Connect with us

Εκπαίδευση

Νίκος Καραμάνος, υποψήφιος πρύτανης: «Μπροστά, για ένα σύγχρονο δημόσιο Πανεπιστήμιο»

Published

on

ΤΗΣ ΤΕΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Με «όπλα» την Ακαδημαϊκή/Ερευνητική του υπεροχή ότι είναι το 1ο Μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών κι ο ένας από τους 11 Έλληνες που εντάχθηκαν στην λίστα του 0,1% της ελίτ των ερευνητών παγκοσμίως, καθώς και την εμπειρία της Διοίκησης εκ των ένδον ως διατελέσας Αντιπρύτανης, μπαίνει στην «κούρσα» των Εκλογών για 2η φορά ο καθηγητής Χημείας Νίκος Καραμάνος, διεκδικώντας την θέση του Πρύτανη.
Κατέρχεται με αρραγή σύνθεση μιας πολυσυλλεκτικής ομάδας η οποία επενδύει σ΄ αυτόν και του εκχωρεί a priori το «χρίσμα» για την διεκδίκηση της θέσης του Πρύτανη. Σε ευθεία αντιπαράθεση με τον συνυποψήφιο του νυν Πρύτανη Χρήστο Μπούρα, ο Νίκος Καραμάνος καταγγέλλει στη «Γ» ότι η νυν Πρυτανική Αρχή «μέσα από συνεχή προβλήματα και δυσλειτουργίες έχει δημιουργήσει ένα θλιβερό κλίμα, που έχει καταγγελθεί επανειλημμένα και επίσημα από διάφορους Συλλόγους, από τους τρεις παραιτηθέντες Αντιπρυτάνεις και από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Υπάρχουν ειδικοί λόγοι που σας ώθησαν στην διεκδίκηση μιας υψηλής διοικητικής θέσης με πολλές υποχρεώσεις δυνητικά οι οποίες μπορεί να μειώσουν την ερευνητική σας ενάργεια;
«Το ερευνητικό εκτόπισμα ενός καθηγητή μεγεθύνεται όταν και το Πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχεται ευρίσκεται υψηλά στις διεθνείς λίστες κατάταξης των Πανεπιστημίων, η δε ακαδημαϊκή του αξία ανεβαίνει ακόμη περισσότερο όταν οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου στο οποίο υπηρετεί είναι περιζήτητοι παγκοσμίως. Συνεπώς η εμπλοκή μου με τα κοινά δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπω μακρά ερευνητική μου πορεία, αντιθέτως πιστεύω ότι η έρευνα όλων μας θα καταξιωθεί ακόμη περισσότερο αν βελτιωθεί η θέση του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η βελτίωση αυτή θα έρθει αναπόφευκτα αν καταφέρουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διδασκαλίας και έρευνας και τις συνθήκες εργασίας διοικητικού και εργαστηριακού προσωπικού. Η μέχρι σήμερα πορεία μου είναι ενδεικτική της προσήλωσής μου στην έρευνα και τη διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Πατρών και εχέγγυο για μια επιτυχημένη πρυτανική θητεία. Θα μου δοθεί η δυνατότητα μαζί με το Συμβούλιο Διοίκησης να σχεδιάσω την ανάπτυξη των υποδομών, και μαζί με τη Σύγκλητο την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά κυρίως των νέων ερευνητών, και να αναλάβω πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και την προώθηση της έρευνας, την ανάπτυξη βιώσιμων διεθνών συνεργασιών και τη διεύρυνση των επιστημονικών δικτύων παγκοσμίως».


«Οπορτουνισμός και σύγχυση»

Παρατηρώντας και εκ των ένδον την Ακαδημαϊκή Κοινότητα ως μέλος ΔΕΠ αλλά και ως Αντιπρύτανης, πού εστιάζονται αν υπάρχουν, ελλείμματα στο και ποιες οι προτάσεις σας;
«Το Πανεπιστήμιο Πατρών στερείται του προσανατολισμού που θα χαράξει μια αξιόπιστη ηγετική ομάδα στο Συμβούλιο Διοίκησης που μαζί με τη Σύγκλητο θα του προσδώσει αξιοπιστία, ισχύ και ανθεκτικότητα και θα το επαναφέρει στην υψηλή του θέση ανάμεσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Εκεί όπου σήμερα είναι ηχηρά απόν γιατί τα τελευταία χρόνια η Πρυτανική Αρχή δίνει την εικόνα ότι τελεί υπό διαρκή σύγχυση, παλινδρομεί και αυτοαναιρείται, με οπορτουνιστική συμπεριφορά, χωρίς σαφή ακαδημαϊκό προσανατολισμό και σοβαρότητα. Λυπάμαι, αλλά τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Βασικά ζητήματα που θα αντιμετωπίσει το Συμβούλιο Διοίκησης και η νέα πρυτανική αρχή αφορούν την φοιτητική μέριμνα με τον έμπρακτο σεβασμό στον φοιτητή, την υποστελέχωση, την έλλειψη χρηματοδότησης για τις ανάγκες των Τμημάτων, την άμεση αναγκαιότητα ανανέωσης εκπαιδευτικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, την έλλειψη υποστηρικτικών εσωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων και βέβαια στη διαμόρφωση ενός υγειούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος».

