Connect with us

Οικονομία

Αύριο οι ανακοινώσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου – Στο 5,5% συγκλίνουν οι προβλέψεις

Published

on

Αύριο (27.01.24) θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού η οποία θα ισχύσει από την 1η Απριλίου του 2024.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το τελικό πόρισμα του ΚΕΠΕ, μετά από διαβούλευση με επιστημονικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους, προβλέπει αύξηση 4% – 5%.

Υπενθυμίζεται  οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι οι ακόλουθες:

  • ΤτΕ : “Υπάρχει περιθώριο για μια συνετή αύξηση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων μέχρι  4% από την 1η Απριλίου 2024”.
  • ΚΕΠΕ: “Δεδομένου ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2024 θα κυμανθεί περίπου στο 2%, οποιαδήποτε αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από 3 με 4% θα αυξήσει το μοναδιαίο κόστος εργασίας”.
  • ΙΜΕ – ΓΣΕΒΕΕ: “Ο πληθωρισμός θα πρέπει να είναι και το 2024 ο προσδιοριστικός παράγοντας για την αύξηση του κατώτατου μισθού”.
  • ΙΟΒΕ: Να εξεταστεί αύξηση του ονομαστικού κατώτατου μισθού στην ευρύτερη περιοχή του εκτιμώμενου πληθωρισμού για το 2024.
  • ΙΝΣΕΤΕ:  “Αύξηση κατά 5,0%”
  • ΙΝΕ – ΓΣΕΕ: “Άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 908 ευρώ μηνιαίως (16,4%) και επαναφορά του καθορισμού του στον θεσμό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας”.
  • ΙΝ-ΣΒΕ: Η αύξηση αυτή θα πρέπει “να κινηθεί σε εύρος από 3,6 %– 3,8%”.

Ο μέσος όρος των παραπάνω προτάσεων ανέρχεται στο 5,5% και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως η κυβέρνηση κινείται πως αυτήν την κατεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει στα 822 ευρώ μικτά (αύξηση σχεδόν 43 ευρώ) από τα 780 ευρώ που είναι έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Σημειώνεται πως μαζί με τον κατώτατο μισθό θα αυξηθούν και όλα τα επιδόματα ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης / και συγκεκριμένα τα εξής:

1. Τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας

Ως βάση υπολογισμού του βασικού επιδόματος ανεργίας τίθεται το εκάστοτε ισχύον κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Ειδικότερα, το βασικό επίδομα ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από το αν ο άνεργος αμειβόταν με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος).

2. Βοηθήματα/Επιδόματα που εξαρτώνται από την τακτική επιδότηση ανεργίας και από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη

-Ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων: ισούται με 37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Πρόκειται για νέα παροχή η οποία τέθηκε σε ισχύ από 29.12.2023 σε αντικατάσταση του Ειδικού βοηθήματος λήξης τακτικής επιδότησης ανεργίας, του ειδικού βοηθήματος μετά από τρίμηνη παραμονή στο μητρώο ανέργων, του ειδικού βοηθήματος σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας και του ειδικού βοηθήματος λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών.

-Ειδικό εποχικό βοήθημα:

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών – τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου – κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου – κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη

– Επίδομα Εργασίας:

Οι τακτικώς επιδοτούμενοι ή οι λαμβάνοντες τα βοηθήματα ανεξαρτήτως και αυτοτελώς απασχολούμενων e ΕΦΚΑ, αν κατά τη διάρκεια των επιδομάτων/βοηθημάτων τους αναλάβουν μισθωτή εργασία πλήρους απασχόλησης, συνεχίζουν να λαμβάνουν τα επιδόματά τους έως τη λήξη τους μειωμένα κατά το ήμισυ.

3. Βοηθήματα μη μισθωτών

-Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων του e ΕΦΚΑ, τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ: το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο.

-Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων του e ΕΦΚΑ, τ. ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ,ΤΣΑΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ): το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο.

4. Λοιπές παροχές που εξαρτώνται από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη

-Ειδική παροχή μητρότητας μισθωτών: Το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό της ειδικής παροχής μητρότητας ισούται με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά, ενώ προβλέπεται επιπλέον και καταβολή από τη ΔΥΠΑ αναλογίας δώρων εορτών και επιδόματος αδείας καθώς και της εργοδοτικής εισφοράς ασφάλισης.

Στην παροχή εντάσσονται πέραν των ασφαλισμένων που ελάμβαναν παροχές μητρότητας από το τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ΤΑΞΥ, και ασφαλισμένες όλων των ενταχθέντων στον e ΕΦΚΑ φορέων.

– Ειδική παροχή μητρότητας μη μισθωτών: σύμφωνα με το άρθρ.151 του ν. 5078/23, , το καταβαλλόμενο μηνιαίο ποσό της ειδικής παροχής μητρότητας σε μη μισθωτούς ισούται με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά.

– Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας: η παροχή συνδέεται έμμεσα με τον κατώτατο μισθό, αφού αποτελεί τη διαφορά μεταξύ τακτικών αποδοχών και του επιδόματος μητρότητας του e ΕΦΚΑ.

-Επίδομα γονικής αδείας: Το μηνιαίο καταβαλλόμενο επίδομα γονικής αδείας ισούται με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό, όπως κάθε φορά ορίζεται.

-Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη: καταβάλλονται έως 3 μισθοί.

– Παροχή Διαθεσιμότητας: καταβάλλεται το 10% – 30% του μέσου όρου τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

5.Αποζημίωση μαθητών των επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας

Προβλέπεται αποζημίωση των μαθητών για κάθε ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης –συνολικής διάρκειας 2 σχολικών ετών – ίση με το 75% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Παράλληλα, προβλέπεται ασφάλιση, για την οποία οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών για κάθε ημέρα Πρακτικής Άσκησης υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγματικών αποδοχών.

6. Επίδομα ΕΚΕΚ ΑμέΑ Θεσσαλονίκης

Το εκπαιδευτικό επίδομα στα ΚΕΠΕ επηρεάζεται από τον βασικό μισθό του ανειδίκευτου εργάτη (40%).

7. Πρακτική άσκηση ΙΕΚ – ΔΥΠΑ

Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες.

Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό διαμορφώνεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ή αναλογικά, εάν η ημερήσια διάρκεια της πρακτικής είναι μικρότερη των 8 ωρών. Η αποζημίωση καταβάλλεται στον πρακτικά ασκούμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την ασφάλισή του καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

8. Καταβολή αποδοχών στους μαθητές – σπουδαστές – φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή τους σε γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν

Το καταβλητέο ποσό για τους προπτυχιακούς φοιτητές ισούται με το 30πλάσιο του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, για τους δε μεταπτυχιακούς με το 10πλάσιο αυτού.

9. Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (Προεργασία)

Καταβάλλεται στους ωφελούμενους αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό.

10. Πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας

Ο λόγος για προγράμματα εργασιακής εμπειρίας με αποζημίωση ίση με τον κατώτατο μισθό.

11.Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων ισούται με το 50% του 80% του νόμιμου κατώτατου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.

12. Πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα

Καταβάλλεται ποσό ίσο με τις καθαρές αμοιβές που αντιστοιχούν στις κατώτατες νομοθετημένες μεικτές αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ καλύπτεται και το μη μισθολογικό κόστος .

13. Πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας

Συνδέονται έμμεσα με τον κατώτατο μισθό, καθώς η επιχορήγηση κυμαίνεται από 50% έως 90% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Ροή ειδήσεων

Advertisement