων, συστήματα ασφαλείας εγκαταστάσεων, πυροσβεστικής προστασίας, αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας, απόκτηση λογισμικού και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, εμπορικών σημάτων, δημιουργία ετικέτας του προϊόντος, έρευνα αγοράς, προβολή (ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις).

 

Ροή ειδήσεων

Advertisement