Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021
Connect with us

Συνεργασίες

Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα από την INTERAMERICAN: Στρατηγική, Συνεργασίες και Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δημοσιεύθηκε

στις

  • Σύνδεση με τα τοπικά και διεθνή κέντρα στοχοθεσίας και αναφοράς για τη Βιωσιμότητα

  • Κοινωνικό Προϊόν (απόδοση αξίας) 368,97 εκατ. ευρώ κατά τη 2ετία 2018-2019

Η προοδευτική ενσωμάτωση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και τους βασικούς άξονες της λειτουργίας της, οργανωμένα επί 15ετία, έχει φέρει την INTERAMERICAN στην «πρώτη γραμμή» των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που δίνουν τον τόνο των εξελίξεων σε επίπεδο δεσμεύσεων, πρωτοβουλιών και στρατηγικών επιλογών για την Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Με ηγετική παράδοση 52 ετών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο Οργανισμός  συνεισφέρει άμεσα, έμμεσα και συνεπαγόμενα σημαντική οικονομική αξία στο ΑΕΠ της χώρας, ετησίως πάνω από 350 εκατ. ευρώ. Υποστηρίζει, συνολικά, περισσότερες από 4.600 θέσεις εργασίας με αντιστοίχιση μιας άμεσης θέσης εργασίας σε τρεις θέσεις στην ευρύτερη οικονομία, ενώ οι πολίτες, των οποίων το εισόδημα υποστηρίζεται από τις δραστηριότητες της INTERAMERICAN, εκτιμώνται σε 11.000 περίπου. Τα δεδομένα αυτά έχουν προκύψει από την ειδική μελέτη για την επίδραση του Οργανισμού στην Οικονομία και την Κοινωνία της χώρας μας (2019, Socio-Economic Impact, από την ΕΥ).  

Ειδικότερα όσον αφορά στην άμεσα αποδιδόμενη οικονομική αξία (κοινωνικό προϊόν), όπως αποτυπώνεται και στην πρόσφατη  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (2018-2019), ο Οργανισμός έχει καταβάλει, κατά τη διετία αναφοράς, συνολικά 368,97 εκατ. ευρώ σε μισθούς και παροχές προς τους εργαζομένους του, εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, φόρους εισοδήματος, πληρωμές σε μετόχους, επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, αμοιβές διαμεσολαβητών στις πωλήσεις και προμηθευτών, καθώς και σε δαπάνες για πρακτικές Εταιρικής Ευθύνης. Η άμεση και έμμεση συμβολή της INTERAMERICAN στην Εθνική Οικονομία και την Κοινωνία αξιολογείται ως το πιο ουσιαστικό θέμα στον δρόμο προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

Η ανταπόκριση στις προκλήσεις της ψηφιακής – τεχνολογικής κοσμογονίας, της αναθεώρησης των προτύπων οργάνωσης της διοίκησης, καθώς και του τρόπου εργασίας, διευρύνουν τον επιχειρηματικό ορίζοντα της INTERAMERICAN σε βάθος χρόνου. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Οργανισμός εναρμονίζει με τις κύριες ασφαλιστικές δραστηριότητές του -στην υγεία, την κινητικότητα και τη διαχείριση καταστροφικών κινδύνων- το έμπρακτο ενδιαφέρον για τη δημιουργία αξίας, προς όφελος όλων των stakeholders (ενδιαφερομένων μερών). 

Η INTERAMERICAN, στο πλαίσιο του σχεδίου «Πράξεις Ζωής», υλοποιεί πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της φτώχειας, για τη φροντίδα της υγείας, για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, για την παιδεία και την εκπαίδευση, για τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον, για την εξέλιξη της εταιρικής ευθύνης. Η στρατηγική και οι σχετικές δράσεις έχουν αποτυπωθεί και στην  Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει και κεφάλαιο της έκτακτης συνεισφοράς στη δημόσια υγεία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Όσον αφορά στη δομή, τη λειτουργική της εργασίας και το ανθρώπινο δυναμικό, κατά τη 2ετία αναφοράς ξεκίνησε ο σχεδιασμός του οργανωτικού μετασχηματισμού, σε σύνδεση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό που εξελίσσεται συνεχώς, κατά την τελευταία 10ετία.

