Τετάρτη 17 Απριλίου 2024
Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Άδειες μικροπολιτών από το Δήμο Πατρέων

Δημοσιεύθηκε

στις

Από την Αντιδημαρχία  Διοίκησης & Οικονομικών ανακοινώνεται ότι

στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Αποκριάς 2024 (Τσικνοπέμπτη 07/03/2024, Καρναβάλι των μικρών 9-10/03/2024, τελευταίο τριημέρου Αποκριάς 15-17/03/2024, και Καθαράς Δευτέρας 18/03/2024), o Δήμος Πατρέων καλεί τους ενδιαφερόμενους μικροπωλητές  που επιθυμούν να λάβουν έγκριση συμμετοχής να προσέλθουν στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), που στεγάζεται στο ισόγειο του ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ –(Παλαιό Αρσάκειο- Μαιζώνος 19) – και να καταθέσουν αίτηση, από  Παρασκευή 01/03/2024.

Χωροθέτηση θέσεων και αριθμός αδειών

Ο χώρος διεξαγωγής και ο αριθμός αδειών των εκδηλώσεων ορίζεται ως εξής:

 

Α/ΑΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣΧΩΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
1ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ

(μια ημέρα)

επί της οδού Γερμανού από την 25η Μαρτίου έως την Βασιλείου Ρούφου20
2ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ

(δύο ημέρες)

περιμετρικά της Πλατείας Υψηλών Αλωνίων επί του οδοστρώματος των οδών Υψηλών Αλωνίων και Αθανασίου Διάκου20
3ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΠΟΚΡΙΩΝεπί του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων από το ύψος της οδού Καραϊσκάκη έως τη Ρήγα Φεραίου70
4ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

(μία ημέρα)

στην Πλαζ ΕΟΤ Πατρών (έμπροσθεν της εισόδου των εγκαταστάσεων της Πλάζ), και στο Νότιο Πάρκο Πατρών.50 (25 στην Πλαζ, 25 στο Ν. Πάρκο)

 

Επιτρεπόμενα είδη προς πώληση

 Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στην εμποροπανήγυρη είναι:

Α/ΑΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
1ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

(ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ, ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΙΚΡΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ)

Αποκριάτικα είδη (στολές κ.λ.π), είδη δώρων, παιδικά παιχνίδια, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), ξηροί καρποί, κάστανα (κάτοχοι αδειών φορητών εγκαταστάσεων έψησης),  γλυκίσματα.
2ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣΧαρταετοί.

Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση οινοπνευματωδών καθώς και προϊόντων έψησης.

Τα πωλούμενα είδη πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Ε.Π.Υ.)

Διαδικασία χορήγησης αδειών

Για τη συμμετοχή στην κάθε εμποροπανήγυρη απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται από το Δήμο Πατρέων.

Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της κάθε εμποροπανήγυρης. Οι εγκρίσεις συμμετοχής δίνονται ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1Σε ποσοστό 75% στους κατόχους Βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας
2Σε ποσοστό 10% σε πωλητές λαϊκών αγορών.
3Σε ποσοστό 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου.
4Σε ποσοστό 5% στους κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη
  

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, θα διενεργηθεί κλήρωση.

Για την υποβολή συμμετοχής, το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλλει στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο)  Μαιζώνος 19( Παλαιό Αρσάκειο)   ή να αποστείλει ηλεκτρονικά στην δ/νση protodp@patras.gr  :

  • Αίτηση, το έντυπο της οποίας χορηγείται από την Υπηρεσία και το site του Δήμου.
  • Αντίγραφο αδείας υπαιθρίου εμπορίου ή βεβαίωση δραστηριοποίησης.
  • Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση γλυκισμάτων.
  • Δημοτική Ενημερότητα
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή Άδειας Διαμονής
  • Πρόσφατη απόδειξη ταμειακής μηχανής

Η μη προσκόμιση των ζητούμενων δικαιολογητικών  αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των αδειών.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μιας αίτησης/θέσης.

Η έκδοση και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στο χώρο διεξαγωγής, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας όπως ορίζεται.

Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας ή η χρήση του χώρου μετά τη λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.

Λοιπές Διατάξεις

Σε περίπτωση που λόγω έκτακτων αναγκών κάποια εμποροπανήγυρη δεν πραγματοποιηθεί, ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη και καμιά οικονομική απαίτηση δε θα υπάρχει εναντίον του.

Σε περίπτωση, επίσης, που η εμποροπανήγυρη πραγματοποιηθεί και κάποιος ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλλει αίτηση συμμετοχής, υπαναχωρήσει ή δε συμμετάσχει, το τυχόν καταβληθέν τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

Οι εγκαταστάσεις θα ηλεκτροδοτούνται με ευθύνη του εκάστοτε πωλητή. Ο Δήμος θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή κάθε συγκοινωνιακής παρακώλυσης σε συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές.

Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου Χώρου

 Το καταβαλλόμενο τέλος ανά άδεια/θέση έχει ως εξής:

ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Α/ΑΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ Κ/Χ     

ΑΝΑ ΘΕΣΗ

(σε ευρώ)

1ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ

(μια ημέρα)

20
2ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ

(δύο ημέρες)

20
3ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ ΑΠΟΚΡΙΩΝ80
4ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ20

 *Σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στο site του Δήμου Πατρέων     www.e-patras.gr  ή σε φυσική μορφή από το Γραφείο του Αντιδημάρχου Διοίκησης και Οικονομικών (Μαιζώνος 147 1ος όροφος)

*Αιτήσεις υποβάλλονται από 04/03/2024

*Στην ίδια αίτηση υποβάλλεται αίτημα και για πέραν της μίας από τις παραπάνω εκδηλώσεις

Ροή ειδήσεων

Advertisement