Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023
Connect with us

Ελλάδα

ΑΑΔΕ-Πήραν φωτιά οι αγοραπωλησίες στα ακίνητα

Δημοσιεύθηκε

στις

Πυρετό θερινών μεταβιβάσεων ακινήτων αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την αυτόματη συμπλήρωση του εντύπου Ε9, από τα οποία προκύπτει πως μέσα στις τελευταίες 20 ημέρες άλλαξαν χέρια οριστικά περισσότερα από 12.000 ακίνητα, με την ανάρτηση των σχετικών συμβολαιογραφικών εγγράφων στην ψηφιακή πλατφόρμα myPROPERTY.

Για 8.200 μεταβιβάσεις, το Ε9 συμπληρώθηκε αυτόματα χωρίς την παραμικρή ταλαιπωρία των φορολογουμένων, ενώ για περίπου 4.000 δηλώσεις η απουσία Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) σήμαινε πως οι παλιοί και οι νέοι ιδιοκτήτες του ακινήτου θα έπρεπε να συμπληρώσουν με τον παραδοσιακό τρόπο το Ε9 για το μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

Η ΑΑΔΕ έθεσε σε πιλοτική εφαρμογή την ψηφιακή δημιουργία και υποβολή δηλώσεων Ε9 από τις 7 Ιουλίου για αγοραπωλησίες ακινήτων των οποίων η δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων έχει υποβληθεί από τις 17 Μαΐου και μετά την ανάρτηση των συμβολαίων. Μετά την ανάρτηση των εγγράφων, ο φορολογούμενος λαμβάνει email από την ΑΑΔΕ με το οποίο ενημερώνεται ότι η δήλωση Ε9 έχει υποβληθεί αυτόματα και μπορεί να την αναζητήσει στη σχετική εφαρμογή της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ.

Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε αναντιστοιχίας μεταξύ του μεταβιβαστικού συμβολαίου και της αυτόματης δήλωσης Ε9 ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει εντός της νόμιμης προθεσμίας τροποποιητική δήλωση Ε9.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, η αυτόματη υποβολή δήλωσης Ε9 θα επεκταθεί σύντομα και σε περιπτώσεις γονικών παροχών και δωρεών ακινήτων.

Η διαδικασία της αυτόματης δήλωσης Ε9 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ο ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου κατά την ψηφιακή υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου στο «myPROPERTY». Στην περίπτωση αυτή η συμπλήρωση και υποβολή του Ε9 γίνεται από τους αγοραστές και πωλητές των ακινήτων.

Επίσης δεν ισχύει η αυτόματη συμπλήρωση του Ε9 στην περίπτωση όπου δεν καταχωριστούν τα στοιχεία του μεταβιβαστικού συμβολαίου ή/και δεν αναρτηθεί αυτό στην εφαρμογή «myPROPERTY» έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου της σύνταξης του συμβολαίου έτους.

Ροή ειδήσεων

Advertisement