Connect with us

Ελλάδα

Αθλητικό νομοσχέδιο: Εισιτήρια μέσω gov.gr και ανάκληση πιστοποιητικού αν δεν λειτουργούν οι κάμερες

Published

on

Το νέο αθλητικό νομοσχέδιο βρίσκεται υπό διαβούλευση, καθώς στόχος της Κυβέρνησης είναι η πάταξη της οπαδικής βίας. Θμίζεται πως οι αγώνες στη Super League θα γίνονται με κλειστές τις θύρες μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου. Για να ανοίξουν και πάλι τα γήπεδα στον κόσμο, θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές όσον αφορά στην αγορά εισιτηρίων, αλλά και ως προς τη λειτουργία του κλειστού κυκλώματος καμερών.

Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι στο πλάνο είναι να αγοράζονται τα εισιτήρια μέσω του gov.gr (αφορά όλες τις διοργανώσεις), ενώ αν δεν λειτουργούν οι κάμερες στα γήπεδα τότε θα υπάρχει ανάκληση πιστοποιητικού.

Οι διατάξεις στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο Βρούτση που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα είναι οι εξής:

«Άρθρο 41ΙΑ

Πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων

1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα ταυτοποίησης κατόχων αθλητικών εισιτηρίων, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με σκοπό την προσωποποίηση των εισιτηρίων και την ισχυρή αυθεντικοποίηση των θεατών που εισέρχονται σε αθλητική εγκατάσταση για να παρακολουθήσουν αθλητική συνάντηση. Ο ενδιαφερόμενος θεατής πραγματοποιεί ηλεκτρονική κράτηση του εισιτηρίου του από τον πάροχο της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων, με τον οποίο έχει συμβληθεί το αθλητικό σωματείο, το Τμήμα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή η Ανώνυμη Αθλητική Εταιρεία (Α.Α.Ε.) και κάνει χρήση της πλατφόρμας του πρώτου εδαφίου, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία της κράτησής του και να ολοκληρωθεί η έκδοση του εισιτηρίου του.

2. Χρήστες της πλατφόρμας είναι φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αγοράς και έκδοσης εισιτηρίου παρακολούθησης αθλητικής συνάντησης για τους ίδιους ή τα ανήλικα τέκνα τους, υπό την προϋπόθεση να έχουν ήδη καταχωρίσει τα στοιχεία τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), σύμφωνα με την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β’ 3399), όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 4727/2020 και επιβεβαίωσης του δηλωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου του στο ΕΜΕπ. Στη συνέχεια, ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τον μοναδικό αριθμό εισιτηρίου που έλαβε κατά την αγορά και να επιλέξει αν αφορά στον ίδιο ή σε ανήλικο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλειτουργεί με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. 57 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες πραγματοποιούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020.

4. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών της παρ. 3 και κατόπιν ανάκτησης από το ΕΜΕπ και επιβεβαίωσης των στοιχείων του αιτούντος την έκδοση του εισιτηρίου, οριστικοποιείται η διαδικασία ταυτοποίησης και εκδίδεται ψηφιακά το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο λαμβάνει ο ενδιαφερόμενος στο κινητό τηλέφωνό του μέσω του gov.gr wallet σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 203). Οι ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας τους δύνανται να λάβουν στο κινητό τους τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, κατόπιν ρητής συναίνεσης του ασκούντος την επιμέλειά τους και υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός του κινητού τους τηλεφώνου έχει ήδη καταχωριστεί για αυτούς στο ΕΜΕπ σύμφωνα με την υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας, προκειμένου να λάβουν το ηλεκτρονικό εισιτήριο στο κινητό τους τηλέφωνο μέσω του gov.gr wallet, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4954/2022 και να ακολουθηθεί η διαδικασία της παρ. 5. Η χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 και της ακύρωσης από τις συσκευές ανέπαφης σάρωσης και ανάγνωσης εισιτηρίων, που είναι εγκατεστημένες στις εισόδους των αθλητικών εγκαταστάσεων. Την ημέρα της αθλητικής συνάντησης, ο θεατής θέτει ανέπαφα τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου του στην υποδοχή των συσκευών σάρωσης και αναγνώρισης του εισιτηρίου και, εφόσον το εισιτήριο αναγνωρίζεται και ακυρώνεται, ανοίγει η περιστρεφόμενη είσοδος (τουρνικέ) και ο θεατής εισέρχεται στην αθλητική εγκατάσταση.

