Ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα παρακολουθεί κεντρικά όλες τις ρυθμίσεις οφειλών και θα ειδοποιεί εγκαίρως τους φορολογούμενους όταν κινδυνεύουν να χάσουν κάποια ρύθμιση έρχεται τον Ιούνιο από την ΑΑΔΕ ενώ παράλληλα ενεργοποιούνται οι νέοι κανόνες προκειμένου ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο να μην χάνει την ρύθμισή του.

Μέχρι τώρα η μη υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ ή η καθυστέρηση υποβολής τους ακόμη και για μία ημέρα είχε ως συνέπεια την απώλεια των ρυθμίσεων για άλλες οφειλές. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, που, εάν δημιουργηθούν για έστω και μια ημέρα, συνεπάγονται απώλεια της ρύθμισης.

Νέοι κανόνες

Ειδικότερα, με τους νέους κανόνες οι φορολογούμενοι θα μπορούν να διατηρήσουν τις ρυθμίσεις οφειλών τους εφόσον:

 • Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ εντός 3 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.
 • Έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις νέες οφειλές τους σε χρονικό διάστημα 3 μηνών από την πάροδο της προθεσμίας καταβολής τους.

Επίσης με το νέο κεντρικό ψηφιακό σύστημα τυποποιημένης παρακολούθησης των παραπάνω υποχρεώσεων, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση αλλά και το μηχανισμό έγκαιρης ειδοποίησης για επικείμενη απώλεια ρύθμισης:

 • Όλες οι προϋποθέσεις τήρησης της ρύθμισης θα παρακολουθούνται ψηφιακά και κεντρικά.
 • Εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί κάποια από τις προϋποθέσεις, θα λαμβάνει ειδοποιήσεις συμμόρφωσης ώστε σε εύλογο χρόνο να τακτοποιήσει την εκκρεμότητα που δημιούργησε
 • Εάν δεν το κάνει, η απώλεια της ρύθμισης θα γίνεται με κεντρική διαδικασία και όχι από τον κάθε τοπικό Προϊστάμενο ΔΟΥ.

Γύρισαν την πλάτη

Στο μεταξύ την πλάτη στην αναβίωση 232.000 «παγωμένων» ρυθμίσεων οφειλών γύρισε η πλειοψηφία των 215.000 οφειλετών του Δημοσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες μόλις 20.000, ήτοι περίπου το 10% των οφειλετών, έκανε χρήση της σχετικής δυνατότητας που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών να επανενταχθεί υπό προϋποθέσεις στις απωλεσθείσες ρυθμίσεις, πληρώνοντας όλες τις εκπρόθεσμες δόσεις από την κάθε ρύθμιση. Αυτός άλλωστε πρέπει να είναι και ο βασικός λόγος που υπήρξε περιορισμένο ενδιαφέρον καθώς οι οφειλέτες πρακτικά δεν είχαν την δυνατότητα να πληρώσουν όλο το ποσό από τις εκπρόθεσμες δόσεις που ήταν προϋπόθεση για την αναβίωση.

Υπενθυμίζεται ότι η επανένταξη δεν είχε γενικό χαρακτήρα αλλά αφορούσε όσους:

 • Δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα δύο ή περισσότερες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης, είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω λάθους του συστήματος, που δεν αναγνώρισε μια πληρωμή ως εμπρόθεσμη.
 • Δεν υπέβαλαν δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ την περίοδο που ήταν ενεργή η ρύθμιση.
 • Δημιούργησαν νέα χρέη, καθώς δεν πλήρωναν τις τρέχουσες οφειλές ή δεν εξυπηρετούσαν άλλη ρύθμιση στην οποία είχαν ενταχθεί.

Σε ποιες ρυθμίσεις εντάχθηκαν

Οι περίπου 20.000 οφειλέτες επανεντάχθηκαν στις ρυθμίσεις:

 • Των 100 δόσεων του 2014, που αφορούσε σε βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, έως και την 1η Οκτωβρίου 2014.
 • Των 100 δόσεων του 2015,
 • Των 120 δόσεων του 2019, που αφορούσε βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία, οι οποίες είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018.
 • Των 120 δόσεων του 2020, που έδινε τη δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 10 χρόνια, των οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7 Οκτωβρίου 2019.
 • Των 72 δόσεων του 2023, που αφορούσε βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021 έως και την 1/2/2023. Προϋπόθεση ένταξης ήταν να μην έχουν αρρύθμιστες, άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων του ν. 4152/2013.