Σήμερα, η INTERAMERICAN ακολουθεί ενεργά τις κατευθύνσεις των τοπικών και διεθνών θεσμικών κέντρων για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Χαρακτηριστικά, ο Οργανισμός:

  • Αποτελεί, από το 2006, μέλος του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του Ο.Η.Ε. (UN Environment Program Finance Initiative – UNEPFI).
  • Είναι κύριο μέλος του CSR Hellas από το 2007 (αρχικά, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).
  • Συμμετέχει, από το 2008, στο Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) του Ο.Η.Ε., όντας σε ευθυγράμμιση με τις 10 Αρχές του και αποτελεί ιδρυτικό μέλος του νεοπαγούς Global Compact Network Hellas (2020).
  • Έχει συνυπογράψει δεσμευτικά, ως ιδρυτικό μέλος το 2012, τη Διακήρυξη των Αρχών Αειφόρου Ασφάλισης (Principles for Sustainable Insurance – PSI) του UNEPFI.
  • Έχει συνταχθεί με διεθνείς Διακηρύξεις των θεσμικών επενδυτών για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής και της περιβαλλοντικής κρίσης, την προστασία των Μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς (φύσης και πολιτισμού) και το «New Deal for Europe» (2019), όπως και με τη Διακήρυξη των CEOs μεγάλων επιχειρήσεων για την Πράσινη Οικονομία (2020).
  • Συμμετέχει από το 2015 στην ομάδα των επιχειρήσεων και οργανισμών που ακολουθούν το πρότυπο του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας για τους 4 βασικούς πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020»).
  • Συνεργάζεται, στο πεδίο της ανάληψης δυναμικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών, με περισσότερες από 30 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και φορείς για την κοινωνία και το περιβάλλον και με περισσότερους από 10 θεσμικούς φορείς της Αγοράς (Ινστιτούτα, Επιμελητήρια, Ενώσεις και Συνδέσμους) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και με τις τοπικές κοινωνίες – την τοπική αυτοδιοίκηση.

Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN αναδεικνύεται συνεχώς μεταξύ των «The Most Sustainable Companies» στην Ελλάδα, από την έναρξη του θεσμού έως και το 2020. Μάλιστα, για το 2020 συμπεριλαμβάνεται στο επίπεδο ΤΟΡ μεταξύ των τριών πρώτων επιχειρήσεων. Επίσης, έχει κατακτήσει μεγάλο αριθμό διακρίσεων για τις επιδόσεις της (καλές πρακτικές, συνεργασίες, απολογισμοί) και την απόδοση αξίας στην Οικονομία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Απολογιστικά, ο Οργανισμός έχει παρουσιάσει από το πρώτο έτος αναφοράς (2008), συνολικά, 9 Εκθέσεις Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέχρι και το 1ο εξάμηνο του 2020, ακολουθώντας τα πλέον εξελιγμένα πρότυπα του Global Reporting Initiative. Στη βάση της κανονιστικής συμμόρφωσης για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, υποβάλλει από το 2017 και τις σχετικές Εκθέσεις (Non Financial Reporting) ξεχωριστά για τις τρεις εταιρείες του oμίλου (Ζωής, Ζημιών και Βοήθειας).

