Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
Connect with us

Ελλάδα

Appodixi: Δεν θα υπάρχει αναδρομικό bonus στις καταγγελίες για πλαστές αποδείξεις

Δημοσιεύθηκε

στις

Χωρίς αναδρομική ισχύ η διάταξη για χρηματική επιβράβευση όσων έχουν καταγγείλει περιπτώσεις φοροδιαφυγής μέσω της εφαρμογής Αppodixi, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να ελέγχουν τη γνησιότητα των αποδείξεων που λαμβάνουν.

Το φορο-μπόνους για όσους αποκαλύπτουν «μαϊμού» αποδείξεις, θα ενεργοποιηθεί μετά τη δημοσίευση της σχετικής διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ετσι, χωρίς υλική επιβράβευση θα μείνουν χιλιάδες πολίτες οι οποίοι έχουν κάνει έως τώρα περισσότερες από 140.000 επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες.

Από 100 έως 3.000 ευρώ

Όπως προβλέπει η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου, αν διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των Φ.Η.Μ., ο καταγγέλλων λαμβάνει χρηματική επιβράβευση, η οποία ανέρχεται στο 10πλάσιο της αξίας της συναλλαγής του εκδοθέντος στοιχείου λιανικής, για το οποίο έγινε η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και κυμαίνεται από 100 έως 3.000 ευρώ.

Τα S.O.S της επιβράβευσης

Αν η καταγγελία αφορά περισσότερες αποδείξεις που εξέδωσε η ίδια επιχείρηση, η χρηματική επιβράβευση υπολογίζεται επί του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου με τη μεγαλύτερη αξία.

Η χρηματική επιβράβευση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή τρίτων και είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Μαλιστα η απόφαση για την καταβολή της χρηματικής επιβράβευσης δεν αναρτάται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή, δύνανται να ορίζονται και άλλες παραβάσεις που συνεπάγονται την καταβολή χρηματικής επιβράβευσης σύμφωνα με τους όρους της διάταξης.

Περισσότερα


Ροή ειδήσεων

Advertisement