Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024
Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Φ. Ζαΐμης: Άλματα ανάπτυξης με έμπρακτη στήριξης της επιχειρηματικότητας

Δημοσιεύθηκε

στις

Σχεδιάσαμε ένα ευρύ πλέγμα δράσεων ενδυνάμωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της εξωστρέφειας, στην ενδυνάμωση και υποστήριξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και στην κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων,
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Φ. Ζαΐμης.
Θέσαμε σε εφαρμογή δράσεις όπως:
– Δημιουργήσαμε το Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρηματικότητας, ο οποίος παρέχει
δωρεάν εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή
δυνητικό επιχειρηματία.
– Θέσαμε σε εφαρμογή το Μηχανισμό Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας
ο οποίος συλλέγει δεδομένα για την απασχόληση, την κατάρτιση και την
εκπαίδευση με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών νέων θέσεων εργασίας.
Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο, μια πλήρη καταγραφή των δεδομένων, που
λειτουργεί ως πυξίδα της Περιφέρειας ως προς την κατεύθυνση που πρέπει να
έχουν τα προγράμματα ειδίκευσης και κατάρτισης νέων αλλά και ανέργων, ώστε να
δημιουργούν θέσεις εργασίας, δηλαδή να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα και να
συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία πλούτου για το σύνολο της
κοινωνίας.
– Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 3,38 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 45 υφιστάμενων και
υπό σύσταση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Λ.Ο.) στη Δυτική
Ελλάδα με ποσοστό 100%, το μεγαλύτερο ποσό σε όλη την χώρα!
– Συμβάλαμε στη μείωση της ανεργίας κατά 11,5 μονάδες μέσα στη τελευταία
τετραετία, με το ποσοστό να φθάνει το 12,6% από 24,1% που ανερχόταν το 2019!
Το πρώτο τρίμηνο του 2023 η Περιφέρεια μας βρισκόταν στη δεύτερη θέση με το
χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
– Προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση της μελέτης για την ίδρυση ενός ερευνητικού κέντρου
στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο θα περιλαμβάνει τρία ινστιτούτα που θα
καλύπτουν τα ερευνητικά πεδία της ιατρικής τεχνολογίας και των φαρμάκων, της
αγροδιατροφής και της πολιτικής της τεχνολογίας. Το ερευνητικό κέντρο θα είναι
πανελλήνιας εμβέλειας και θα δραστηριοποιείται συμπληρωματικά με τα ήδη
υφιστάμενα.
– Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση ύψους 628,5 εκ. ευρώ μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2021 – 2027, ποσό προσαυξημένο κατά 137,5 εκ.
ευρώ σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του ΠΕΠ για την περίοδο 2014 –
2020.
Στόχος μας είναι οι πόροι αυτοί να πιάσουν τόπο, να πετύχουμε ενίσχυση της απασχόλησης
και βιώσιμη ανάπτυξη που θα φτάσει σε κάθε πολίτη, αλλά και σε κάθε επιχείρηση.
Επιδιώκουμε την αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα από δράσεις που θα
αναδείξουν τις δεξιότητες κάθε επαγγελματία.
Έτσι μόνον θα κινητοποιήσουμε τους νέους ανθρώπους, να παραμείνουν στην περιοχή και
να αναζητήσουν καλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας με ικανοποιητικούς μισθούς. Έχει
τεράστια σημασία για εμάς να εξασφαλίσουμε πως κάθε ευρώ που θα δαπανηθεί από τους
νέους πόρους θα τονώσει την τοπική οικονομία και θα καταστήσει τη Δυτική Ελλάδα
«πρωταγωνίστρια ανάπτυξης».


Ροή ειδήσεων

Advertisement