«Με δεδομένη την αξία που δημιουργούμε για τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και στη βελτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου, στοχεύοντας στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Οργανισμού μας και υπηρετώντας τη σταθερή αποστολή μας να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν πιο ασφαλείς, περισσότερο και καλύτερα» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος. «Βιώνουμε τη συγκυρία μιας πολύ γρήγορης, ανατρεπτικής μετάβασης σε μια νέα πραγματικότητα παγκοσμίως», επισημαίνει ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Υπευθυνότητας, υπογραμμίζοντας ότι «για την INTERAMERICAN, η έγκαιρη προσαρμογή και υιοθέτηση – υποστήριξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (UN Sustainable Development Goals) αποτελεί στρατηγική επιλογή σύγκλισης στην κοινή προσπάθεια για έναν καλύτερο κόσμο».

Συνεργασίες

Έξω από δόντια,  με φόντο τις κρίσεις 

Δημοσιεύθηκε

στις

Έξω από τα δόντια τα έγραψε σε άρθρο του στην εφημερίδα «Δημοκρατία» ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Αχαΐας Θανάσης Νταβλούρος με αφορμή τα όσα έγιναν στις πρόσφατες ετήσιες κρίσεις των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ και του Πυροσβεστικού Σώματος, κάνοντας λόγο για «πάγια πρακτική η αποστρατεία των μη ημετέρων».

Όπως ανέφερε «το λεγόμενο Συμβούλιο κρίσεων τυπικά συνεδρίαζε, απλά για να επικυρώσει την λίστα των προγεγραμμένων από τα κομματικά επιτελεία. Έτσι εκατοντάδες μάχιμοι και μπαρουτοκαπνισμένοι Αξιωματικοί με ήθος, κοινωνική αποδοχή και σπουδαίες επαγγελματικές επιδόσεις βρέθηκαν στον υπηρεσιακό Καιάδα». Το καθεστώς αυτό εφαρμόστηκε, χωρίς καμία εξαίρεση τα χρόνια κυρίως της παντοδυναμίας ΠΑΣΟΚ. Υπήρξαν χρονιές (1984) στις οποίες αποστρατεύτηκαν σχεδόν στο σύνολό τους ολόκληρες σειρές ακόμη και από το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή. Η τακτική αυτή, αναθεωρήθηκε κατά τη διάρκεια της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, για να επανέλθει ακόμη πιο ακραία από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Το εξωφρενικό είναι ότι μετά την ανάληψη της εξουσίας από την Ν.Δ., συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο!!!».

Σε άλλο σημείο ο κ. Νταβλούρος απευθύνεται στον Πρωθυπουργό τονίζοντας πως «είναι μεγάλη η οργή και αγανάκτηση των στελεχών των Σωμάτων ασφαλείας που στηρίζουν την παράταξή μας».

 

Περισσότερα

Συνεργασίες

Επί ποδός η Οδική Βοήθεια της INTERAMERICAN για την αντιμετώπιση της «Μήδειας»

846 άμεσες επεμβάσεις μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης

Δημοσιεύθηκε

στις

Άμεση είναι η κινητοποίηση των υπηρεσιών Οδικής Βοήθειας της INTERAMERICAN, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα με τη σφοδρή χιονόπτωση σε όλη την Ελλάδα.

Ήδη, έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής (μεσημέρι της Τετάρτης) 846 άμεσες επεμβάσεις υποστήριξης οδηγών και αυτοκινήτων, από τις οποίες οι 490 έχουν πραγματοποιηθεί στην Αττική. Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας της εταιρείας χρειάστηκε να προχωρήσουν και σε 66 επεμβάσεις απεγκλωβισμού πελατών.

 

Η Οδική Βοήθεια της INTERAMERICAN έχει μια μοναδική δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης, συνδυάζοντας την ευρεία κάλυψη της επικράτειας με τη χρήση της τηλεματικής, με αιχμή την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα «Drive ON» που τη φέρνει πιο κοντά στον πελάτη.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την περασμένη χρονιά έλαβαν υποστήριξη Οδικής Βοήθειας 446.308 περιπτώσεις. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται πλήρως με τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου Classic, Extra, και Total της INTERAMERICAN και της Anytime, ενώ και στα προγράμματα βασικής κάλυψης για αστική ευθύνη περιλαμβάνεται η παροχή μεταφοράς μετά από ατύχημα. 