6. Για τους σκοπούς της λειτουργίας της πλατφόρμας του παρόντος, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας για τη λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

7. Το παρόν εφαρμόζεται στις αθλητικές συναντήσεις του επαγγελματικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1), καθώς και στις αθλητικές συναντήσεις του Κυπέλλου Ελλάδος ποδοσφαίρου και των διεθνών διοργανώσεων, στις οποίες, ως γηπεδούχος, αγωνίζεται ομάδα Α.Α.Ε. που συμμετέχει στο παραπάνω επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη εξειδικεύονται ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του παρόντος, οι αναγκαίες διαλειτουργικότητες με τα πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, ο τρόπος αυθεντικοποίησης των χρηστών, η διαδικασία χρήσης της πλατφόρμας για την έκδοση εισιτηρίων για ανήλικους, ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία αυτής και ρυθμίζεται κάθε τεχνική ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η ημερομηνία μετά την πάροδο της οποίας απαγορεύεται η διεξαγωγή αθλητικής συνάντησης στο πλαίσιο των διοργανώσεων της παρ. 7 σε αθλητική εγκατάσταση που δεν διαθέτει το προβλεπόμενο στο παρόν σύστημα ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοποίησης των εισερχόμενων θεατών, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται στην Α.Α.Ε. που χρησιμοποιεί ως έδρα της αθλητική εγκατάσταση που διαθέτει το προβλεπόμενο στο παρόν σύστημα ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοποίησης των εισερχόμενων θεατών, καθώς και η διαδικασία και το όργανο επιβολής των κυρώσεων αυτών. Με όμοια απόφαση προβλέπεται η υποχρέωση διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν το προβλεπόμενο στο παρόν σύστημα ελέγχου εισιτηρίων και ταυτοποίησης των εισερχόμενων θεατών και σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων ποδοσφαίρου ή άλλων ομαδικών αθλημάτων».

Οι ΠΑΕ αναλαμβάνουν το κόστος λειτουργίας των καμερών

Από εκεί και πέρα πρέπει να σημειωθεί ότι τo οικονομικό κόστος για τη λειτουργία των καμερών και κατά περίπτωση η τοποθέτησή τους θα βαρύνει τις ΠΑΕ, ενώ όπου λειτουργούν πλημελλώς θ’ αποφασίζεται η διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές, δύο ημέρες πριν!

Ακολουθούν οι σχετικές διατάξεις:

«Άρθρο 41Ε

Ηλεκτρονική εποπτεία αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται ως έδρες από τις Α.Α.Ε. που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Basket League), για τη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων των παραπάνω εθνικών πρωταθλημάτων, των διοργανώσεων των Κυπέλλων Ελλάδος και των διεθνών διοργανώσεων, στις οποίες μετέχουν οι ως άνω Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες (Α.Ε.Ε.), καθώς και για τις αθλητικές συναντήσεις των εθνικών ομάδων ανδρών των δύο (2) παραπάνω επαγγελματικά οργανωμένων αθλημάτων, τοποθετούνται και λειτουργούν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας των χώρων και των προσώπων που ευρίσκονται σε αυτές.