«Επιταγή η αλλαγή τρόπου διοίκησης»
Στις εκπεφρασμένες θέσεις της Ομάδας σας και τις δικές σας, επισημαίνετε την ανάγκη ανάπτυξης ενός υγιούς ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Τι εννοείτε ότι τώρα δεν υπάρχει;
«Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ανάγκη ενός Συμβουλίου Διοίκησης, της Συγκλήτου και Πρυτανικής Αρχής σε αρμονική συνεργασία. Κυρίαρχο το κλίμα ασφάλειας και ακαδημαϊκότητας προς όλες τις κατευθύνσεις που μπορεί να εγγυηθεί ο Πρύτανης ως κεντρικός συνδετικός κρίκος των νέων διοικητικών οργάνων. Πώς είναι δυνατόν να συνεχίσει μια διοίκηση που έμπρακτα απέδειξε ότι ο επικεφαλής της δεν μπορεί να συνεργαστεί όχι μόνο με τους συνοδοιπόρους αντιπρυτάνεις που εκλέχθηκαν με το ίδιο σχήμα το 2020 αλλά ούτε και με σημαντικά όργανα του Πανεπιστημίου, όπως η νευραλγικής σημασίας 7μελής Επιτροπή Ερευνών που διαχειριζόταν τα ερευνητικά προγράμματα; Πράγματι η Ομάδα και εγώ προσωπικά, επισημαίνουμε την ανάγκη επαναφοράς ενός υγιούς και δημοκρατικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Είναι κοινός τόπος ότι λόγω των δρομολογούμενων αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα Δημόσια Πανεπιστήμια και ιδιαιτέρως τα Περιφερειακά, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες προκλήσεις, ευκαιρίες, κινδύνους και απειλές. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανέτοιμο για αυτό το νέο περιβάλλον. Έχει αποδυναμωθεί μέσα από συνεχή προβλήματα και δυσλειτουργίες που έχουν δημιουργήσει ένα θλιβερό κλίμα και έχουν καταγγελθεί επανειλημμένα και επίσημα από διάφορους Συλλόγους, από τους τρεις παραιτηθέντες Αντιπρυτάνεις και από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας. Όλα τα μηνύματα που λαμβάνω από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας συγκλίνουν σε ένα συμπέρασμα: την αλλαγή του τρόπου διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ευθύνη είναι τεράστια. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ανοικτού, δημοκρατικού και δημόσιου Πανεπιστημίου. Να επενδύσουμε στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που προάγει την ελεύθερη έκφραση των απόψεων, την ανοικτή πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων και στην απολαβή του οφέλους».

-Ποιες πρέπει για σας να είναι οι διαρκείς επιδιώξεις του Πανεπιστημίου;
«Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ανάγκη από νέες νοοτροπίες που θα απελευθερώσουν διοικητικές πρωτοβουλίες και καινοτομίες και θα εξασφαλίσουν τη διάχυση οφελών σε όλους, χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ταμπέλες. Αφήνοντας πίσω τα κακώς κείμενα και την αναποτελεσματική διαχείριση, προτείνω μέσω της αλλαγής του τρόπου διοίκησης να επικεντρωθούμε στην επόμενη μέρα και να εστιάσουμε στην ενίσχυση των ερευνητών και των Τμημάτων, την προσέλκυση καταρτισμένου προσωπικού και την προώθηση της ανοικτής και δημοκρατικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Όραμά μου είναι ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον, παραγωγικό, υγιές και επιτυχημένο».
-Επισημαίνετε την αναγκαιότητα οικονομικής ενίσχυσης των Τμημάτων που θα διατίθεται απευθείας στα Τμήματα. Το διά ταύτα εν προκειμένω;
«Επιτακτική ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης των Τμημάτων η οποία θα διατίθεται απευθείας, γιατί θα επιτρέψει την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, την ακαδημαϊκή αριστεία και την ποιότητα εκπαίδευσης».
-Προτάσσετε ότι θα διεκδικήσετε και θα κερδίσετε θέσεις μελών ΔΕΠ και ΕΣΥ που όντως υπάρχει έλλειμμα. Με ποιο τρόπο θα το καταφέρετε;
«Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Πανεπιστημίου μας είναι η υποστελέχωση κυρίως λόγω της συνταξιοδότησης μεγάλου μέρους των συναδέλφων. Το πρόβλημα είναι περισσότερο εμφανές στην Ιατρική, η οποία πέραν της έρευνας και διδασκαλίας εμπλέκεται άμεσα και στην νοσοκομειακή περίθαλψη ασθενών καλύπτοντας την ευρύτερη ΠΔΕ και όχι μόνον. Χρειάζονται δραστικά μέτρα. Μεταξύ άλλων, θα προτείνουμε εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης που μπορούν να βοηθήσουν με την εμπειρία τους και στον τομέα αυτό, επεκτείνοντας τον θεσμό των επωνύμων εδρών και προσελκύοντας εξωτερική χρηματοδότηση».
-Τέλος, ποια ή ποιες οι τομές που προτείνετε για ένα Σύγχρονο, Δημόσιο Πανεπιστήμιο και είστε υπέρ ή όχι της ίδρυσης μη κρατικών Πανεπιστημίων;
«Για μας Σύγχρονο, Ανοικτό, Δημοκρατικό, Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι αυτό που: 1ον Παρέχει πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στους φοιτητές του. 2ον Εφαρμόζει την αρχή της ισοπολιτείας σε καθηγητές ερευνητές. 3ον Έχει διεθνές ερευνητικό αποτύπωμα. 4ον Αυξάνει την παραγωγικότητα μέσα από ακαδημαϊκό ήθος και όχι με πρακτικές επιβολής εξουσίας. 5ον Αξιοποιεί τους πόρους που διαθέτει, με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο προτάσσοντας τις αρχές λογοδοσίας και διαφάνειας». Πρέπει να σημειώσω ότι κάθε εκλεγμένη κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να νομοθετεί με βάση τους κανόνες δικαίου και το Σύνταγμα της χώρας. Προσωπικά σε όλη μου τη ζωή, εργάστηκα με όλες μου τις δυνάμεις για το δημόσιο Πανεπιστήμιο».


ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

Ροή ειδήσεων

Advertisement