Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Ανοικτή πλατφόρμα «MyCoast» του Υπουργείου Οικονομικών για καταγγελίες κατά επιχειρήσεων που καταλαμβάνουν αυθαίρετα αιγιαλό και παραλία

Published

on

Το Υπουργείο Οικονομικών ολοκλήρωσε και κοινοποίησε στην Κτηματική Υπηρεσία, και στην Αχαΐα, κωδικοποιημένο το νέο σύστημα με τους κανόνες που επιχειρούν να βάλουν τάξη στις παραλίες και πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα και κατοχυρώνουν όρους στην παραχώρηση του αιγιαλού.

Πρόκειται για τέσσερις ΚΥΑ που εξειδικεύουν τον πρόσφατο νόμο 5092/2024 για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες με τις οποίες επιβεβαιώνεται και η «Γ» η οποία έχει ήδη προαναγγείλει ότι το νέο πλαίσιο θα είναι ασφυκτικό για την επιχειρηματικότητα η οποία ήδη «μετρά» τις επιπτώσεις…

Πιο συγκεκριμένα, με τις ΚΥΑ,
-δημιουργείται Μητρώο Συμβάσεων Παραχώρησης Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας,
-ορίζεται η νέα διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών με τιμή εκκίνησης που προσδιορίζεται αντικειμενικά,
-εξειδικεύονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων για την διασφάλιση της προσβασιμότητας των πολιτών.

Εφαρμογή «MyCoast»

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δημιουργείται Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «MyCoast» όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται με τους κωδικούς taxisnet, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά τους για την παραχώρηση για την οποία ενδιαφέρονται ενώ θα καταχωρούνται οι καταγγελίες των πολιτών.
Εκτός από τις συμβάσεις στο «MyCoast» θα καταχωρούνται η τοποθεσία, η έναρξη και η λήξη της παραχώρησης, η διάρκεια, η χρήση, το εμβαδόν της παραχώρησης, το μίσθωμα (συνολικά και ανά τ.μ.), η επωνυμία και ο ΑΦΜ του μισθωτή.
Η εφαρμογή θα διατίθεται δωρεάν στους πολίτες, προκειμένου να υποβάλουν καταγγελίες, είτε με αναζήτηση στο χάρτη της εφαρμογής είτε «σκανάροντας» το QR code της παραχώρησης, που θα είναι αναρτημένος υποχρεωτικά σε πινακίδα στην παραλία. Μόλις γίνει ο εντοπισμός της περιοχής θα εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού το πολύγωνο της παραχώρησης και τα στοιχεία της (τοποθεσία, έναρξη – λήξη, χρήση, εμβαδόν). Αν ο πολίτης διαπιστώσει αυθαίρετη κατάληψη θα μπορεί να υποβάλει τις καταγγελίες, ανώνυμα ή επώνυμα.
Σημειώνεται ότι μία μόνο καταγγελία, ανά τύπο καταγγελίας, μπορεί να υποβληθεί την ίδια ημέρα από την ίδια συσκευή και για την ίδια παραχώρηση, καθώς και ότι η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί από κινητή συσκευή που βρίσκεται κοντά στο σημείο της εν λόγω παραχώρησης.
Οι Κτηματικές Υπηρεσίες μπορούν να εξετάζουν τις καταγγελίες αφού τις κατηγοριοποιήσουν.
Ηλεκτρονικές δημοπρασίες
Η διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών παραχώρησης θα περιλαμβάνει το Δήμο, το εμβαδόν που παραχωρείται, το ελάχιστο τίμημα και τη διάρκεια της παραχώρησης και θα είναι αναρτημένη στην πλατφόρμα eauctions.gov.gr, στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Οικονομίας (minfin.gov.gr) είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας.
Η δημοπρασία ξεκινά από την τιμή πρώτης προσφοράς (ελάχιστο τίμημα) που εξάγεται αυτόματα από την πλατφόρμα με βάση μαθηματικό τύπο που λαμβάνει υπόψη τις αντικειμενικές αξίες στην περιοχή. Για τις συμβάσεις που θα συναφθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2025, η τιμή πρώτης προσφοράς δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το μέγιστο μίσθωμα που καταβλήθηκε για την ίδια περιοχή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.
Κάθε νέα προσφορά πρέπει να είναι μεγαλύτερη της προηγούμενης, κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε 3% της τιμής εκκίνησης. Η διάρκεια της δημοπρασίας είναι 30 λεπτά. Αν εντός του τελευταίου τρίλεπτου υποβληθεί αποδεκτή από το σύστημα προσφορά, η δημοπρασία παρατείνεται αυτόματα για άλλα 3 λεπτά.
Η αναφορά με το αποτέλεσμα και το ιστορικό της δημοπρασίας εξάγεται ηλεκτρονικά από το σύστημα διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
Υποχρεώσεις
Ο παραχωρησιούχος, διατηρεί ασφαλείς διαδρόμους προσέλευσης και αποχώρησης του κοινού από τον αιγιαλό, μεριμνά για την απομάκρυνση οποιουδήποτε εμποδίου στους διαδρόμους, απομακρύνει από τον παραχωρούμενο χώρο οποιοδήποτε πρόσωπο κλείνει ή καλύπτει με οποιονδήποτε τρόπο τους διαδρόμους και διασφαλίζει τη χρήση του αιγιαλού και της παραλίας για άτομα με αναπηρία.
Περιορίζει την ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής και λοιπών κινητών στοιχείων σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 60% ή το 30%, αν πρόκειται για προστατευόμενο αιγιαλό και παραλία, μεριμνά για την τοποθέτηση των ομπρελών, ξαπλωστρών σε τέτοια διάταξη ώστε να επιτρέπεται η διέλευση τ κάθετα και παράλληλα στη θάλασσα.
Τοποθετεί κάδους συλλογής απορριμμάτων και πραγματοποιεί καθημερινό καθαρισμό του χώρου. Αναρτά σε εμφανές σημείο στον αιγιαλό ή την παραλία πινακίδα, η οποία επιτρέπει στο κοινό να έχει πρόσβαση στα προσδιοριστικά στοιχεία της παραχώρηση και το διάγραμμα της παραχώρησης.
Διασφαλίζει την παρουσία ναυαγοσώστη, εφόσον του υποδειχθεί ότι η υποχρέωση αυτή δεν καλύπτεται από τον οικείο δήμο.
Όταν ο παραχωρούμενος χώρος συνορεύει με οικιστικές περιοχές η παραγόμενη στάθμη θορύβου από μουσική ή σχετικές χρήσεις της κύριας επιχείρησης οφείλει να μην ξεπερνάει τα 50 ντεσιμπέλ σε οποιοδήποτε σημείο της παραχωρούμενης επιφάνειας.
-Στην περίπτωση που τοποθετεί τροχήλατα αναψυκτήρια (καντίνες), απαιτείται να είναι εφοδιασμένος με άδεια λειτουργίας. Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα από τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κέντρα αναψυχής κ.λπ.) και επίσης τουλάχιστον 100 μέτρα μεταξύ τους.

Ροή ειδήσεων

Advertisement