Με τα ανωτέρω συστήματα πραγματοποιείται λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας ή εικόνας και ήχου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη μίας (1) αθλητικής συνάντησης. Τα ηλεκτρονικά συστήματα του πρώτου εδαφίου καλύπτουν τουλάχιστον τους εξής χώρους, εντός και εκτός της αθλητικής εγκατάστασης:

α) όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου,
β την εξωτερική περίμετρό της,
γ) το σύνολο των κερκίδων (εξέδρες),
δ) τις σκάλες και τους διαδρόμους,
ε) τους χώρους των κυλικείων,
στ) τους χώρους που προορίζονται για την εγκατάσταση των συνεργείων τηλεοπτικής μετάδοσης και φιλοξενίας των εκπροσώπων του τύπου,
ζ) τα σημεία αποβίβασης των αποστολών των διαγωνιζόμενων ομάδων και των διαιτητών,
η) τους διαδρόμους που οδηγούν στα αποδυτήρια των αθλητών και των διαιτητών,
θ) την είσοδο των αθλητών στον αγωνιστικό χώρο και
ι) άλλους χώρους δυνητικού κινδύνου ή κρίσιμων υποδομών, όπως γεννήτριες.

2. Αποκλειστικός σκοπός της λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων της παρ. 1 είναι η αντιμετώπιση πράξεων βίας και αξιόποινων εν γένει πράξεων με αφορμή αθλητικές συναντήσεις. Απαγορεύεται η χρήση των συστημάτων και των δεδομένων που παράγουν για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι φίλαθλοι ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο και ιδίως κατά την έκδοση του εισιτηρίου, καθώς και με ανακοίνωση από τα μεγάφωνα πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης.

3. Η χρήση και η λειτουργία των συστημάτων της παρ. 1 εποπτεύονται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), στην οποία ανήκει και η ευθύνη της επεξεργασίας και φύλαξης των δεδομένων που αυτά παράγουν. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των συστημάτων της παρ. 1, εφόσον σε αυτά έχουν καταγραφεί πράξεις βίας και γενικώς αξιόποινες ή πειθαρχικώς ελεγκτέες πράξεις, γνωστοποιούνται το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη συλλογή τους, από την ΕΛ.ΑΣ. στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), το οικείο πειθαρχικό όργανο και κατά περίπτωση στις αρμόδιες ανακριτικές και δικαστικές αρχές.

4. Τα συστήματα ηλεκτρονικής εποπτείας που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι τοποθετημένα σε αθλητική εγκατάσταση, είτε δυνάμει σύμβασης που είχε συνάψει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είτε με δαπάνες του φορέα που είναι ιδιοκτήτης της εγκατάστασης, είτε με φροντίδα και δαπάνες της Α.Α.Ε. της παρ. 1 που κάνει χρήση της εγκατάστασης, παραχωρούνται κατά χρήση στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται στις Α.Α.Ε. της παρ. 1. Οι τελευταίες οφείλουν, με δικές τους δαπάνες, να διασφαλίσουν την κατά τα ανωτέρω σύννομη και κανονική λειτουργία τους, ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον τους χώρους, εντός και εκτός της εγκατάστασης, που περιγράφονται στην παρ. 1, να πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται δυνάμει της απόφασης της περ. α) της παρ. 8, να είναι συμβατά και συνδέσιμα με οποιοδήποτε κεντρικό σύστημα τηρεί η αστυνομική αρχή και να τα συντηρούν εφεξής, βαρυνόμενες αποκλειστικά με κάθε απαραίτητη δαπάνη. Εφεξής η ευθύνη για την εγκατάσταση και τη συντήρηση του συστήματος της παρ. 1, ανήκει στην Α.Α.Ε. που συμμετέχει στις διοργανώσεις της παρ.1. Η εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων της υπεύθυνης Α.Α.Ε. βεβαιώνεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή τόσο πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ενόψει της χορήγησης του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α, όσο και κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8.

5. Χωρίς τη βεβαίωση του τέταρτου εδαφίου της παρ. 4 δεν είναι δυνατή η χορήγηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 77Α. Αν κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου διαπιστωθεί η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος της παρ. 1 και η υπεύθυνη σύμφωνα με την παρ. 4 Α.Α.Ε. δεν μεριμνήσει για την αποκατάσταση της λειτουργίας του, εντός χρονικού διαστήματος που καλύπτει τρεις (3) συνεχόμενες αγωνιστικές ημέρες κατά τις οποίες, με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα, αγωνίστηκε ως γηπεδούχος, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακαλεί το ανωτέρω πιστοποιητικό.

6. Δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη της αθλητικής εκδήλωσης, μη υπολογιζόμενων των ημερών διεξαγωγής της και διενέργειας του ελέγχου, η αστυνομική αρχή στην εδαφική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η αθλητική εγκατάσταση, προβαίνει σε έλεγχο και επιθεώρηση, προκειμένου να διαπιστώσει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος της παρ. 1 και του ευρισκόμενου εντός της αθλητικής εγκατάστασης κέντρου ελέγχου και παρακολούθησης του συστήματος αυτού. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση, στην οποία υποχρεωτικά περιέχονται τα σημεία του γηπέδου στα οποία έχουν τοποθετηθεί εικονολήπτες (κάμερες) και η ανάλυση της εικόνας τους. Η έκθεση του δεύτερου εδαφίου συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτουργεί σύννομα. Εφόσον από την έκθεση του δεύτερου εδαφίου προκύπτει η μη σύννομη λειτουργία του συστήματος, τότε, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β. ή του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, διεξάγεται η αθλητική εκδήλωση χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Μετά από τη λήξη της αθλητικής συνάντησης, συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. νέα έκθεση της αστυνομικής αρχής, στην οποία αναφέρεται εάν το ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας λειτούργησε σύννομα καθ’ όλη τη διάρκεια της αθλητικής συνάντησης ή εάν διαπιστώθηκε η οποιαδήποτε πλημμέλεια ή αστοχία στη λειτουργία του. Η έκθεση αυτή συντάσσεται και αποστέλλεται στη Δ.Ε.Α.Β. ακόμη και αν βεβαιώνει τη σύννομη λειτουργία του συστήματος πριν από την έναρξη, σε όλη τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της αθλητικής αναμέτρησης. Αν στην έκθεση αυτή αναφέρεται πλημμέλεια ή αστοχία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας αναγράφεται υποχρεωτικά και το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε το πρόβλημα της λειτουργίας. Στην τελευταία περίπτωση, εκτός αν η διαπιστωθείσα πλημμέλεια ή αστοχία είναι όλως επουσιώδης, με απόφαση της Δ.Ε.Α.Β. εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την αποστολή της έκθεσης ή, αν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, επιβάλλεται η διεξαγωγή χωρίς την παρουσία θεατών της αμέσως επόμενης αθλητικής συνάντησης, κατά την οποία η υπεύθυνη Α.Α.Ε. πρόκειται, με βάση το αγωνιστικό πρόγραμμα, να αγωνιστεί ως γηπεδούχος ομάδα. Η επιβαλλόμενη σύμφωνα με την παρούσα διοικητική κύρωση διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης χωρίς την παρουσία θεατών εκτελείται άμεσα, ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της ημέρας έκδοσης της απόφασης περί επιβολής της και της ημέρας διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης.

7. Στη Γ.Γ.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη του έργου της Δ.Ε.Α.Β., στην οποία τα αρμόδια αστυνομικά όργανα καταχωρίζουν τις εκθέσεις ελέγχου και επιθεώρησης που συντάσσονται σύμφωνα με την παρ. 6 για τη σύννομη ή μη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και του κέντρου ελέγχου της αθλητικής εγκατάστασης.

8. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται τα σχετικά με την κατά προορισμό λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, τις τεχνικές προδιαγραφές τους, τον τρόπο χρήσης τους, τον χρόνο και τον τρόπο καταστροφής των δεδομένων που αυτά παράγουν, καθώς και τα πρόσωπα και τους φορείς που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα. Με όμοια απόφαση, η υποχρέωση διεξαγωγής αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα εποπτείας μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες πρωταθλημάτων ή άλλων διοργανώσεων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης ή πετοσφαίρισης ή σε πρωταθλήματα ή άλλες διοργανώσεις άλλων ομαδικών αθλημάτων.

β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη του έργου της Δ.Ε.Α.Β., τα τεχνικά και λεπτομερειακά θέματα λειτουργίας της, καθώς και οι εναλλακτικές διαδικασίες σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος».

Πηγή: Gazzetta

Ροή ειδήσεων

Advertisement