Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023
Connect with us

IMPACT 2023

O ρόλος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον τομέα της καινοτομίας

Δημοσιεύθηκε

στις

Καταλυτικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον τομέα της καινοτομίας προκειμένου να γεφυρωθεί το υπαρκτό κατά γενική ομολογία χάσμα ανάμεσα στη σύνδεση της ερευνητικής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα για τη δημιουργία αξίας, δηλαδή παραγωγής καινοτόμων προϊόντων.

Αυτό ήταν το μήνυμα που κυριάρχησε στην ενότητα με θέμα: «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα & Καινοτομία» που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο πλαίσιο του 2ου IMPACT 2023 «Υποδομές και ενίσχυση της οικονομίας» που διοργανώνουν το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, η εφημερίδα ΓΝΩΜΗ και ο ΣΤΕΔΕ με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
«Πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην αλυσίδα αξίας, δηλαδή στην έρευνα, την παραγωγή καινοτομίας και την καινοτόμα επιχειρηματικότητα» ανέφερε εισαγωγικά ο συντονιστής Μ. Παρασκευάς.
Απαρίθμησε τα πλεονεκτήματα της έρευνας, όπως υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, ποιοτική επιστημονική παραγωγή και υψηλή συμμετοχή στην διεκδίκηση πόρων, εστίασε όμως στα μειονεκτήματα, όπως στον διοικητικό κατακερματισμό, στην ανυπαρξία ενιαίου θεσμικού πλαισίου, ποικιλομορφία στα πλαίσια χρηματοδότησης, υποεπένδυση στην έρευνα (είμαστε στην 59η θέση σε σύνολο 148 χωρών σε επίπεδο καινοτομίας), υστέρηση στην εξωστρέφεια και κενό στην προσέγγιση ακόμα και της ελληνικής διασποράς στο εξωτερικό.
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Ο αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών, καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος αναφέρθηκε διεξοδικά στη συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών στην έρευνα, καινοτομία και μεταφορά τεχνογνωσίας παρουσιάζοντας τις επιμέρους δράσεις και κανόνες για καινοτομία και υγιή ανταγωνιστικότητα. «Επιχειρήσαμε και επιχειρούμε την ενίσχυση και την καλλιέργειας της επιχειρηματικής κουλτούρας στα μέλη μας», φέρνοντας ως παράδειγμα τη σύσταση του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, την καθιέρωση το 2006 της Έκθεσης Έρευνας, Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας με την σύμπραξη φορέων, τον πρώτο τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Πατρών που είναι γεγονός σε συνεργασία με το Κέντρο «Αθηνά» και τον καθηγητή κ. Μουστάκα. Αναφέρθηκε, επίσης, στα 56 διπλώματα ευρεσιτεχνίας από 13 Τμήματα και το ΑΕΙ υποστηρίζει την υποβολή και έγκριση τους, επτά αιτήσεις για ευρωπαϊκό δίπλωμα και 4 για διεθνές δίπλωμα, ενώ τόνισε πως εκκρεμούν 20 αιτήματα για ίδρυση τεχνοβλαστών σε διάφορα στάδια, συμμετοχή στελεχών σε σεμινάρια για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητές τους.
Το πλέγμα δράσεων που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσίασε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και υπεύθυνος της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Σπύρος Συρμακέσης δίνοντας έμφαση στην προσπάθεια που καταβάλλεται για να βρεθούν ταλέντα διδάσκοντας την επιχειρηματική κουλτούρα, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία, εξασφαλίζοντας υποδομές για να οικοδομηθεί ένα μηχανισμός που θα παράγει καινοτομία.
Μίλησε για τον Κόμβο Επιχειρηματικότητας του Παν/μίου Πελοποννήσου που λειτουργεί τους τελευταίους 5 μήνες και στις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί όπως 1ος διαγωνισμός καινοτομίας, θερινά σχολεία, κ.ά. και υπογράμμισε την αναγκαιότητα συγκρότησης ενός δικτύου για να επιτευχθούν συμπράξεις για να παραχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για τους φοιτητές.
ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Στο έλλειμμα της σύνδεσης των εταιρειών με τα Πανεπιστήμια εστίασε το μέλος του ΔΣ του ΣΤΕΔΕ Γιώργος Παπανίκος υπογραμμίζοντας στην αναγκαιότητα μιας διευρυμένης πολυεπίπεδης συζήτησης με αντικείμενο την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των εταιρειών και των Πανεπιστημίων Πατρών, Πελοποννήσου και Ανοικτού Πανεπιστήμιου (ΕΑΠ). Ειδικότερα ο κ. Παπανίκος υποστήριξε πως η δημιουργία συγκροτημένων προτάσεων συνεργασίας μεταξύ εταιριών και πανεπιστημίων θα συνεισφέρουν αποτελεσματικά και ουσιαστικά στην μεταφορά της καινοτομίας και της τεχνογνωσίας από και προς τα πανεπιστήμια και τις εταιρείες με αμφίπλευρα μείζονα οφέλη στους συνεργαζόμενους φορείς και βεβαίως στην αγορά. Δεν έκρυψε την αγωνία του για την έλλειψη ταλέντων, φαινόμενο που θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια όπως εκτίμησε. Κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις λέγοντας πως είναι σημαντικό τα Γραφεία Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων να είναι ανοικτά, να γίνουν θεσμός τα θερινά σχολεία, τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα, να υπάρξει εκπρόσωπος των εταιρειών στα Συμβούλια Έρευνας, κ.ά.
Να σημειωθεί τέλος πως ο πρόεδρος του ΕΑΠ καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης λόγω έκτακτου κωλύματος δεν κατάφερε να παραστεί, μετέφερε όμως το μήνυμα ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ανοικτό σε συνεργασίες με όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και με το επιχειρείν.

 

 

Ροή ειδήσεων

Advertisement