Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Αύριο η υποδοχή του Τιμίου Σταυρού

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος καλεί τον ευσεβή λαό να παραστεί στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέου

Published

on

Κάλεσμα στον λαό της Πάτρας να προσέλθει με πόθο και ζήλο κατά την υποδοχή του πιστού αντιγράφου του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου, μετά Τιμίου Ξύλου, εκ της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου αύριο στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, απευθύνει με εγκύκλιό του ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος.

Το ιερό αυτό σέβασμα, το οποίο θα κομίσει ο Καθηγούμενος Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός, όχι απλώς θα μεταφερθεί στην πόλη, όχι απλώς θα τεθεί σε προσκύνηση, αλλά θα δοθεί ως ευλογία στην Αποστολική Εκκλησία της Πάτρας και θα παραμείνει εσαεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου.
Αναλυτικά η Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου αναφέρει τα εξής:
Παιδιά μου εὐλογημένα,
Τά τελευταῖα χρόνια κατά τήν διάρκεια τῶν Πρωτοκλητείων, μεταφέρομε κάποιο ἱερό σέβασμα, ἀπό ἂλλον τόπον ἱερό πρός πνευματικήν ἐνίσχυση τοῦ ἱεροῦ μας Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ μας. Εἲτε εἶναι ἱερόν καί περίπυστον τῆς Παναγίας εἰκόνισμα, εἲτε Λείψανα Ἁγίων.
Ἐφέτος θά κομισθῇ στήν Ἀποστολική μας πόλη, ἀκριβές ἀντίγραφο τοῦ Σταυροῦ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος φυλάσσεται στήν Ἱερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, μετά Τιμίου Ξύλου.
Τό ἱερόν αὐτό σέβασμα ὂχι ἁπλῶς θά μεταφερθῇ στήν πόλη μας, ὂχι ἁπλῶς θά τεθῇ εἰς προσκύνησιν, ἀλλά θά δοθῇ ὡς εὐλογία στήν Ἀποστολική μας Ἐκκλησία, ἀπό τήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου καί θά παραμείνῃ ἐσαεί στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὣστε νά προσκυνῆται ὑπό τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν, πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν αὐτῶν. Πρός εὐλογίαν δηλαδή, ὃλων μας, ἡμῶν τῶν Πατρινῶν πρωτίστως καί ὃποιων ἂλλων προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι θά εἰσέρχωνται στόν Ἱερό Ναό.
Τό ἱερόν αὐτό τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως θησαύρισμα, θά μεταφερθῇ στήν πόλη μας, ἀπό τόν Πανοσιολογιώτατο Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μεγίστης Μονῆς Βατοπαιδίου, στίς 13 Νοεμβρίου, ἡμέρα Δευτέρα καί ὣρα 5:00 τό ἀπόγευμα.
Ἡ ὑποδοχή τοῦ Σταυροῦ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, μετά Τιμίου Ξύλου, θά πραγματοποιηθῇ πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Σᾶς προσκαλοῦμεν ἃπαντας στήν ὑποδοχή τοῦ ἁγίου αὐτοῦ σεβάσματος καί παρακαλῶ τήν ἀγάπη σας, ὃπως πράττετε πάντοτε, νά προσέλθετε, μετά πόθου καί ζήλου, ἱεροῦ καί μεγάλου, στόν χῶρο τῆς ὑποδοχῆς, ὣστε λιτανευτικά καί ἐν πομπῇ νά μεταφέρωμε τόν Τίμιο Σταυρό στόν πανίερο τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ναό, ὃπου θά τελεσθῇ Δοξολογία καί θά ἀρχίσῃ τό προσκύνημα.
Δέν ἒχω ἁπλῶς τήν ἐλπίδα, ἀλλά καί τήν βεβαιότητα, ὃτι Κλῆρος καί Λαός θά εὑρισκώμεθα ἒμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ».

Από την Κωνσταντινούπολη στο Βατοπαίδι
Για την ιστορία ανεύρεσης του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος ευρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου μετά από δωρεά από την Κωνσταντινούπολη ο κ. Χρυσόστομος αναφέρει: «Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ πρῶτος Χριστιανός Αὐτοκράτορας τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, μετά τήν θεϊκή ὀπτασία πού εἶδε στίς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 312μ. Χ, τό σημεῖον δηλαδή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μέ τήν ἐπιγραφή «ἐν τούτῳ νίκᾳ» κατεσκεύασε ἓνα Σταυρό, ὁ ὁποῖος ἀπετέλεσε τό λάβαρο καί τήν σημαία, ὣστε νά κερδίσῃ τήν μάχη κατά τοῦ Μαξεντίου. Αὐτός ὁ Σταυρός, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο στήν Κωνσταντινούπολη, ἐδωρήθη στήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου, ἀπό τόν Ἀνδρόνικο Παλαιολόγο. Ἡ θέση του εἶναι ἐντός τοῦ ἱεροῦ Βήματος, τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου καί πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα. Ἐπάνω στόν Σταυρό εἶναι χαραγμένο τό ἱστορικό τοῦ ὁράματος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καί τοῦ θαύματος τῆς νίκης τοῦ εὐσεβοῦς Ἂνακτος, ἐναντίον τῶν ἀντιπάλων του».

Ροή ειδήσεων

Advertisement