Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας στον ΕΦΚΑ έως το 2025

Published

on

Επιμέλεια Δ. Μπόκαρης (Λογιστής – Φοροτεχνικός)

Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο (12/2024) ο ΕΦΚΑ προχωρά σε παράταση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας έως και τις 28/2/2025 η οποία αφορά όλους τους άμεσα ασφαλισμένους αλλά και τα μέλη οικογενείας τους. Η απόφαση που είναι σε ισχύ από την 1-3-2024 αφορά μισθωτούς που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία επέλευση του «ασφαλιστικού κινδύνου», ειδικά δε για τους εργαζόμενους σε οικοδομοτεχνικά έργα απαιτούνται 50 ημέρες ασφάλισης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται προσαύξηση 20% και οι ημέρες αδείας.
Για τη συμπλήρωση των 50 ημερών ασφάλισης στους μισθωτούς λαμβάνονται υπόψη και οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθενείας ή ατυχήματος, οι ημέρες επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας καθώς και οι ημέρες επιδότησης λόγω επίσχεσης εργασίας.
Μη μισθωτός να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον μήνες ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του «ασφαλιστικού κινδύνου» και να έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα, εφόσον η οφειλή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί σε δόσεις και τηρείται η εξόφληση των δόσεων.
3. Για τους εργάτες γης απασχολούμενους σε εργασίες καλυπτόμενες από την ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ – αμειβόμενους με εργόσημο, παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο και έχουν εξοφληθεί τα ποσά των εκκαθαρίσεων για τα έτη 2017-2022. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του έτους 2023, πρέπει να έχει εξοφληθεί η απαιτητή δόση ενώ επίσης η ασφαλιστική ικανότητα θα ανανεώνεται ανά μήνα, μέχρι 28-2-2025.
Κατά παρέκκλιση, ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος δίδεται,
– στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚ με επαγγελματική εγκατάσταση και δραστηριότητα σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και στους εγγγραμμένους ανέργους αυτών των περιοχών, από την ημέρα επέλευσης της φυσικής καταστροφής, ανεξαρτήτως οφειλών.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπουν την ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ ως εξής:
-Άνεργοι που δεν είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό και παρακολουθούν συγχρηματοδοτούμενα ή μη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων, για παροχές ασθένειας σε είδος.
-Συμμετέχοντες σε προγράμματα πρακτικής άσκησης εργασιακής εμπειρίας μαθητείας όπως και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση, στον κλάδο του εργατικού ατυχήματος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος .
-Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση για άλλους λόγους (π.χ. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος) υφίσταται υποχρέωση για την υπαγωγή τους στην ασφάλισητου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ όταν δεν προβλέπεται καταβολή αμοιβής σε χρήμα.
-Ανεργοι νέοι μέχρι 29 ετών καλύπτονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν εγγραφεί στα μητρώα της ΔΥΠΑ επί ένα συνεχές δίμηνο, δεν ασφαλίζονται ως μέλη οικογένειας, δε σπουδάζουν σε ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
-Ανεργοι ηλικίας 29 έως 55 ετών, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος πριν τη διακοπή της εργασίας τους, εφόσον
-έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας. Το κατώτατο όριο των 600 ημερών εργασίας αυξάνεται ανά 100 ημέρες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας.
-έχουν εγγραφεί ως άνεργοι της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα 12 τουλάχιστον συνεχών μηνών και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα και δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.
Η κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος, ισχύει μέχρι και 4 εξάμηνα και χορηγείται ανά εξάμηνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον e-ΕΦΚΑ.
Παρέχεται η δυνατότητα να υπαχθούν στο κλάδο ασθένειας σε είδος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/e-ΕΦΚΑ οι μακροχρόνια άνεργοι, που έχουν ηλικία άνω των 55 ετών και έχουν πραγματοποιήσει 3.000 ημέρες ασφάλισης. Για τη συμπλήρωση των ημερομισθίων αυτών λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ομοειδή ασφάλιση άλλου φορέα.
Ασφαλισμένοι του τ. ΟΑΕΕ/e-ΕΦΚΑ ηλικίας άνω των 30 ετών και μέχρι 67 ετών καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος για δύο χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης εφόσον
-έχουν πραγματοποιήσει 600 ήμερες εργασίας ή δύο έτη ασφάλισης οι οποίες αυξάνονται μετά τη συμπλήρωση του 30ου έτους ανά 120 ήμερες ή 4 μήνες για κάθε έτος και μέχρι τη συμπλήρωση των 4500 ημερών ή 15 ετών ασφάλιση, δεν έχουν οφειλές στο Οργανισμό και
– Έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στην ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.

Ροή ειδήσεων

Advertisement