 

Η Οδική Βοήθεια της εταιρείας αξιοποιεί δυναμικό 222 ιδιόκτητων οχημάτων και 111 σημεία εξυπηρέτησης, διαθέτοντας επιπλέον 150 οχήματα 65 συνεργατών σε όλη την Ελλάδα.

Περισσότερα

Συνεργασίες

Συμφωνία συνεργασίας του Δήμου Σκύρου με την INTERAMERICAN για υπηρεσίες υγειονομικής αερομεταφοράς

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Μια ακόμη σημαντική συμφωνία για ανάγκες άμεσης υγειονομικής αερομεταφοράς από τη νησιωτική Ελλάδα πρόσθεσε στις συνεργασίες της η INTERAMERICAN. Η εταιρεία θα καλύπτει με συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης για παροχή των σχετικών υπηρεσιών τον Δήμο Σκύρου, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου, Νίκου Μαυρίκου και με τη χορηγική συνδρομή της ναυτιλιακής εταιρείας ΣΚΥΡΟΣ. 

 

Κατά την τελευταία πενταετία έχει υπάρξει ανάγκη πραγματοποίησης υγειονομικής αερομεταφοράς σε 30 περιπτώσεις από το νησί και αυτός ήταν ο σημαντικός λόγος για τη σύναψη της συμφωνίας. Η Σκύρος, με πληθυσμό 3.000 περίπου κατοίκων, καλύπτεται πλέον από τις ιδιαίτερα αποτελεσματικές υποδομές Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας της INTERAMERICAN, με τον τρόπο που η εταιρεία καλύπτει και τα νησιά Ύδρας, Σίφνου και Άνδρου. Ήδη, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η πρώτη αερομεταφορά ασθενούς από τη Σκύρο σε νοσοκομείο της Αθήνας.

 

Την υπηρεσία επείγουσας αερομεταφοράς σε περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής αντιμετώπισης σε νοσηλευτήρια εκτός του νησιού, θα ενεργοποιούν οι ιατροί των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Σκύρο. Η κλήση της INTERAMERICAN θα γίνεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο, εφ’ όσον διαπιστωθεί η ανάγκη μετακίνησης σε σοβαρό περιστατικό ασθένειας ή ατυχήματος και μόνο στην περίπτωση που δεν προσφέρονται τα μέσα αερομεταφοράς του ΕΚΑΒ.

 

«Η φροντίδα της υγείας των Σκυριανών αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας για την τοπική αυτοδιοίκηση και γι’ αυτό αναλαμβάνουμε κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να προσφέρει περισσότερη ασφάλεια στους κατοίκους του νησιού μας. Η δεδομένη αξιοπιστία των υπηρεσιών Άμεσης Ιατρικής Βοήθειας της INTERAMERICAN και ειδικότερα η πολυετής εμπειρία της εταιρείας στις υγειονομικές αερομεταφορές, εγγυάται την καλύτερη δυνατή διαχείριση των κρίσιμων περιστατικών» τονίζει ο Δήμαρχος, Νίκος Μαυρίκος. Το συμβόλαιο καλύπτει όλους τους πολίτες που διαθέτουν ιδιόκτητη η μακροχρόνια ενοικιαζόμενη οικία στη Σκύρο, καθώς και όσους εργάζονται στο νησί, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

 

Στη νησιωτική Ελλάδα, στατιστικά, αφορά το 85% των αερομεταφορών που πραγματοποιεί η INTERAMERICAN, οι οποίες κατά το διάστημα των 28 ετών και πλέον λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών της πλησιάζουν τις 4.000. Οι περισσότερες από αυτές τις αερομεταφορές ήταν σωτήριες για τη ζωή των παθόντων που μεταφέρθηκαν.

 

Περισσότερα
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα