Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022
Connect with us

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Σεξουαλικά εγκλήματα, διαδίκτυο και παιδική πορνογραφία

Ενδιαφέρουσα και επίκαιρη η εισήγηση της Ανθής Τσιμά, μέλους του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών στο πρόσφατο 22ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων

 

Δημοσιεύθηκε

στις

 

 

 

 Μια πολύ ενδιαφέρουσα και άκρως εμπεριστατωμένη εισήγηση για τα σεξουαλικά εγκλήματα, το διαδίκτυο και την παιδική πορνογραφία έκανε η Πατρινή δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, στο πλαίσιο του 22ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Ποινικολόγων – Μαχόμενων Δικηγόρων που φιλοξενήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Πάτρα.

Το πλήρες κείμενο της εισήγησής της έχει ως εξής: «Η ολοκληρωτική επικράτηση της πληροφορίας και της πληροφορικής επιστήμης έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται και ενεργεί ο μέσος κοινωνός, μεταβάλλοντας τελικά τα ήθη, τη συμπεριφορά, τον πολιτισμό του ακόμα και την εγκληματική του δραστηριότητα.

Όλο και περισσότερες αξιόποινες πράξεις που τιμωρούνται από την ποινική νομοθεσία, τελούνται πλέον και με την χρήση υπολογιστών και σχεδόν κατά κανόνα με την χρήση του διαδικτύου.

Στην κατηγορία αυτών των εγκλημάτων (των τελουμένων και μέσω διαδικτύου) υπάγεται και το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας που τυποποιείται στο άρθρο 348Α ΠΚ, στην §2 του άρθρου δε τυποποιείται και η τέλεση του βασικού αδικήματος «μέσω πληροφοριακών συστημάτων».

Σε εκτέλεση των υποχρεώσεών του σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Έλληνας νομοθέτης εισήγαγε με το Ν. 3064/2002 το έγκλημα της παιδικής πορνογραφίας στον Ελληνικό ΠΚ (αρ.348Α). Πρόκειται για μια σχετικώς «νεαρή» διάταξη, η οποία έχει ήδη υποστεί 5 τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα να γεννώνται συνεχώς προβλήματα διαχρονικού δικαίου. Από την άλλη βέβαια, οι συνεχείς αλλαγές, δείχνουν ακριβώς ότι πρόκειται για ένα έγκλημα που βρίσκεται ακόμα υπό διαμόρφωση, τόσο στη φαινομενολογία όσο και στην τυποποίησή του.

Τόσο το ευρωπαϊκό θεσμικό υπόβαθρο, όσο και αυτό καθεαυτό το άρθρο 348Α ΠΚ θεωρείται ότι αποσκοπούν στην προστασία της γενετήσιας ζωής από την οικονομική της εκμετάλλευση και των ανηλίκων από την σεξουαλική εκμετάλλευση, ή, ακόμα, και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η θέση η οποία υιοθετείται από τα δικαστήρια ουσίας στην χώρα μας είναι ότι πρόκειται για την προστασία του εννόμου αγαθού της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης των ανηλίκων, υπό την ειδικότερη όψη της ακώλυτης/αδιατάρακτης σεξουαλικής ανάπτυξής τους.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 348Α ΠΚ προβλέπεται η βασική μορφή του εγκλήματος. Στην παρ. 2 προβλέπεται απλώς διακεκριμένη μορφή του εγκλήματος με την τέλεση των πράξεων «μέσω πληροφοριακών συστημάτων». Το έγκλημα αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή. Η διάταξη αυτή προβλέπει αδίκημα πλημμεληματικού βαθμού, αφηρημένης διακινδύνευσης καθότι όπως έχει κριθεί με την 831/2019 Εφ. Θεσσαλ «ο κίνδυνος δεν περιγράφεται ούτε ως υπαρκτός ούτε ως δυνάμενος να υπάρξει», υπαλλακτικώς μικτό «αφού πραγματώνεται ένα μόνο έγκλημα ανεξάρτητα με τον αριθμό των μορφών με τις οποίες εμφανίζεται τούτο, η δε συνδρομή περισσότερων μορφών λαμβάνεται υπ΄ όψιν κατά την επιμέτρηση της ποινής», με αυστηρότερο πλαίσιο ποινής από εκείνο της παραγράφου 1. Οι ως άνω πράξεις εκτιμώνται ως επιβαρυντικές, λόγω της μεγάλης ευχέρειας προσβάσεως στο διαδίκτυο.

Επειδή η συγκεκριμένη ποινική διάταξη καλύπτει εξαιρετικά μεγάλο αριθμό διαφορετικών αδικημάτων, για να είναι σε θέση να εκφράσει τους διαφορετικούς βαθμούς βαρύτητας, θα ήταν πρόσφορη μια ευρύτερη διαφοροποίηση του ύψους των ποινών. Πλην όμως, ο ημεδαπός νομοθέτης δεν προβαίνει σε αξιολόγηση των μερικότερων πράξεων εκτιμώντας την ιδιαίτερη απαξία καθεμιάς, τιμωρώντας -όπως θα ήταν λογικό- ως μεγαλύτερης βαρύτητας μερικότερη πράξη την παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας, ως μέσης βαρύτητας τις μερικότερες πράξεις της διανομής/διάδοσης/μετάδοσης/προσφοράς/παροχής/διάθεσης και ως μικρότερης βαρύτητας τις μερικότερες πράξεις της απόκτησης/κατοχής/απόκτησης πρόσβασης σε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Περαιτέρω, δεν υπάρχει εμφανής ποινική διαφοροποίηση με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) το είδος του πορνογραφικού υλικού (softcore – hardcore pornography, β) την ποσότητα, γ) την ηλικία των ανηλίκων, δ) τον τρόπο απόκτησης του υλικού, ε) τον σκοπό της τυχόν περαιτέρω διακίνησής του, στ) την ηλικία των προσώπων στα οποία ο δράστης αποστέλλει το υλικό και, ζ) τον ειδικότερο– πρωταγωνιστικό ή μη– ρόλο τον οποίο διαδραματίζει ο χρήστης του πορνογραφικού υλικού σε σχέση με άλλους παραγωγούς/χρήστες/διακινητές τέτοιου υλικού. Αντιθέτως, παραγνωρίζοντας την κατοχυρωμένη στο αρ. 25παρ.1 εδ.β του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, το άρθ. 348Α ΠΚ πραγματοποιεί μόνο μια διάκριση ως προς το πλαίσιο ποινής των μερικότερων πράξεων και δη μεταξύ, αφενός μεν συλλήβδην των πράξεων της παρ. 2 οι οποίες απειλούνται με «φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή», αφετέρου δε της πράξης της απόκτησης πρόσβασης της παρ.6 η οποία απειλείται με «φυλάκιση έως 3 έτη ή χρηματική ποινή». Τέτοιου είδους ποινικοποιητικές ανισότητες όμως, καθίσταται πρόδηλο ότι είναι δικαιοπολιτικά άστοχες και αποδυναμωμένες σε επίπεδο εκφοβισμού, καθώς αντιστρατεύονται μια βασική αρχή της αντεγκληματικής πολιτικής, διατυπωμένη ήδη από την εποχή του Διαφωτισμού. Ότι, δηλαδή, οι ποινές θα πρέπει να κλιμακώνονται με βάση την απαξία της εκάστοτε αξιόποινης συμπεριφοράς, έτσι ώστε ο υποψήφιος δράστης να προτιμά εν τέλει τη διάπραξη ενός ήσσονος σημασίας αδικήματος αντί για ένα αδίκημα μείζονος σημασίας που τιμωρείται αυστηρότερα.

Παρατηρείται, λοιπόν, η άτακτη νομοθέτηση, η κατευθυνόμενη από την συγκυρία και την δημοσιότητα και τούτο δημιουργεί δικαιικές αστοχίες και δυστοπικές καταστάσεις, εις βάρος όχι μόνο των κατηγορουμένων, αλλά και του δικαίου και των ίδιων των θυμάτων των ως άνω εγκλημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας έχει σοβαρότατες εγκληματολογικές, ποινικές και κοινωνικές προεκτάσεις, εντάσσεται δε στο ευρύτερο πλαίσιο της γενετήσιας εκμετάλλευσης, εμπορίας και κακοποίησης ανηλίκων. Σε επίπεδο κοινωνίας, η ουσιαστική επίλυση του εν λόγω προβλήματος είναι δυνατή μόνο εάν αντιμετωπισθούν τα αίτια, όπως η φτώχεια και η υπανάπτυξη, που συμβάλλουν στο ευάλωτο των παιδιών ως προς την εμπορία των παιδιών, την παιδική πορνεία, την παιδική πορνογραφία και τον παιδικό σεξουαλικό τουρισμό».

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

«Στην Πάτρα η Πολιτεία Καινοτομίας»

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Τη δημιουργία ενός πόλου καινοτομίας στην Πάτρα, μέσω του οποίου θα υπάρξει συντονισμός και διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πατρών και των ερευνητικών ιδρυμάτων της περιοχής, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, την περασμένη Τρίτη. Και ήταν αυτή, μία διεκδίκηση ετών για την περιοχή, που πολλοί είχαν υποστηρίξει. Θυμίζουμε εδώ, ένα άρθρο του δημοτικού συμβούλου, Βασίλη Σιαδήμα και του μέλους του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, Σωτήρη Μιχαλόπουλου, που είχε δημοσιευθεί στη «Γ» τον Αύγουστο του 2019. Το άρθρο είχε τίτλο «στην Πάτρα η Πολιτεία Καινοτομίας» και αναφερόταν ακριβώς στην ανάγκη συγχρονισμού των ισχυρών υποδομών  που έχει η αχαϊκή πρωτεύουσα…

 

Περισσότερα

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Συνεδριάζει την Δευτέρα (12/12) το Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοσιεύθηκε

στις

Συνεδριάζει, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τους συμβούλους που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) το Δημοτικό Συμβούλιο την 12η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω  θέματα:


 • Ενημέρωση δημοτικών παρατάξεων και δημοτών για τυχόν εξελίξεις και πεπραγμένα που αφορούν στο Θαλάσσιο Μέτωπο της πόλης (σχετικό το αριθ. 107885/21-11-2022 αίτημα 20 Δημοτικών Συμβούλων για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων) (εισηγητής: ένας εκ των υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της  Αντιπολίτευσης).
  1. Καθορισμός συντελεστών έτους 2023 για: α) Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δηµοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) Τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (σχετική η αριθ. 752/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
  2. Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων και Διαφημίσεων έτους 2023 (σχετική η αριθ. 753/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
  3. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πατρέων, έτους 2023 (σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητές: αρμόδιοι Αντ/ρχοι και Δ/ντές).
 • Παροχή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων επί του σχεδίου  καθορισμού της Τιμολογιακής Πολιτικής του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Αχαΐας, όπως αυτή τροποποιήθηκε (σχετική η αριθ. 43/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΙΣΑ) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος). 
 • Άνοιγμα λογαριασμού για το εγκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο «Meta Cities Excellence Hub In South- Eastern Europe- Meta Cities κόμβος αριστείας στην Ν.Α. Ευρώπη», στο πλαίσιο της προκήρυξης του ερευνητικού προγράμματος HORIZON- WIDERA -2022-ACCESS-04: Excellence Hums (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 • Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων σε οκτώ (8) νέα Επιβατικά αυτοκίνητα που αγοράστηκαν από το ελεύθερο εμπόριο για το Δήμο Πατρέων  (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση παρακατάθεσης ποσού 561.391,00€, για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών εντός προβλεπόμενων κοινόχρηστων χώρων, μεταξύ των  Ο.Τ. 1506, 1505 Κ.Χ, 1504 και 1507 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών (υπ’ αριθ. 4/2015 πράξη αναλογισμού) (σχετική η αριθ. 101/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
  1. Αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία), στο Ο.Τ. 2221 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών, ιδιοκτησίας των κ.κ. Ανδριάνας Γιώτη (κληρονόμος της κ. Ανδριανής Τσίμα), Σπυροελευθέριου, Ερρικέτης, Κωνσταντίνας Δενδρινού και Πασχαλίδη Χαράλαμπου (κληρονόμος της κ. Γεωργίας Δενδρινού), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2006 Διορθωτική επί της υπ’ αριθ. 3/92 πράξης εφαρμογής των περιοχών “Ψάχου – Μέμου- Κρύα Ιτεών” του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 102/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (από ΚΧ 17 – πλατεία), ιδιοκτησίας του κ. Σπυρίδωνα Νιάρου του Αθανασίου, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα  με την υπ’ αριθ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής, στην περιοχή «Ζαβλάνι» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 104/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου, στην ιδιοκτησία του κ. Νικόλαου Μπορονικολού, επί της οδού Καλλισθένους, εντός του Ο.Τ. 1795 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Κοτρώνι (σχετική η αριθ. 105/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο δρόμου (οδός Αργυρόκαστρου), νότια του Ο.Τ. 83 στην περιοχή «Παλαιό Σχέδιο» του Σχεδίου Πόλεως Πατρών, λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Σπηλιόπουλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020) άρθρα 88 & 93, παρ.2 (σχετική η αριθ. 106/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης, επί της οδού Γερμανού, Κοινότητας Οβρυάς (σχετική η αριθ. 107/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Μονοδρόμηση τμήματος οδού Ανδρέα Τσιρώνη, Δημοτικής Κοινότητας Βραχνεϊκων (σχετική η αριθ. 108/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Απευθείας εκμίσθωση χώρου, κυλικείο, εντός κλειστού Γυμναστηρίου Ροϊτίκων, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023  (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Τροποποίηση της αριθ. 230/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Παράταση του χρόνου ισχύος της αριθ. 39/12-02-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού ΄Εργου – Η/Μ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή –συντηρήσεις  οδών Δήμου Πατρέων 2017» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).


        Ο Πρόεδρος

           του Δημοτικού Συμβουλίου

         Παναγιώτης Μελάς

την 12η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω  θέματα:

 • Ενημέρωση δημοτικών παρατάξεων και δημοτών για τυχόν εξελίξεις και πεπραγμένα που αφορούν στο Θαλάσσιο Μέτωπο της πόλης (σχετικό το αριθ. 107885/21-11-2022 αίτημα 20 Δημοτικών Συμβούλων για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων) (εισηγητής: ένας εκ των υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της  Αντιπολίτευσης).
  1. Καθορισμός συντελεστών έτους 2023 για: α) Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δηµοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, β) Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και γ) Τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) (σχετική η αριθ. 752/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
  2. Τέλη Κοινοχρήστων Χώρων και Διαφημίσεων έτους 2023 (σχετική η αριθ. 753/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).
  3. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Πατρέων, έτους 2023 (σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) (εισηγητές: αρμόδιοι Αντ/ρχοι και Δ/ντές).
 • Παροχή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων επί του σχεδίου  καθορισμού της Τιμολογιακής Πολιτικής του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Αχαΐας, όπως αυτή τροποποιήθηκε (σχετική η αριθ. 43/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΙΣΑ) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος). 
 • Άνοιγμα λογαριασμού για το εγκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο «Meta Cities Excellence Hub In South- Eastern Europe- Meta Cities κόμβος αριστείας στην Ν.Α. Ευρώπη», στο πλαίσιο της προκήρυξης του ερευνητικού προγράμματος HORIZON- WIDERA -2022-ACCESS-04: Excellence Hums (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
 • Εξουσιοδότηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων σε οκτώ (8) νέα Επιβατικά αυτοκίνητα που αγοράστηκαν από το ελεύθερο εμπόριο για το Δήμο Πατρέων  (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 • Έγκριση παρακατάθεσης ποσού 561.391,00€, για την απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών εντός προβλεπόμενων κοινόχρηστων χώρων, μεταξύ των  Ο.Τ. 1506, 1505 Κ.Χ, 1504 και 1507 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών (υπ’ αριθ. 4/2015 πράξη αναλογισμού) (σχετική η αριθ. 101/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
  1. Αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (πλατεία), στο Ο.Τ. 2221 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Πατρών, ιδιοκτησίας των κ.κ. Ανδριάνας Γιώτη (κληρονόμος της κ. Ανδριανής Τσίμα), Σπυροελευθέριου, Ερρικέτης, Κωνσταντίνας Δενδρινού και Πασχαλίδη Χαράλαμπου (κληρονόμος της κ. Γεωργίας Δενδρινού), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2006 Διορθωτική επί της υπ’ αριθ. 3/92 πράξης εφαρμογής των περιοχών “Ψάχου – Μέμου- Κρύα Ιτεών” του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 102/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Αποζημίωση προβλεπόμενου κοινοχρήστου χώρου (από ΚΧ 17 – πλατεία), ιδιοκτησίας του κ. Σπυρίδωνα Νιάρου του Αθανασίου, μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα  με την υπ’ αριθ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής, στην περιοχή «Ζαβλάνι» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 104/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου, για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου, στην ιδιοκτησία του κ. Νικόλαου Μπορονικολού, επί της οδού Καλλισθένους, εντός του Ο.Τ. 1795 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών στην περιοχή Κοτρώνι (σχετική η αριθ. 105/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο δρόμου (οδός Αργυρόκαστρου), νότια του Ο.Τ. 83 στην περιοχή «Παλαιό Σχέδιο» του Σχεδίου Πόλεως Πατρών, λόγω αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Σπηλιόπουλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020) άρθρα 88 & 93, παρ.2 (σχετική η αριθ. 106/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης, επί της οδού Γερμανού, Κοινότητας Οβρυάς (σχετική η αριθ. 107/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Μονοδρόμηση τμήματος οδού Ανδρέα Τσιρώνη, Δημοτικής Κοινότητας Βραχνεϊκων (σχετική η αριθ. 108/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ. Δ/ντής α/α).
 • Απευθείας εκμίσθωση χώρου, κυλικείο, εντός κλειστού Γυμναστηρίου Ροϊτίκων, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023  (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια). 
 • Τροποποίηση της αριθ. 230/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Παράταση του χρόνου ισχύος της αριθ. 39/12-02-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού ΄Εργου – Η/Μ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή –συντηρήσεις  οδών Δήμου Πατρέων 2017» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

 

        Ο Πρόεδρος

           του Δημοτικού Συμβουλίου

 

         Παναγιώτης Μελάς

Περισσότερα

Πάτρα - Δ. Ελλάδα

Και απόψε στις «Γραμμές Τέχνης»- «Αι γενεαί πάσαι…  Νικηταράς»

Δημοσιεύθηκε

στις

 

Ανεβαίνει για δεύτερη μέρα απόψε (9) στις «Γραμμές Τέχνης» το θεατρικό αριστούργημα του Γιώργου Χριστοδούλου με τίτλο «Αι γενεαί πάσαι… Νικηταράς».

Ο ήρωας Νικηταράς, σε θεατρική σκηνή, συνομιλεί μαζί με την ψυχιατρικά διαταραγμένη κόρη του. Ακόμα ένα έργο από την καυτή πένα του γνωστού θεατρικού συγγραφέα, Γιώργου Α. Χριστοδούλου, όπου αυτή την φορά, μας παραδίδει τη ζωή του Νικήτα Σταματελόπουλου σε μια αποκαλυπτική παράσταση. Ένας ήρωας του 1821, που έδωσε τόσες μάχες, σπάζοντας τρία σπαθιά στα Δερβενάκια και που ποτέ δεν καταδέχτηκε να πάρει λάφυρα.

Πρόκειται για μια σπαραχτική-ανθρώπινη παράσταση, που θα συγκινήσει και τον πιο σκληρό θεατή! Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Χρίστος Γεωργίου (Νικηταράς) και Σάρα Τερζή (τρελο-Σοφιά).

 

Περισσότερα
Advertisement

Ροή ειδήσεων

Advertisement

Αυτή την εβδομάδα