Τρίτη 16 Απριλίου 2024
Connect with us

Οικονομία

Κατηγορίες και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε φοροφυγάδες

Δημοσιεύθηκε

στις

Με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται αντιμέτωποι πολλοί φορολογούμενοι που αμέλησαν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ και μια σειρά άλλων φόρων. Με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες η μη πληρωμή φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ μπορεί να υποκρύπτει άλλες… παράνομες δραστηριότητες.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει αποστείλει σειρά τέτοιων υποθέσεων στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κάτι που σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα και ποινικές διώξεις. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2023 ο φοροελεγκτικός μηχανισμός απέστειλε στην ανωτέρω αρχή 1.186 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 373 αφορούν βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, που θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ οι υπόλοιπες 813 αφορούν χρέη προς το Δημόσιο τα οποία χρήζουν εμπεριστατωμένου ελέγχου.

Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι αυτοκινήτων και αγαθών μεγάλης αξίας που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος γιατί δεν ενημέρωσαν τις Αρχές για ύποπτες συναλλαγές των πελατών τους έχουν διορία 6 μηνών για να συμμορφωθούν και να διορθώσουν τα λάθη τους προκειμένου να γλιτώσουν τα πρόστιμα που φτάνουν έως και 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα πρόσωπα αυτά, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τους και να ενημερώνουν τις Αρχές για ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες των πελατών τους. Οσοι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιβολή κυρώσεων. Μέχρι τώρα οι κυρώσεις επιβάλλονταν άμεσα αλλά με τη νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή έχουν χρονικό περιθώριο έξι μηνών για να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να γλιτώσουν τα πρόστιμα.

Υπόχρεοι να αποστέλλουν στην Αρχή στοιχεία για περίεργες κινήσεις είναι:

α) Τα πιστωτικά ιδρύματα.
β) Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
γ) Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές και οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που έχουν εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, καθώς και οι ιδιώτες ελεγκτές.
δ) Οι εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί και τα νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών.
ε) Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι όταν συμμετέχουν, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους, σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ή συναλλαγές επί ακινήτων και όταν βοηθούν στον σχεδιασμό ή τη διενέργεια συναλλαγών για τους πελάτες τους.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, έγκλημα φοροδιαφυγής διαπράττει όποιος με πρόθεση:

α) Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος, ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ), αποκρύπτει από τα όργανα της φορολογικής διοίκησης φορολογητέα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσιακά στοιχεία, ιδίως παραλείποντας να υποβάλει δήλωση ή υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση ή καταχωρίζοντας στα λογιστικά αρχεία εικονικές (ολικά ή μερικά) δαπάνες ή επικαλούμενος στη φορολογική δήλωση τέτοιες δαπάνες, ώστε να μην εμφανίζεται φορολογητέα ύλη ή να εμφανίζεται αυτή μειωμένη.
β) Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας, του φόρου κύκλου εργασιών, του φόρου ασφαλίστρων και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών, δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς, καθώς και όποιος παραπλανά τη φορολογική διοίκηση με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη αποσιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων και δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ή συμψηφίζει ή εκπίπτει ανακριβώς αυτούς ή λαμβάνει επιστροφή, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιους φόρους, τέλη ή εισφορές.
γ) Προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου πλοίων δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς στο Δημόσιο τον φόρο αυτό.

Το «κυνήγι» συνεχίζεται και φέτος, με τα νέα ηλεκτρονικά υπερόπλα της ΑΑΔΕ. Οι έλεγχοι θα είναι περισσότεροι, πιο εντατικοί και επισταμένοι σε όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες, αφού αποτελεί ειλημμένη κυβερνητική απόφαση να μπει φρένο στους επιτήδειους που ζημιώνουν το Δημόσιο και κατ’ επέκταση και τους φορολογούμενους.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, όπως ο τελευταίος νόμος με τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, αλλά και οι πρόσφατες κινήσεις αφενός με τον αιγιαλό και την παραλία και αφετέρου με τις νέες παρεμβάσεις στην αγορά κατά της ακρίβειας.

newmoney.gr

Ροή ειδήσεων

Advertisement